Lokale partnerskaber i Thisted, Faaborg-Midtfyn og Horsens kommuner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed igangsætter nu projektet Sikkert Seniorliv, der skal opspore og forebygge aldersdepression.

Det er velkendt, at depression har en lang række følgevirkninger og indgår i et komplekst samspil med eksempelvis ensomhed og dårligt fysisk helbred – og at depression har en markant social slagside.

Civilsamfundsorganisationer, borgere, kommunale tilbud og private aktører skal arbejde med at adressere denne problemstilling ved at forbedre eksisterende tilbud, udvikle og afprøve nye tilbud og opbygge og afprøve nye samarbejdsformer på tværs.

Projektet støttes af TrygFonden.

Aldersdepression

Aldersdepression (let, moderat eller svær) antages at ramme omkring 10% af alle ældre over 65. Det beskrives som et af alderdommens betydeligste sundhedsproblemer og er et omfattende folkesundhedsproblem.

Ifølge litteraturen og eksperter, underdiagnostiseres og fejlbehandles depression i alderdommen i stor stil. Det står i skarp kontrast til den viden, vi har om, hvordan vi kan forebygge, opspore og behandle aldersdepression.

Dertil udnævner både danske og internationale opgørelser depression som en af de dyreste lidelser på samfundsniveau.

Billede

Emmys 'kontakt-bænk' holder depressionen på afstand

87-årige Emmy Madsine Andersen oplevede depressionens stærke kræfter, da hun mistede sin mand Jørgen. Efter to års isolation var det første møde med omverdenen en hurdle, der skulle overstås – men det viste sig, at mødet med andre mennesker på en bænk i Thisted var med til at hjælpe hende ud af depressionens klør.

Læs Emmys historie her

Arrangement om Triple Aim

Torsdag den 21. januar 2016 afholdte Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden et arrangement om Triple Aim.

>>> Hent præsentation om Triple Aim-initiativet

>>> Hent Göran Henriks præsentation

>>> Hent Pia Wiborg Astrups præsentation

Triple Aim skaber resultater i Sverige

Siden Jönköpings Län i Sverige i 2001 har brugt Triple Aim som rettesnor for kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet, har regionen samlet set ligget i toppen på sundhedsydelser i den kommunale sektor. I spidsen for arbejdet står Göran Henriks.

Anne Weber

Chefkonsulent

Senior Advisor

T

(+45) 26364672

Læs mere her

Relaterede arrangementer

Sikkert Seniorliv

Læringsseminar 4

27. februar 2019

Fjerde læringsseminar for projekt Sikkert Seniorliv

Sikkert Seniorliv

Læringsseminar 3

26. september 2018

Tredje læringsseminar for projekt Sikkert Seniorliv.

Sikkert Seniorliv

Læringsseminar 2

20. marts 2018

Andet læringsseminar for projekt Sikkert Seniorliv.

Sikkert Seniorliv

Læringsseminar 1

25. oktober 2017

Første læringsseminar for projekt Sikkert Seniorliv.

Sikkert Seniorliv

Opstartsseminar

30. august 2017

Indledende seminar for projekt Sikkert Seniorliv.