Billede

Programkomité

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har nedsat en programkomité, som skal udvikle programmet for konferencen om Patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen 2019:

Billede

Bente Ourø Rørth

Hospitalsdirektør, Nordsjællands Hospital

Bente Ourø Rørth har siden 2013 været hospitalsdirektør på Nordsjællands Hospital.  Hun er uddannet sygeplejerske og har en master i organisationspsykologi.

Bente brænder for patientsikkerhed og har i et samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed stået i spidsen for implementering af forandringsprojektet Patientsikkert Sygehus. Derudover er Bente optaget af patientens overgang fra hospital til kommune, hvor hun er særlig opmærksom på den sårbare patient.  Hun mener, at samarbejdet mellem hospital og kommune i dag fungerer bedst muligt, dog utilstrækkeligt og kan optimeres.

“Netop derfor er det vigtigt at deltage i denne konference, som blandt andet sætter fokus på de tværsektorielle udfordringer i sundhedsvæsenet. Endvidere ser konferencen på nye samarbejdsformer og løsninger.”

 

Billede

Jan Mainz

Direktør, Patientforløb, patientsikkerhed og kvalitet i Psykiatrien, Region Nordjylland

Professor, direktør, ph.d., MPA.

Jan Mainz er Professor ved Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning, DACS, Ålborg Universitetshospital, Ålborg Universitet og direktør ved Psykiatrien i Region Nordjylland. Han er tillige affilieret professor ved Department for Community Mental Health, Haifa University, Israel og affilieret professor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Enhed for Sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet. Jan Mainz har skrevet mere end 150 videnskabelige artikler og bidraget til mere end 25 bøger. Senest bogen “Patientsikkerhed”, som han har skrevet sammen med projektleder, cand.scient. San., Ph.D. Solvejg Kristensen. Bogen udkommer på Munksgaards Forlag i efteråret 2019.

“Patientsikkerhed og kvalitet har ultimativ stor betydning for patienterne, de pårørende, lægerne, sygeplejerskerne og de øvrige sundhedsprofessioner, lederne i sundhedsvæsenet og politikerne. Patientsikkerhedskonferencen er med til at sætte dagsordenen for patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Derfor er det vigtigt at deltage og bidrage til at tegne perspektiverne for patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen.”

Billede

Dennis Staahltoft

Praktiserende læge, medlem af PLO’s bestyrelse, formand for PLO’s kvalitets- og Forskningsudvalg samt medlem af Patientsikkerhedsrådet.

Dennis Staahltoft har haft egen klinik i Aalborg siden 2008. Som patientens tovholder er det vigtigt, at den praktiserende læge har særligt fokus på patientsikkerheden i de situationer, hvor patientbehandlingen foregår i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen. Samarbejde på tværs af sektorerne giver patienten den optimale behandling, men det er ved sektorovergangene, at der oftest kan opstå problemer med patientsikkerheden.

“Konferencen vil give den praktiserende læge viden og inspiration om relevante patientsikkerhedshensyn i et tværfagligt forum.”

Billede

Kira Ørbekker

Patientambassadør – Kvalitetssygeplejerske og risikomanager i Tønder Kommune

Kira Ørbekker har været patientambassadør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed siden 2008. Som patientambassadør er hun med til at skabe fokus på kommunikation og læring af fejl ved at dele sin historie om oplevelsen af at være pårørende i et kræftforløb. Kira brænder for arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed, samt patientinddragelse i sundhedsvæsenet.

 

 

 

Billede

Kirstine Binzer

Praktiserende læge og lægefaglig konsulent 

Kristine Binzer, speciallæge i Almen Medicin og mangeårig udvikler af tværsektoriel kvalitetsudvikling med fokus på lighed i sundhed gennem partnerskabet Broen til Bedre Sundhed.

”Gode løsninger for borgerne med de største problemer skal findes på tværs. Denne konference er et oplagt sted at importere og eksportere gode idéer og de bedste erfaringer på tværs af aktører og på tværs af landet.”

Billede

Margrethe Kusk

Centerchef, Center for Sundhed og Omsorg, Helsingør Kommune

Margrethe Kusk har hang til kvalitet i hverdagen til gavn for borgerne og til gavn for medarbejdernes trivsel. Hun har arbejdet i flere forskellige kommuner de sidste 20 år, de sidste ti år i lederstillinger.

“Konferencen sætter fokus på aktuelle patientsikkerhedstemaer og med det brede udvalg af oplæg, er der rig mulighed for at indhente fornyet inspiration og energi med tilbage til kommunerne. Konferencen er samtidig et ideelt sted til at danne netværk og til at tale med kolleger, der er optagede af samme temaer.”

Billede

Mette Kjølby

Vicedirektør, Region Midtjylland

Mette Kjølby har solid erfaring med ledelse inden for sundhedsområdet generelt, særligt det sammenhængende sundhedsvæsen (region, kommune, praksis). Siden 1999 har hun været ansat i ledende stillinger. I flere år har hun desuden forsket inden for folkesundhed og sundhedstjenesteforskning. Hun er særligt drevet af at få et sundhedsvæsen på borgernes præmisser.

“Konferencen sætter fokus på, hvordan vi skaber kvalitet og forbedringer i sundhedsvæsenet, som borgere, patienter og pårørende kan “mærke”. At vi som medarbejdere skal være åbne og nysgerrige og turde teste nye ideer af sammen med borgere og patienter i samspil med samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet – og med tråde til det sociale område. Jeg håber, at komme hjem fra konferencen med mange nye indspark og tale med andre med interessante og måske anderledes visioner for det fremtidige sundhedsvæsen.”

Billede

Poul Henning Madsen

Ledende overlæge, Sygehus Lillebælt

Poul Henning Madsen er ledende overlæge, speciallæge i intern medicin: lungesygdomme, fellow Scottish Patient Safety Fellowship.

”Da vi står overfor en større omlægning af hele vores måde at tænke sundhedsvæsen på, er konferencen vigtig for både klinikere og planlæggere i det sammenhængende sundhedsvæsen – både med regionale, kommunale og almene praksisbriller. Hvordan sørger vi for at sektorerne hænger sammen – så det både giver kvalitet, mening for patienterne og de sundhedsprofessionelle – og samtidig er patientsikkert?”