Klar til samtalen - I god tid

Den sidste tid i et menneskes liv er ikke altid fredfyldt og afklaret.

Vi har masser af dagligdags eksempler og en hel del data, der viser, at vi på landets sygehuse langt fra altid er gode til at få talt med patienterne, når de helbredende behandlingsmuligheder ebber ud, og der reelt kun er lindrende behandling og menneskelig omsorg tilbage.

Dette projekt skal medvirke til, at sundhedspersonale rutinemæssigt tilbyder de ældste og de mest syge patienter samtaler om den sidste levetid og behandlingsmulighederne – så de selv kan være med til at træffe bevidste valg om behandlingsniveauet.

Når der skiftes for sent fra behandling med helbredende sigte til lindrende behandling, er der tale om overbehandling, og vigtig levetid spildes på urealistiske forhåbninger om livsforlængelse, på bivirkninger og på dårlig livskvalitet, mens en anden behandlingsstrategi ville give chance for bedre livskvalitet den sidste tid.

Med støtte fra TrygFonden og i samarbejde med 9 sygehuse fremsøger og understøtter Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) gode praktiske eksempler. Det resulterer i anbefalinger til god praksis, som skal spredes til alle landets sygehuse.

Sygehuse i projektet

I projektet har der deltaget 9 sygehuse og projekter fra hele landet. Vi har henvendt os gennem regionernes sundhedsdirektører og er derfra blevet ledt videre til særligt interesserede sygehuse og afdelinger.

Bornholm og Holbæk har deltaget med hele sygehuset. Region Sjælland har også deltaget med et tværsektorielt projekt mellem regionen,  Sjællands Universitetshospital og fem kommuner.

De øvrige seks deltagere er sygehusafdelinger, og supplerende har vi besøgt enkelte andre afdelinger.

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Projektbeskrivelse

Projektets primære mål er at generere anbefalinger til, hvordan sygehusene kan arbejde med at tilbyde patienterne samtaler om den sidste tid, gennemføre dem, registrere ønskerne og siden efterleve dem.

Sekundære mål indenfor projektrammen:
• At supplere disse anbefalinger med forslag til eventuelle ændringer i det juridiske regelsæt omkring sådanne samtaler og patienternes egenbestemmelse.
• At komme med forslag til uddannelsesinitiativer, der kan styrke personalets evner til at gennemføre samtalerne, og som kan løfte kendskabet til basal og specialiseret palliation.

Se hele projektbeskrivelsen her

Baggrundspapir: Klar til samtalen – i god tid

Materialer fra seminar den 15. oktober 2018

Den 15. november 2018 samledes ledere og medarbejdere fra de deltagende sygehuse fra hele landet på Enigma på Østerbro til et seminar med gensidig sparring og med input udefra.

Se billeder i Dropbox

Følgegruppe

Karen Marie Myrndorff

Chefkonsulent, KL

Torben Klitmøller Hollmann

Sektorformand, FOA

Anni Pilgaard

1. næstformand, Dansk Sygeplejeråd

Andreas Rudkjøbing

Formand, Lægeforeningen

Svend Hartling

Koncerndirektør, Region Hovedstaden/Danske Regioner

Ove Gaardboe

Chefkonsulent, overlæge / Senior Advisor, Med.Sc.D.

Klar til samtalen om livets afslutning, behandlingsloft, overbehandling, fravalgsjura, patienten bestemmer

T

(+45) 21259242

Læs mere her