Målet med projekt Sikker Psykiatri er, at mennesker med psykisk sygdom får en sikker pleje og behandling.

I projektet arbejder personale på psykiatriske enheder i de fem regioner og Færøerne med at forebygger medicinfejl, tvang og selvmord samt sikre effektiv behandling af somatiske (fysiske) sygdomme. Til det formål anvender personalet forbedringsmodellen, som er en internationalt anerkendt metode til at udvikle kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TrygFonden, Det Obelske Familiefond og Danske Regioner står bag projekt Sikker Psykiatri, som løber frem til udgangen af 2017.

 

Andreas Rudkjøbing – formand for Lægeforeningen og næstformand i Dansk Selskab for Patientsikkerhed – har besøgt psykiatrien i Aalborg, som deltager i projekt Sikker Psykiatri.

Karen Stæhr – formand for social- og sundssektoren i FOA og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Patientsikkerhed – har besøgt psykiatrien i Viborg, som deltager i projekt Sikker Psykiatri.

Video: Sikker Psykiatri henter inspiration i England

I forbindelse med Sikker Psykiatris indsats om forebyggelse af tvang tog nogle af projektets deltagere på studietur til England. Her oplevede medarbejderne arbejdet med at forebygge tvang på det psykiatriske hospital, Devon Partnership NHS Trust i Exeter, hvor personalet er dygtige til at anvende metoder, som forebygger, at situationen eskalerer i tvang.

Psykiatrien i England bruger ikke mekanisk tvang som bæltefikseringer, men i stedet anvender personalet såkaldte ’seclusion rooms’, der er en slags sikret rum. Se video om besøget.

Nye metoder reducerer bæltefikseringer i psykiatrien

12. oktober 2017

En ny sikkerhedskultur, systematisk forbedringsarbejde og et øget fokus på samarbejde med patienter og pårørende har nedbragt antallet af bæltefikseringer markant på flere af de psykiatriske afdelinger i forbindelse med projektet Sikker Psykiatri. Færre psykiatriske patienter ender i bælte under indlæggelse. Det er resultatet af sundhedspersonales systematisk forbedringsarbejde i projektet ’Sikker Psykiatri’, som Danske Regioner, […]

Læs mere

Sikker Psykiatri markerer Sindets Dag

8. oktober 2017

Den 10. oktober er den internationale Sindets Dag. Det markerer projektenhederne i Sikker Psykiatri med forskellige aktiviteter. Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed – Hvad er en sikker psykiatri for dig? Det spørgsmål besvarer patienter, pårørende, personale og ledelser, som er involveret i projektet Sikker Psykiatri, i forbindelse med den verdensomspændende Sindets […]

Læs mere

Psykiatrien i Brønderslev nedbringer bæltefikseringer

26. september 2017

Sikkerhedsbriefinger og styrket samarbejde med patienterne har reduceret antallet af bæltefikseringer markant på intensivafsnittet på Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Personalet på intensivafsnittet N6 på Brønderslev Psykiatriske Sygehus har nedbragt brugen af bælte med 88 procent siden arbejdet gik i gang i Sikker Psykiatri i oktober 2015. Tidligere […]

Læs mere

Pårørende er med til forebyggelse af selvmord

26. september 2017

På Psykiatrisk Skadestue i psykiatrien i Aalborg inddrager medarbejderne systematisk de pårørende, når de vurderer risikoen for selvmord hos patienterne. Deres viden er vigtig i arbejdet med at forebygge selvmord i psykiatrien. Af Eva Rose Waldorff, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Nul selvmord under indlæggelse og 30 dage efter udskrivelse. Sådan lyder målet i Sikker […]

Læs mere

Selvmord skal forebygges gennem nyt samarbejde

8. september 2017

Dansk Selskab for Patientsikkerhed deltager i et nyt nationalt partnerskab, som frem til 2020 skal arbejde for, at der bliver færre selvmord og selvmordsforsøg i Danmark. Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvert år forsøger mellem 6000 og 12000 danskere at tage deres eget liv, og omkring 600 danskere begår selvmord. Cirka […]

Læs mere