European Network (PaSQ)

Danmark deltog i det europæiske projekt European Network for Patient Safety and Quality of Health Care (PaSQ) i perioden 2012-2016. Projektet handlede om at dele viden og erfaringer på tværs af europæiske sundhedssystemer og dermed øge patientsikkerheden og kvaliteten i behandlingen af patienterne.

 

Der var syv indsatsområder, som syv forskellige lande stod i spidsen for. Danmark havde ansvaret for at dele viden om, hvordan sundhedsvæsenet reducerer risikoen for, at patienter oplever fejl og mangler i behandlingen. Dansk Selskab for Patientsikkerhed var tovholder på det arbejde.

For at kunne dele viden rapporterede EU-landene tiltag om patientsikkerhed ind i en database. Det kunne eksempelvis være løsninger til reduktion af medicinfejl eller inddragelse af patienter. Den viden blev løbende delt på internationale workshops.

Besøg hjemmesiden for EU-projektet

Udveksling af viden på tværs af EU

Som en del af EU-projektet besøgte en dansk delegation af sundhedsprofessionelle fra psykiatrien deres engelske kollegaer for at se, hvordan de håndterer og reducerer tvang.