Hvilken betydning har coronapandemien for patientsikkerheden i sundhedsvæsenet?

Hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige tiltag har fremmet og styrket patientsikkerheden under pandemien?

Eksperter fra forskningen og praksis i patientsikkerhed drøfter, hvad coronapandemien har betydet for patientsikkerheden i praksis.

Hør, hvad Kirstine Zinck Pedersen, der er forsker hos CBS, tror, at pandemien har betydet for organiseringen af patientsikkerheden på baggrund af en empirisk undersøgelse blandt risikomanagere.

Kvalitetschefen fra Aarhus, Elin Kallestrup, og den ledende overlæge fra fælles akutmodtagelse på patienternes hospital på Sygehus Lillebælt, Poul Henning Madsen, vil fortælle om deres betydningsfulde erfaringer med, hvordan pandemien har gjort patientsikkerhed endnu mere nærværende og konkret i frontlinjen. De vil fortælle om de kloge ledelsesmæssige og organisatoriske greb, som har fremmet og styrket patientsikkerheden i en krisetid.

Vi kan løfte sløret for, at der er masser af læring og praksisnær viden om, hvordan coronapandemien har været en løftestang for patientsikkerheden, når det er lykkedes at integrere patientsikkerheden i risikostyringen og den kliniske hverdag. Vi taler om, hvilken betydning pandemien har haft for organiseringen af patientsikkerhed, læringen af utilsigtede hændelser, udviklingen af nye arbejdsgange, kompetencer i en krisetid og meget mere.

Efter webinaret har du fået viden om
Hvordan patientsikkerheden er organiseret og reorganiseret under Corona pandemien i forskellige sektorer i sundhedsvæsenet.

Hvordan det er lykkedes at gøre pandemien til en driver for patientsikkerheden i frontlinjen.

Kloge organisatoriske og ledelsesmæssige greb under Corona pandemien, der har fremmet og styrket patientsikkerheden til inspiration til fremtiden.

Oplægsholdere
Kristine Zinck Pedersen, forsker, CBS
Elin Kallestrup, kvalitetschef, Aarhus Kommune
Poul Henning Madsen, ledende overlæge, Sygehus Lillebælt
Maya Damgaard Larsen, kvalitetskonsulent og risikomanager, Aarhus Kommune

Moderator
Rikke Hollesen, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Tidspunkt
Onsdag den 17. marts kl. 14.30-16.00

Få inspiration og ny viden til arbejdet med patientsikkerhed gennem PS! arrangementer

Inspiration, læring og viden om patientsikkerhed er omdrejningspunktet for en række arrangementer, som bliver afholdt af PS! i 2021. Det sker både som webinarer og som arrangementer, hvor vi mødes fysisk.

Til arrangementerne vil der blive delt ny viden og resultater om patientsikkerhed, drøftet relevante problemstillinger og udfordringer for patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen og kapaciteter fra både ind- og udland vil dele erfaringer og vigtig læring.

Vi vil løbende tilføje flere informationer på hjemmesiden, efterhånden som vi får aftaler i hus med spændende oplægsholdere. Du kan følge med på siden her – eller allerbedst: Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor vi i god tid fortæller om arrangementerne

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Optagelser af afholdte webinarer kan også findes her på siden.

Eksklusivt: Leadership and resilience in a time of crisis

COVID-19-pandemien betyder, at sundhedsvæsenet har været i kriseberedskab i mere end et år. Det kalder på stærkt lederskab og mod. Under overskriften ”Leadership and Resisilience in a time of crisis” har vi bedt to internationale eksperter om at dele deres vigtigste læring under pandemien: Chief Quality Officer Mark Jarrett fra Northwells Health og President Emirita Maureen Bisognano

Vi indbyder til et eksklusivt webinar med begrænsede pladser, hvor deltagerne vil få mulighed for at drøfte erfaringer med Mark Jarrett og Maureen Bisognano, som hver indleder med et kort oplæg til diskussion.

Mark Jarrett er Chief Quality Officere på Northwells Health, New Yorks største sundhedsvæsen for 2 millioner borgere. Under den første bølge i foråret 2020 var mere end 6.000 senge på Northwells Health belagt med COVID-19-patienter. Organisationen er veltrænet i kriseberedskab fra bl.a. orkanen Sandy, som i 2021 ramte New York og Long Island, hvor organisationens 23 hospitaler er placeret. North Health og Mark Jarrett er anerkendt for deres arbejde med en stærk patientsikkerheds- og kvalitetskultur og er på Fortunes liste over de 100 bedste arbejdspladser. Under pandemien har ledere hos Northwells Health da også haft et særligt fokus på, hvordan sikkerhed for patienter og medarbejdere er hinandens forudsætninger og går hånd i hånd.

Maureen Bisognano er en frontfigur i ledelse af patientsikkerheds- og kvalitetsarbejde globalt. Med sine mere end 30 år hos Institute for Healthcare Improvement har Maureen Bisognano sat mange spor, bl.a. i ”What matters to you”-bevægelsen, som under COVID-19 har fået nye dimensioner med de mange restriktioner, samfund har været underlagt. Under COVID-19-pandemien har Maureen Bisognano været en stærk stemme for forbedrings- og kvalitetsarbejde og særligt peget på de muligheder, pandemien giver os, fx i forhold til at blive opmærksomme på at fjerne alle de unødvendige arbejdsgange, der ikke tilfører værdi.

Efter webinaret har du fået viden om
Hvordan sikkerhed for patienter og personale går hånd i hånd under pandemien i New Yorks største sundhedsvæsen.

Hvordan exnovation bliver det nye innovation under pandemien.

Hvordan ledere kan forberede sig til og opbygge resiliens til en langvarig krisesituation.

Oplægsholdere
Maureen Bisognano, President Emerita and Senior Fellow, Institute for Healthcare Improvement (IHI)
Mark Jarrett, Chief Quality Officer, MD, Northwells Health

Moderator
Vibeke Rischel, vicedirektør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Tidspunkt
21. april kl. 14.30-15.30

Pris
500 kr.
Der er et begrænset antal pladser.

Alle tilmeldte får efterfølgende tilsendt optagelsen af webinaret. Dermed kan du også se den, selvom du ikke har mulighed for at deltage på selve dagen.

Communication, Kindness and Quality Improvement

Oplæg efterfulgt af refleksioner i forhold til en dansk kontekst

Tidspunkt
Onsdag den 5. maj kl. 14.00-15.30

Om webinaret
I en verden hvor du kan være hvad som helst: Vær venlig!

Det er dokumenteret, at kindness kan skabe bedre resultater i sundhedsvæsenet. Det er ligeledes dokumenteret, at psykologisk tryghed er en vigtig faktor for at få teams til at præstere optimalt; teammedlemmerne skal føle, at det er i orden at fejle og være åben om fejl, så teamet kan lære af dem. At skabe den læringskultur er et af de vigtigste redskaber, vi har, når det kommer til forbedringsarbejde og patientsikkerhed.

Det er nogle af de emner, dr. Bob Klaber vil berøre på dette webinar. Hør også om, hvordan han bruger kindness som leder, som rollemodel og i forhold til at blive bedre på et personligt plan. Ifølge ham er kindness altafgørende i arbejdet med patientsikkerhed. Det er ikke noget blødt og udefinerbart, som kan tilføjes som noget ”ekstra” – det er (og skal være) i kernen af alt, hvad vi gør.

Undervejs i webinaret vil der være mulighed for at stille spørgsmål i chatten.

Webinaret er det første af 3 i en webinarrække om sikker kommunikation, der arrangeres af PS! og Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet (SKS). Formålet er at give inspiration til, hvordan sikker kommunikation kan understøttes i sundhedsvæsenet. Du kan vælge at deltage i et enkelt eller tilmelde dig flere.

Efter webinaret har du fået viden om
1. Sammenhæng mellem kvalitet, sammenhæng og kindness
2. Hvorfor det kan betale sig at ”investere” i kindness
3. Hvorfor kindness er et vigtigt udgangspunkt for kommunikation

Oplægsholder
Dr. Bob Klaber, Consultant Paediatrician & Director of Strategy, Research & Innovation, NHS, London

Læs interview med Bob Klaber: “Kindness er i kernen af det, vi gør”

Moderatorer
Lone Holm, programleder, Steno Diabetes Center, bestyrelsesmedlem i SKS
Simon Tulloch, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Pris
Gratis for medlemmer af SKS og modtagere af PS!’ nyhedsbrev (du kan tilmelde dig, når du tilmelder sig webinaret).

Da der er et begrænset antal pladser, vil vi opkræve et no show-fee på 150 kr. ved manglende afbud.

Hvordan kan vi styrke den diagnostiske sikkerhed under og efter COVID-19?

Tidspunkt
25. Maj kl. 15.00-16.30

Om webinaret
Diagnosefejl er en af de hyppigste årsager til patientskade, og COVID-19-pandemien har – af mange grunde – sandsynligvis øget forekomsten af diagnosefejl.

Mere om webinaret: Erfaringer fra COVID-19 kan bruges til at styrke diagnosesikkerhed

På webinaret gennemgås den nyeste viden på området af to internationalt anerkendte eksperter inden for patientsikkerhed og diagnosesikkerhed. De kommer ind på kognitive faktorer og systemfaktorer i relation til diagnosefejl. Baggrund og strukturer for forståelse af diagnosefejl gennemgås, og løsningsmuligheder diskuteres.

Oplægsholdere
Hardeep Singh
, MD MPH, Chief, Health Policy, Quality and Informatics Program, Center for Innovations in Quality, Effectiveness and Safety, Michael E. DeBakey Veterans Affairs Medical Center and Baylor College of Medicine.
Tejal Gandhi, Chief Safety and Transformation Officer, Press Ganey Associates LLC (dba Press Ganey Associates, Inc.).

Moderator
Charlotte Frendved, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Pris
Gratis for modtagere af PS!’ nyhedsbrev (du kan tilmelde dig, når du tilmelder sig webinaret).
Da der er et begrænset antal pladser, vil vi opkræve et no show-fee på 150 kr. ved manglende afbud.

Kommunikation under COVID-19: Hvad er vigtigt for borgerne?

Hvordan påvirker information om coronavirus personer med diabetes og andre kroniske sygdomme? En ny undersøgelse tyder på, at den pludselige status som særligt sårbar har givet anledning til en ny selvforståelse.

Tidspunkt
Torsdag den 10. juni kl. 14.00-15.30

Om webinaret
Da det danske samfund lukkede ned i mart 2020, betød det for mennesker med diabetes eller andre kroniske sygdomme, at de blev kategoriseret som særligt udsatte eller ekstra sårbare. Dan Grabowski, som er seniorforsker, ph.d. og teamleder ved Steno Diabetes Center Copenhagen og Eske Vinter-Jensen, som er administrerende direktør ved Common Consultancy taler bl.a. om, hvordan denne pludselige status som ekstra sårbar gav anledning til gennemgribende forandringer i selvforståelse og identitet.

Webinaret er det andet af 3 i en webinarrække om sikker kommunikation, der arrangeres af PS! og Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet (SKS). Formålet er at give inspiration til, hvordan sikker kommunikation kan understøttes i sundhedsvæsenet.

Oplægsholdere
Dan Grabowski, senior forsker, ph.d og teamleder, Steno Diabetes Center Copenhagen
Eske Vinther-Jensen, administrerende direktør, Common Consultancy

Moderator
Lone Holm, bestyrelsesmedlem i SKS,  programleder, Steno Diabetes Center Copenhagen

 

Sikker kommunikation på digitale platforme

Coronapandemien har sat skub i brugen af digitale platforme i kontakten mellem borgere og sundhedspersonale. Hør om to projekter, der er med til at understøtte sikker kommunikation, når det sker.

Tidspunkt
Onsdag den 8. september kl. 14.00-15.30

Om webinaret
På webinaret kan du høre om viden og erfaringer fra to projekter, der begge har beskæftiget sig med sikker kommunikation på digitale platforme.

REMOTE projektet, hvor man har undersøgt, hvordan den virtuelle lægekonsultation kan forbedres og understøttes i lyset af Corona-pandemien – læs mere i den guide, der er udviklet til brug i almen praksis: Guide til videokonsultationer

”Patientsikker digital kræftopfølgning”, der er et projekt, som kortlægger patientsikkerhedsmæssige risici ved omlægning af fysiske kræftopfølgninger til digital opfølgning gennem indsamling af erfaringer fra både patienter, pårørende og klinikere – se her for mere info: Patientsikker digital kræftopfølgning

Efter oplæggene vil der være tid til at drøfte læringspointer, fremtidige muligheder og udfordringer, når kommunikation med patienter og borgere sker digitalt.

Webinaret er det sidste af 3 i en webinarrække om sikker kommunikation, der arrangeres af PS! og Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet (SKS). Formålet er at give inspiration til, hvordan sikker kommunikation kan understøttes i sundhedsvæsenet.

Oplægsholdere
Liv Nørregaard Skøtt, projektchef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Ulrik Bak Kirk, projektleder, Digital Sundhed, Forskningsenhed for almen Praksis

Moderator
Dorte Jeppesen, ekstern underviser CHRU, Region Hovedstaden og formand SKS

Pris
Det er gratis at deltage for medlemmer af SKS og for modtagere af nyhedsbrev fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

 

28. september - Webinar: The role of leaders in operationalizing quality strategies within their own organisations

Tidspunkt
Tirsdag den 28. september kl. 15.00-16.30

Om webinaret
Hvad er det for kompetencer, ledere har brug for fremadrettet, hvis vi vil skabe en patientsikkerheds- og kvalitetskultur?

Det vil grundlæggeren af Institute for Healthcare Improvement (IHI), Don Berwick, der er President Emeritus and Senior Fellow hos IHI, svare på på webinaret.

Webinaret er det andet i en række af webinarer, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed afholder i samarbejde med IHI.

Oplægsholder
Don Berwick, MD, MPP, President Emeritus and Senior Fellow, Institute for Healthcare Improvement (IHI)

Moderator
Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Pris
500 kr.
Som medlem får du 10 % rabat på webinaret.
Læs mere om, hvordan du bliver medlem.

6. oktober - Webinar: New and Emerging Developments in Improving Patient Safety

Tidspunkt
Onsdag den 6. oktober kl. 14.30-16.00

Om webinaret
Vi bliver mere og mere bevidste om, at vi skal tænke anderledes, når det gælder patientsikkerhed. Hvordan bygger vi bro mellem de menneskelige faktorer og kvalitetsforbedring? Health Foundation har oprettet gruppen Q Community, som har arbejdet med et udvikle en grundlæggende værkstøjskasse for at øge omfanget af- samt tilføje værdi til eksisterende forbedringskoncepter og metoder. Gruppen arbejder på at opbygge udviklingsarbejdet mellem Human factors og kvalitetforbedrings-fællesskaber om en række forskellige emner så som: never events and zero harm, sikkerhed versus andre prioriteringer, situational awareness etc., for at fremme forståelsen og brugen af værktøjer, der styrker de mennekselige faktorer, når der skal kvalitetsforbedres – og minimerer risici. Der er under Covid-19 gjort en række konkrete erfaringer – eksemplevis om korrekt brug af værnemidler mv., som kan anvendes til at bygge videre på vores hidtidige viden.

Oplægsholder
Paul Bowie, professor og program director, Institute of Health and Wellbeing, University of Glasgow
Kedar Mate, MD, President og Chief Executive Officer at the Institute for Healthcare Improvement

Moderator
Gill Smith, technical director, IHI
Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Pris
Det er gratis at deltage for modtagere af PS!’ nyhedsbrev

8. og 9. november - Patientsikkerhedskonferencen 2021

Tidspunkt
Mandag den 8. november og tirsdag den 9. november i København

Om Patientsikkerhedskonferencen:

Tema: Patientsikkerhed i fremtiden

Det danske samfund og sundhedsvæsen har gennemlevet og gennemlever stadig den største sundhedsmæssige krise i 100 år. Det danske sundhedsvæsen har klaret sig flot igennem krisen og har undervejs opnået og opbygget nye kompetencer og erfaringer, der kan bruges til at skabe et endnu bedre og mere sikkert sundhedsvæsen i fremtiden.

Men nye udfordringer og udviklingstendenser er lige om hjørnet; sundhedsreform, sundhedsklynger, det næste nære sundhedsvæsen, den næste digitalisering, nye teknologier, nye og flere forventninger. Hvordan kan gamle og nye erfaringer tænkes sammen om at løse morgendagens udfordringer i sundhedsvæsenet?

Patientsikkerhedskonferencen 2021 markerer Dansk Selskab for Patientsikkerheds 20 års jubilæum. Med konferencen sætter vi fokus på fremtiden ved at stå på skuldrene af alt det flotte patientsikkerhedsarbejde, der er gjort de sidste 20 år.

Vi samler inspirerende oplægsholdere, både danske og internationale – og skaber netværker om forbedringer og patientsikkerhed. Kom og vær med!

1. og 2. november - Ernæringsworkshop for alle kommuner

Tidspunkt
Mandag den 1. november i Kolding
Tirsdag den 2. november i København

Om workshoppen
Alle kommuner inviteres til Ernæringsworkshop, hvor der er mulighed for at blive klogere på forebyggelse af uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre og til at høre om de gode erfaringer, der er opnået i arbejdet med forebyggelse og opsporing af uplanlagt vægttab og underernæring i ernæringsindsatsen.

På workshoppen vil man høre om de gode erfaringer, der er opnået i arbejdet med forebyggelse og opsporing af uplanlagt vægttab og underernæring fra forbedringsprogrammet I sikre hænder.

Det er gratis at deltage.

Deling og læring om patientsikkerhed

Webinarerne fra PS! vil være centreret om udvalgte patientsikkerhedsdagsordener frem mod Patientsikkerhedskonferencen, der finder sted den 8.-9. november 2021.

For de fleste webinarer er deltagelse gratis, hvis du er modtager af PS!’ nyhedsbrev. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet, når du tilmelder dig webinaret.

Alle med interesse for patientsikkerhed er velkommen på webinarerne, og vi håber, at du har lyst til at deltage i et eller flere. Nedenfor kan du få et overblik over de webinarer, PS! planlægger.

Vi ved, at kommunikation har en stor betydning for tryghed og sikkerhed i det enkelte patientforløb. Derfor har vi planlagt en særlig webinarrække i samarbejde med Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet (SKS) om sikker kommunikation. De er gratis for medlemmer af SKS og modtagere af PS!’ nyhedsbrev.

Se Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenets hjemmeside

Kick-off møde om FRAM-netværk

Tidspunkt
Tirsdag den 30. november kl. 9.00-15.00

Dansk Selskab for Patientsikkerhed inviterer til opstart af et netværk om Funktionel Resonans Analyse Metode (FRAM) til patientsikkerhedsanalyser i sundhedsvæsenet. FRAM er en metode til at forstå det daglige arbejde, som det udføres i al sin kompleksitet i sundhedsvæsenet.

Formålet med et netværksmøde om FRAM er at støtte kapacitetsopbygningen i FRAM lokalt og sprede FRAM i sundhedsvæsenet til gavn for patienters og borgeres sikkerhed. Målgruppen er deltagere, som har en teoretisk og/eller praktisk viden og erfaring med FRAM.

Det er gratis at deltage.

Webinar: Trivsel, udbrændthed og patientsikkerhed

Tidspunkt
2. februar kl. 14.30-16.00

Om webinaret
Corona-pandemien har gjort det lysende klart, at patientsikkerhed hænger tæt sammen med fysisk og psykisk trivsel for medarbejdere og ledere i sundhedsvæsenet. At de psykologiske værnemidler betyder lige så meget som mundbind, dragt og handsker.

Det er mere vigtigt end nogensinde, at ansatte har et godt arbejdsmiljø, trives på deres arbejdsplads, og at deres organisation er robust og omstillingsparat over for de udfordringer, som møder sundhedsvæsenet hver dag. De faktorer, som mindsker arbejdsglæde, er også dem, der kan føre til udbrændthed – derfor er der god grund til at kigge på, hvad der skal til for at skabe trivsel på arbejdspladsen.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har inviteret Cynthia Barginere, Chief Operating Officer hos Institute for Healthcare Improvement (IHI) til at give sit perspektiv på, hvordan medarbejdere og lederes fysiske og psykologiske trivsel påvirker patientsikkerheden og kvalitet i sundhedsvæsenet. Hvilken viden og teknikker findes der, og hvilke vilkår sikrer høj kvalitet også i krisetider.

Cynthia Barginere har en lang karriere bag sig i det amerikanske sundhedsvæsen, hvor hun bl.a. har været Chief Transformation Officer og Senior Vice President ved Rush University System for Health.

Timothy Carrigan vil blandt andet præsenterer, hvordan han i sit nuværende job hos Loyola University Medical Center har forbedret fastholdelsen af unge sygeplejersker betydeligt, og hvordan de systematisk arbejder for at forbedre trivsel og arbejdsforhold for de ansatte.

Webinaret har fokus på at give konkrete og praktiske råd til, hvordan deltagerne kan arbejde med trivsel for medarbejdere og ledere.

Oplægsholder
Cynthia Barginere, Chief Operating Officer, Institute for Healthcare Improvement (IHI)
Timothy Carrigan, Chief Nursing Officer (CNO), PhD and vice president of patient care services, Loyola University Medical Center.

Læs mere om Cynthia Barginere

Læs mere om IHI’s anbefalinger til ”psykologiske værnemidler” til personalet under pandemien – både på individuelt og organisatorisk niveau.

Læs IHI’s white paper Framework for Improving Joy in work

Webinaret er også en opvarmning til Patientsikkerhedskonference 2022 i april med temaet ”Det bedste for alle: Patientsikkerhed, arbejdsmiljø og nye organisationsformer”.

Webinar: Sikker sammenhæng i tværsektorielle kompetencer

Tidspunkt
2. marts 2022 kl. 14.00-15.30

Om webinaret
Patienter og borgere har i dag komplekse behandlingsforløb på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. Dette kalder på en høj grad af koordinering og samarbejde mellem sundhedsvæsenets aktører og med borgere og pårørende. Patientsikre og sammenhængende behandlingsforløb kommer ikke af sig selv, men forudsætter tværsektorielle kompetencer på alle niveauer af sundhedsvæsenet. Men hvilke tværsektorielle kompetencer forudsætter det at skabe patientsikre og sammenhængende forløb og hvordan kan der arbejdes systematisk med at udvikle de tværsektorielle kompetencer?

Det vil dette webinar have fokus på og drøfte.

På webinaret vil der være tre eksempler på, hvordan man i det danske sundhedsvæsen har arbejdet målrettet med at opbygge kompetencer i at arbejde tværsektorielt. Der vil efterfølgende være fælles drøftelser af, hvad det er for kompetencer, der er nødvendige at opdyrke for at kunne skabe sammenhæng og hvad det er for organisatoriske og systemiske forudsætninger, der skal være til stede for at udnytte de tværsektorielle kompetencer.

Webinaret er arrangeret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed i samarbejde med Center for HRU, sektion for kompetenceudvikling i Region Hovedstaden.

Oplægsholdere
Anne-Mette Falkenberg Andgren, Afdeling for Kvalitet og Uddannelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Mette Ryle, Sundhedschef, Rudersdal Kommune
Tina Eggert, udviklingschef, Region Hovedstadens Psykiatri
Pia Hansen, leder af Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter

Webinar: Det kommunale sundheds- og ældreområde i udvikling - hvilke erfaringer fra pandemien har styrket os til bedre omstilling?

Tidspunkt
7. marts 14.00-15.30

Om webinaret
Sundhedsvæsenet er i evig udvikling – til sommer træder klyngesamarbejdet i kraft, og forhåbentligt præsenterer regeringen snart sin sundhedsreform.

Men hvad skal der til for at komme igennem disse omstillinger på en patientsikker og holdbar måde – også for personalet? Det får du bud på på det gratis webinar.

Gennem de sidste to års håndtering af covid-19 har vi alle fra individ- til samfundsniveau gennemgået store omstillinger og ændringer. I bogen “Kvalitet og patientsikkerhed under covid-19” har mere end 100 aktører i og omkring sundhedsvæsenet forsøgt at fastholde den læring, som blev gjort under covid-19 om patientsikkerhed og kvalitet og formidle den så direkte som muligt til brug for sikker udvikling af sundhedsvæsenet.

På webinaret vil KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed præsentere en række centrale pointer fra bogen, og Aarhus og Esbjerg Kommuner vil fortælle om deres erfaringer.

Omdrejningspunktet vil være, hvordan erfaringerne gjort under corona kan bruges til at styrke robustheden til fremtidens omstillinger – som forventes af kommunerne – og ikke mindst, hvordan vi tager hånd om personalet under omstillinger og forandringer.

Program

  • Velkommen v. kontorchef i Center for Sundheds- og Socialpolitik, KL, Hanne Agerbak
  • Hvad var centralt for at være robust til omstillinger? Centrale pointer fra bogen v. direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Inge Kristensen og professor og forsknings- og analysechef i VIVE, Mickael Bech
  • Håndtering af mikroudbrud i Aarhus Kommune v. tidl. Stadsdirektør, Aarhus Kommune og ledelsesekspert ved Kronprins Frederiks Center for offentlig ledelse, Niels Højberg
  • Hvilke erfaringer vi kan bruge fremadrettet og hvordan? Direktør af Fritid, Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen
  • Fælles refleksioner og afrunding: Fremtidens omstillinger

Ved deltagelse på webinaret får du 20 % rabat på bogen. Rabatkoden modtages sammen med link til webinaret få dage inden afholdelse.

Webinar: Patientsikre hjemmehospitaler

Tidspunkt
16.  marts kl. 14.30-16.00

Om webinaret
Fremtidens hospital kan være dit soveværelse!

Tendensen er klar. Både i ind- og udland flytter mere behandling fra sygehuse til borgernes eget hjem. Men hvad sker der, når borgerne indlægges i eget hjem? Er det lige så sikkert? Er det ikke mere tidskrævende? Og hvad forudsætter det at skabe en sikker, pålidelig og effektiv behandling, når behandlingen foregår i borgernes eget hjem?

Med på webinaret har vi fire eksperter fra USA, som deler erfaringer og drøfter denne tendens.

Patricia McGaffigan, Vice President ved Institute for Healthcare Improvement (IHI) i Boston, vil først tale om overvejelser og principper i relation til hjemmebehandling.

Chrisanne Timpe, læge, og Tia Radant, programme director, fra organisationen Health Partners i Minnesota fortælle om deres Hospitals at Home-program, som de startede i 2018. De vil fortælle om deres læringsrejse, og hvad man bl.a. skal være opmærksom på, når man implementerer et nyt hjemmebehandlingsprogram, der flytter behandling fra sygehus til eget hjem.

Der vil være interaktion mellem oplægsholderne og deltagerne.

Oplægsholdere
Patricia McGaffigan, Vice President ved Institute for Healthcare Improvement (IHI)
Chrisanne Timpe, MD, Health Partners
Tia Radant, Programme Director, Health Partners

Patientsikkerhedskonferencen 2022

Tema: Det bedste for alle: Patientsikkerhed, arbejdsmiljø og nye organisationsformer

Patientsikkerhedskonferencen 2022 bliver afholdt den 25. og 26. april på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6 i København.

Overordnet om konferencen
På dag 1 fordeler deltagerne sig ud i de fem parallelle sporsessioner om formiddagen og om eftermiddagen, men samles til de indledende og afsluttende keynotes. På konferencens 2. dag vil der udover workshops være mulighed for morgensessioner og site visits.

FRAMily Danmark Netværksmøde

Der afholdes første netværksmøde i FRAMily Danmark netværket.

Dato og tidspunkt
Tirsdag den 31. maj 2022 kl. 10.00-15.00  med ankomst ml. kl. 9.30-10.00.

 

Se tidligere webinarer

Her kan du se optagelserne af tidligere webinarer.

Patientsikre hjemmehospitaler

Webinar den 16. marts 2022 med Patricia McGaffigan, Vice President ved Institute for Healthcare Improvement (IHI), Chrisanne Timpe, MD, Health Partners, Tia Radant, Programme Director og Danielle Hermes, Senior Quality Improvement Consultant, Health Partners

Det kommunale sundheds- og ældreområde i udvikling - hvilke erfaringer fra pandemien har styrket os til bedre omstilling?

Webinar den 7. marts 2022 om, hvordan erfaringerne gjort under covid-19 kan bruges til at styrke robustheden til fremtidens omstillinger – som forventes af kommunerne – og ikke mindst, hvordan vi tager hånd om personalet under omstillinger og forandringer. KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed præsenterer en række centrale pointer fra bogen ”Kvalitet og patientsikkerhed under covid-19”, og Aarhus og Esbjerg Kommuner fortæller om deres erfaringer.

Sikker sammenhæng og tværsektorielle kompetencer

Webinar 2. marts 2022: Sikker sammenhæng og tværsektorielle kompetencer med Anne-Mette Falkenberg Andgren, Afdeling for Kvalitet og Uddannelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Mette Ryle, Sundhedschef, Rudersdal Kommune Tina Eggert, udviklingschef, Region Hovedstadens Psykiatri og Pia Hansen, leder af Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter.

Wellbeing, burnout and patient safety

Webinar den 2. februar 2022 med Cynthia Barginere, Chief Operating Officer, Institute for Healthcare Improvement (IHI) og Timothy Carrigan, Chief Nursing Officer (CNO), PhD and vice president of patient care services, Loyola University Medical Center.

New and Emerging Developments in Improving Patient Safety

Webinar den 6. oktober 2021 med Kedar Mate, MD, President og Chief Executive Officer at the Institute for Healthcare Improvement og Paul Bowie, professor og program director, Institute of Health and Wellbeing, University of Glasgow

Sikker kommunikation på digitale platforme

Webinar den 8. september 2021 med Ulrik Bak Birk, projektleder, Digital Sundhed, Forskningsenhed for almen Praksis og Liv Nørregaard Skøtt, projektchef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Kommunikation under COVID-19: Hvad er vigtigt for borgerne?

Webinar den 10. juni 2021 med Dan Grabowski, senior forsker, ph.d og teamleder, Steno Diabetes Center Copenhagen og Eske Vinther-Jensen, administrerende direktør, Common Consultancy.

Hvordan kan vi styrke den diagnostiske sikkerhed under og efter COVID-19?

Webinar den 25. maj 2021 med Hardeep Singh, MD MPH, Chief, Health Policy, Quality and Informatics Program, Center for Innovations in Quality, Effectiveness and Safety, Michael E. DeBakey Veterans Affairs Medical Center and Baylor College of Medicine. Tejal Gandhi, Chief Safety and Transformation Officer, Press Ganey Associates LLC (dba Press Ganey Associates, Inc.).

Communication, Kindness and Quality Improvement

Webinar den 5. maj 2021 med oplægsholder Dr. Bob Klaber, Consultant Paediatrician & Director of Strategy, Research & Innovation, NHS, London.

Hvilken betydning har coronapandemien for patientsikkerheden i sundhedsvæsenet?

Webinar den 17. marts 2021 med oplægsholdere: Kristine Zinck Pedersen, forsker CBS, Elin Kallestrup, kvalitetschef, Aarhus Kommune, Poul Henning Madsen, ledende overlæge, Sygehus Lillebælt og Maya Damgaard Larsen, kvalitetskonsulent og risikomanager, Aarhus Kommune.

Jens Christian Reventlov

Chefkonsulent / Senior Advisor

Bestyrelses/direktionsbetjening, projektbeskrivelser/udvikling, høringssvar, politisk arbejde, konferencer, int. samarbejde

T

(+45) 20114899

Læs mere her

Ditte Snel Hartmann

Projektkoordinator / Project Coordinator

Konferencer, læringsseminarer, hjemmeside, nyhedsbreve, kurser/uddannelser, webinarer og virtuelle arrangementer.

T

(+45) 26277793

Læs mere her