Billede

Depression har ingen alder

Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden arbejder på et Triple Aim-initiativ, som skal forebygge, opspore og behandle depression blandt mennesker over 65 år. Initiativet udvikles i samarbejde med Faaborg-Midtfyn, Horsens, Thisted og Aarhus Kommuner.

Omkring to procent af ældre i alderen 65 og derover lever med depression, men skyggetallet er endnu højere. Flere undersøgelser og eksperter peger på, at helt op til 10 procent har en grad af depression.

Det svarer til 100.000 mennesker i 2016. Over halvdelen af tilfældene opdages ikke, og blandt de, der opdages, modtager kun 10-20 procent relevant behandling.

Depression har en lang række følgevirkninger og indgår i et komplekst samspil med eksempelvis ensomhed og dårligt fysisk helbred. Derfor anvendes Triple Aim-tilgangen, som sammentænker social- og sundhedsområdet.

Hvad er Triple Aim?

Triple Aim er udviklet af Institute for Healthcare Improvement, og erfaringerne viser, at tilgangen kan være en ramme for udviklingen af sundhedsvæsenet i en mere bæredygtig retning.

Triple Aim hviler på en forståelse af, at man kan skabe nye veje til bedre sundhed for udvalgte befolkningsgrup­per ved at forfølge disse tre ligeværdige dimensioner samtidigt:

– Højnet patientoplevet kvalitet
– Højnet sundhedstilstand for populationen
– Reducerede eller fastholdte sundhedsomkostninger pr. person i popula­tionen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden har udarbejdet en rapport om Triple Aim.

Rapporten ‘Hvad er Triple Aim?’

Arrangement om Triple Aim

Torsdag den 21. januar 2016 afholdte Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden et arrangement om Triple Aim.

>>> Hent præsentation om Triple Aim-initiativet

>>> Hent Göran Henriks præsentation

>>> Hent Pia Wiborg Astrups præsentation

Triple Aim skaber resultater i Sverige

Siden Jönköpings Län i Sverige i 2001 har brugt Triple Aim som rettesnor for kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet, har regionen samlet set ligget i toppen på sundhedsydelser i den kommunale sektor. I spidsen for arbejdet står Göran Henriks.

Anne Weber

Chefkonsulent

Senior Advisor

T

(+45) 26364672

Læs mere her

Relaterede arrangementer

Gå-Hjem-Møde

Triple Aim

21. januar 2016

Dansk Selskab for Patientsikkerhed stiller sammen med TrygFonden skarpt på metoden triple aim. Hør om erfaringer med triple aim i Jönköping og Region Midtjylland.