Materialer fra Fremfærd Sundhed og Ældre-webinarer om Klar til samtalen

Fremfærd Sundhed og Ældre afholder i efteråret 2020 og foråret 2021 webinarer med kommuner rundt i landet om Klar til samtalen og juraen omkring fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning.

Nedenfor finder du oplæggene fra webinarerne.

Hovedside for Klar til samtalen

Klar til webinar

Fra venstre:

Karen Marie Myrndorff, KL

Amalie Dam-Hansen, FOA

Mette Marie Kyed, Dansk Sygeplejeråd

Ove Gaardboe, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning

v. Anette Lykke Petri, direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed

Fravalg af genoplivning og livsforlængende behandling

– Oplæg ved Styrelsen for Patiensikkerhed

Hent præsentationen

En kommunes erfaringer fra Klar til samtalen

v. Herle Klifoth, chef for Sundhed og Rehabilitering i Gladsaxe Kommune

Kan vi som praktiserende læger sikre god palliativ behandling?

v. Thomas Gorlén, praktiserende læge

Et plejecenters erfaringer fra Klar til samtalen

v. Pernille Vestergaard Jensen, tidl. assisterende plejehjemsleder

De sundhedsprofessionelle skal være Klar til samtalen

– Oplæg ved Ove Gaardboe, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Hent præsentationen her

Ove Gaardboe

Chefkonsulent, overlæge / Senior Advisor, Med.Sc.D.

Klar til samtalen om livets afslutning, behandlingsloft, overbehandling, fravalgsjura, patienten bestemmer

T

(+45) 21259242

Læs mere her