Målet med projekt Sikker Psykiatri er, at mennesker med psykisk sygdom får en sikker pleje og behandling.

I projektet arbejder personale på psykiatriske enheder i de fem regioner og Færøerne med at forebygger medicinfejl, tvang og selvmord samt sikre effektiv behandling af somatiske (fysiske) sygdomme. Til det formål anvender personalet forbedringsmodellen, som er en internationalt anerkendt metode til at udvikle kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TrygFonden, Det Obelske Familiefond og Danske Regioner står bag projekt Sikker Psykiatri, som løber frem til udgangen af 2017.

Besøg Sikker Psykiatris hjemmeside

Tilmeld dig Sikker Psykiatris nyhedsbrev

 

Andreas Rudkjøbing – formand for Lægeforeningen og næstformand i Dansk Selskab for Patientsikkerhed – har besøgt psykiatrien i Aalborg, som deltager i projekt Sikker Psykiatri.

Karen Stæhr – formand for social- og sundssektoren i FOA og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Patientsikkerhed – har besøgt psykiatrien i Viborg, som deltager i projekt Sikker Psykiatri.

Video: Sikker Psykiatri henter inspiration i England

I forbindelse med Sikker Psykiatris indsats om forebyggelse af tvang tog nogle af projektets deltagere på studietur til England. Her oplevede medarbejderne arbejdet med at forebygge tvang på det psykiatriske hospital, Devon Partnership NHS Trust i Exeter, hvor personalet er dygtige til at anvende metoder, som forebygger, at situationen eskalerer i tvang.

Psykiatrien i England bruger ikke mekanisk tvang som bæltefikseringer, men i stedet anvender personalet såkaldte ’seclusion rooms’, der er en slags sikret rum. Se video om besøget.

Simon Feldbæk Peitersen

Leder af staben

Head of secretariat

T

(+45) 51527817

Læs mere her