Få inspiration og ny viden til arbejdet med patientsikkerhed gennem PS!' arrangementer

Inspiration, læring og viden om patientsikkerhed er omdrejningspunktet for en række arrangementer, som bliver afholdt i PS!. Det sker både som webinarer og som arrangementer, hvor vi mødes fysisk.

Til arrangementerne bliver der delt ny viden og resultater om patientsikkerhed, drøftet relevante problemstillinger og udfordringer for patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen og kapaciteter fra både ind- og udland delte erfaringer og vigtig læring.

Vi vil løbende tilføje flere informationer på hjemmesiden, efterhånden som vi får aftaler i hus med spændende oplægsholdere. Du kan følge med på siden her – eller allerbedst: Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor vi i god tid fortæller om arrangementerne.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Optagelser af afholdte webinarer kan også findes her på siden.

Deling og læring om patientsikkerhed

Webinarerne fra PS! vil være centreret om udvalgte patientsikkerhedsdagsordener frem mod Patientsikkerhedskonferencen, der finder sted den 8.-9. november 2021.

For de fleste webinarer er deltagelse gratis, hvis du er modtager af PS!’ nyhedsbrev. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet, når du tilmelder dig webinaret.

Alle med interesse for patientsikkerhed er velkommen på webinarerne, og vi håber, at du har lyst til at deltage i et eller flere. Nedenfor kan du få et overblik over de webinarer, PS! planlægger.

Vi ved, at kommunikation har en stor betydning for tryghed og sikkerhed i det enkelte patientforløb. Derfor har vi planlagt en særlig webinarrække i samarbejde med Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet (SKS) om sikker kommunikation. De er gratis for medlemmer af SKS og modtagere af PS!’ nyhedsbrev.

Se Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenets hjemmeside

Webinar: Hvordan sætter vi venlighed og medfølelse i system?

Dato og tidspunkt
Den 29. september 2022 kl. 14.00-15.30

Indhold
Alle, der arbejder inden for sundhedsvæsenet, kan blive enige om, at compassion og medfølelse for patienter og borgere, men også for kollegaer er en essentiel del af sundhedsarbejdet. Der er undersøgelser, som viser, at medfølelse ikke blot har stor betydning for borgere og patienter oplevelse af deres pleje, men at det skaber bedre behandlingsresultater. Samtidig er compassion også væsentligt for sundhedspersonalet – ikke mindst i en tid, hvor arbejdspresset er højt og ressourcerne få. Studier peger således på, at medfølelse og psykologisk tryghed er et væsentlig element for godt kollegialt samarbejde. Vi ved desværre også, at dårlig ledelse, ressourcemangel og et for stort fokus på kontrol, kan ”presse” medfølelse og empati ud af sundhedsvæsenet.

Men hvordan sætter vi venlighed og medfølelse i system? Kan vi det og hvis ja, hvad kræver det?

Det sætter Dansk Selskab for Kommunikation Sundhedsvæsenet og Dansk Selskab for Patientsikkerhed i fokus på i dette webinar. Gennem perspektiver fra både forskning, ledelse og Etisk råd, søger vi en større forståelse af, hvordan arbejdet med compassion fremadrettet kan bringes i spil i sundhedsvæsenet.

Oplægsholdere
–  Lone Fjordbak, Centerleder, speciallæge, lektor ved Dansk Center for Mindfulness, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
– Anette Nissen Sørensen, Chefsygeplejerske, Hjertemedicinsk afdeling, Sygehus Lillebælt
– Randi Karkov Knudsen, ph.d. studerende, Hjertemedicinsk afdeling, Sygehus Lillebælt og Center for Forskning i Patientkommunikation, Odense Universitetshospital/Syddansk Universitet
– Morten Bangsgård, medlem af Etisk Råd, Stud. teol., tidl. generalsekretær og adm. direktør
– Mads Koch Hansen, konsulent, læge, tidligere lægefaglig direktør v/ Sygehus Lillebælt og formand for Lægeforeningen

FRAMily Danmark Netværksmøde

Der afholdes netværksmøde i FRAMily Danmark netværket.

Dato og tidspunkt
Tirsdag den 6. december 2022 i Aarhus.
Mere info følger

 

International Forum 2023 i København

Sted og dato
International Forum on Quality and Safety in Healthcare bliver afholdt i København den 15.-17. maj 2023.

Se tidligere webinarer

Her kan du se optagelserne af tidligere webinarer.

Patientsikre hjemmehospitaler

Webinar den 16. marts 2022 med Patricia McGaffigan, Vice President ved Institute for Healthcare Improvement (IHI), Chrisanne Timpe, MD, Health Partners, Tia Radant, Programme Director og Danielle Hermes, Senior Quality Improvement Consultant, Health Partners

Det kommunale sundheds- og ældreområde i udvikling - hvilke erfaringer fra pandemien har styrket os til bedre omstilling?

Webinar den 7. marts 2022 om, hvordan erfaringerne gjort under covid-19 kan bruges til at styrke robustheden til fremtidens omstillinger – som forventes af kommunerne – og ikke mindst, hvordan vi tager hånd om personalet under omstillinger og forandringer. KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed præsenterer en række centrale pointer fra bogen ”Kvalitet og patientsikkerhed under covid-19”, og Aarhus og Esbjerg Kommuner fortæller om deres erfaringer.

Sikker sammenhæng og tværsektorielle kompetencer

Webinar 2. marts 2022: Sikker sammenhæng og tværsektorielle kompetencer med Anne-Mette Falkenberg Andgren, Afdeling for Kvalitet og Uddannelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Mette Ryle, Sundhedschef, Rudersdal Kommune Tina Eggert, udviklingschef, Region Hovedstadens Psykiatri og Pia Hansen, leder af Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter.

Wellbeing, burnout and patient safety

Webinar den 2. februar 2022 med Cynthia Barginere, Chief Operating Officer, Institute for Healthcare Improvement (IHI) og Timothy Carrigan, Chief Nursing Officer (CNO), PhD and vice president of patient care services, Loyola University Medical Center.

New and Emerging Developments in Improving Patient Safety

Webinar den 6. oktober 2021 med Kedar Mate, MD, President og Chief Executive Officer at the Institute for Healthcare Improvement og Paul Bowie, professor og program director, Institute of Health and Wellbeing, University of Glasgow

Sikker kommunikation på digitale platforme

Webinar den 8. september 2021 med Ulrik Bak Birk, projektleder, Digital Sundhed, Forskningsenhed for almen Praksis og Liv Nørregaard Skøtt, projektchef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Kommunikation under COVID-19: Hvad er vigtigt for borgerne?

Webinar den 10. juni 2021 med Dan Grabowski, senior forsker, ph.d og teamleder, Steno Diabetes Center Copenhagen og Eske Vinther-Jensen, administrerende direktør, Common Consultancy.

Hvordan kan vi styrke den diagnostiske sikkerhed under og efter COVID-19?

Webinar den 25. maj 2021 med Hardeep Singh, MD MPH, Chief, Health Policy, Quality and Informatics Program, Center for Innovations in Quality, Effectiveness and Safety, Michael E. DeBakey Veterans Affairs Medical Center and Baylor College of Medicine. Tejal Gandhi, Chief Safety and Transformation Officer, Press Ganey Associates LLC (dba Press Ganey Associates, Inc.).

Communication, Kindness and Quality Improvement

Webinar den 5. maj 2021 med oplægsholder Dr. Bob Klaber, Consultant Paediatrician & Director of Strategy, Research & Innovation, NHS, London.

Hvilken betydning har coronapandemien for patientsikkerheden i sundhedsvæsenet?

Webinar den 17. marts 2021 med oplægsholdere: Kristine Zinck Pedersen, forsker CBS, Elin Kallestrup, kvalitetschef, Aarhus Kommune, Poul Henning Madsen, ledende overlæge, Sygehus Lillebælt og Maya Damgaard Larsen, kvalitetskonsulent og risikomanager, Aarhus Kommune.

Jens Christian Reventlov

Chefkonsulent / Senior Advisor

Bestyrelses/direktionsbetjening, projektbeskrivelser/udvikling, høringssvar, politisk arbejde, konferencer, int. samarbejde

T

(+45) 20114899

Læs mere her

Ditte Snel Hartmann

Projektkoordinator / Project Coordinator

Konferencer, læringsseminarer, hjemmeside, nyhedsbreve, kurser/uddannelser, webinarer og virtuelle arrangementer.

T

(+45) 26277793

Læs mere her