#pssammen19

Dag 1 består af plenum- og parallelsessioner, hvor du kan nå at deltage i to forskellige sessioner hhv. formiddag og eftermiddag.

Dag 2 består af heldagsworksshops og site visits, hvor du kan deltage i én workshop eller ét site visit.

Formiddags- og eftermiddagssessioner (dag 1)

Vis/skjul alle | Udskriv
 • A1 (kun formiddag): Klar til samtalen - lægen skal med i beslutningen

  Der er et tiltagende fokus på at undgå unødig behandling i kommunernes ældreområde, når det gælder den sidste del af livet. Hør om projektet Klar til Samtalen.

  Der er et tiltagende fokus på at undgå unødig behandling i kommunernes ældreområde, når det gælder den sidste del af livet.

  Dansk Selskab for Patientsikkerhed har i maj 2019 udgivet rapporten: ”De sundhedsprofessionelle skal være Klar til samtalen”, som giv er anbefalinger til, hvordan både kommuner og sygehuse kan arbejde med at blive bedre til at støtte de ældste og de mest syge i at få afklaret ønskerne til den sidste levetid.

  Hvis livsforlængende behandling skal fravælges, er det et juridisk krav, at der i næsten alle tilfælde arbejdes tæt sammen med borgerens egen læge.

  I de særlige situationer, hvor plejepersonalet finder en livløs person, og hvor der ikke på forhånd er et lægeligt dokumenteret fravalgsønske, kan man opnå et akut lægeligt fravalg enten fra egen læge eller fra vagtlægesystemet.

  I Frederiksberg Kommune har man et særligt tæt samarbejde med almen praksis, og man har også – i samarbejde med Regions Hovedstadens Akutberedskab – en god praktisk løsbing på at få hurtig lægelig bistand i  ovennævnte situation.

  Læringsmål – du får indsigt i
  Idé til struktur for samarbejde mellem læger og plejepersonale
  Sikkerhed i forståelsen af juraen på området
  Konkret håndtering af fravalg fra plejepersonale og læger

  Temaer
  Opbygning af kapacitet og lederskab
  Sammenhæng
  Patientsikkerhedskultur
  Spild, flow og effektivitet
  Borgeren i centrum

  Niveau for sessionen/workshoppen
  Øvet

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til
  Kommuner
  Almen praksis
  Civilsamfund

  Deltagermålgruppe
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent
  Politikere/beslutningstagere

  Oplægsholdere
  Anita Mink, praktiserende læge og plejehjemslæge, Frederiksberg Kommune 
  Ove Gaardbo, overlæge og ekstern konsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

   

 • A2 (kun eftermiddag): Kan samarbejde med frivillige løse fremtidens sundhedsproblemer?

  Hør om resultater og erfaringer fra Sikkert Seniorliv, hvor sundhedsfaglige og frivillige sammen har fundet nye veje til opsporing og forebyggelse af aldersdepression.

  Fremtidens komplekse folkesundhedsproblemer kræver nye løsninger, og sundhedsvæsenet kan ikke gøre det alene. Her kan civilsamfundet bidrage. I Sikkert Seniorliv har frivillige og kommuner arbejdet sammen om opsporing og forebyggelse af aldersdepression.

  Læringsmål – du får indsigt i
  Hvordan civilsamfund og kommune i fællesskab kan løse komplekse problemstillinger.
  Hvordan redskaber som Triple Aim og Den logiske model kan bruges som ramme for arbejdet.
  Hvornår samskabelse giver mening som metode.

  Temaer
  Samskabelse
  Sammenhæng
  Borgeren i centrum

  Niveau for sessionen/workshoppen
  Begynder

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til
  Kommuner
  Regioner
  Almen praksis
  Civilsamfund

  Deltagermålgruppe
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent

  Oplægsholder(e)
  Svend Aage Hansen, Frivillig i Dansk Folkehjælp og Seniornet samt medlem af Ældrerådet i Horsens Kommune
  Dorte Bettina Lee, Ergoterapeut i Skiftesporet, projektleder for Sikkert Seniorliv i Horsens Kommune
  Anne Sloth-Egholm, Sundhedscenterleder, Horsens Kommune

 • B: Rekruttering, fastholdelse og patientsikkerhed

  Manglen på sundhedspersonale kan true patientsikkerheden. Hvordan understøttes fastholdelse og rekruttering bedst muligt, så kvaliteten og patientsikkerheden ikke forringes?

  Denne session ser på de udfordringer man kan stå over for i både en kommune og en region, når det kommer til rekruttering og fastholdelse af personalet – for det betyder også noget for patientsikkerhed. Der præsenteres udfordringer, men også strategier og praktiske løsninger og gode resultater.

  Læringsmål – du får indsigt i

   

  Temaer
  Opbygning af kapacitet og lederskab
  Sammenhæng
  Borgeren i centrum
  Læring

  Niveau for sessionen/workshoppen
  Begynder

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til
  Kommuner
  Regioner

  Deltagermålgruppe
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale

  Oplægsholder(e)
  Tina Roikjer, sundheds- og Omsorgschef, Dragør Kommune
  Fatmir Asllanaj, Sygeplejerske og teamleder, Hjerne- og DemensCentrum, Aarhus Kommune

   

   

 • C: Ude er godt, hjemme er bedst?

  Hvad betyder det for patientsikkerheden, når behandlingen flytter hjem?

  Hospitaler bliver presset af demografiske udfordringer med øget ressourcetræk samtidigt med mangel på arbejdskraft. De sundhedsteknologiske muligheder spås at få en vigtig rolle i at løse denne udfordring i fremtidens sundhedsvæsen, hvor flere sundhedsydelser flyttes ud af hospitaler og tættere på patienter. Men hvad betyder det for patientsikkerheden, når behandlingen flytter ud af hospitalet og hjem til borgeren. Hvilke erfaringer har vi i Danmark og lever sundhedsteknologi op til det forventede potentiale?

  Læringsmål – du får indsigt i
  Hvilke eksempler har vi i Danmark med brug af nye teknologier, som understøtter behandling eller monitorering i borgerens hjem?
  Hvad betyder det for kvaliteten og patientsikkerheden at sundhedsydelsen flytter ud af hospitalet og ind i borgerens hjem?
  Hvilken betydning har det for de sundhedsprofessionelles arbejdsbetingelser?

  Temaer
  Sammenhæng
  Borgeren i centrum
  Læring

  Niveau for sessionen/workshoppen
  Begynder
  Øvet

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til
  Kommuner
  Regioner
  Almen praksis

  Deltagermålgruppe
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent
  Politikere/beslutningstagere

  Oplægsholder(e)
  Benjamin Schnack Rasmussen, Ph.d., M.D. Postdoc, Odense Universitets Hospital, Radiologisk afdeling
  Kristian Kidholm, Samfundsvidenskabelig forskningsleder, ph.d., lektor ved CIMT – Center for Innovativ Medicinsk Teknologi
  Tobias Bøggild-Damkvist, Patient

 • D: Medicinsikkerhed i tværsektorielle overgange

  Hvordan sikres medicinsikkerheden i tværsektorielle overgange?

  Medicinhåndtering er komplekst og det bliver ikke nemmere af, at der også skal koordineres på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet. Sessionen belyser problemstillingen fra de forskellige aktørers side og lægger op til debat og fokus på løsninger.

  Læringsmål – du får indsigt i
  Medicin uden skade – et globalt patientsikkerhedsinitiativ!
  Medicinsikkerhed set fra forskellige perspektiver – almen praksis, kommune, hospital og apotek – og ikke mindst patienten
  Eksempler på løsninger og igangværende initiativer

  Temaer
  Sammenhæng
  Samskabelse
  Borgeren i centrum
  Læring

  Niveau for sessionen/workshoppen
  Øvet

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til
  Kommuner
  Regioner
  Almen praksis

  Deltagermålgruppe
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent

  Oplægsholder(e)
  Rie Johansen, projektleder på Medicinsikkert Hospital, Bisbebjerg Hospital
  Tina Hallund, risk manager og kvalitetskonsulent, Sønderborg Kommune

 • E: Akutområdet i det sammenhængende sundhedsvæsen

  Hvordan sikres patientsikkerheden mellem sygehuse og kommuner og med akutmodtagelser, midlertidige pladser og praktiserende læger?

  På denne session får du indblik i, hvordan der samarbejdes mellem kommuner,  almen praksis og sygehuse om at skabe velfungerende og patientsikre akutmodtagelser.

  På sessionen får du indblik i, hvordan aktørerne samarbejder, hvilke styrker, udfordringer og potentialer der er i den aktuelle opgavefordeling på akutområdet, hvordan der arbejdes med at styrke patientsikkerheden og kvaliteten på området og hvad ønskerne er til fremtidens akutfunktioner.

  Læringsmål – du får indsigt i
  Forskelligheder i den aktuelle opgavefordeling på akutområdet
  Hvordan man kan tilrettelægge pleje og behandling, så kvalitet og patientsikkerhed styrkes.
  Hvilke muligheder og begrænsninger ligger der i den akutte behandling på tværs af sektorer.

  Temaer
  Sammenhæng
  Borgeren i centrum
  Data

  Niveau for sessionen/workshoppen
  Begynder
  Øvet
  Ekspert

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til
  Kommuner
  Regioner
  Almen praksis

  Deltagermålgruppe
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent
  Politikere/beslutningstagere

  Oplægsholder(e)
  Catherine Hauerslev Foss, Ledende overlæge, PhD., Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital
  Nina Andersen, leder af akutteam, Odense Kommune
  Tina Juul, chief advisor, Healthcare hos Carve Consulting
  Pia Kürstein Kjellberg, forsknings- og analysechef, VIVE Sundhed (moderator)

Heldagsworkshops og site visit (dag 2)

Vis/skjul alle | Udskriv
 • 1. Forbedringsmodellen A-Z - sådan kan du arbejde med kvaliteten i din hverdag

  I denne interaktive workshop gennemgås forbedringsmodellen, med bl.a. fokus på anvendelse af data. Vi underviser i teori bag forbedringsmodellen og bruger flere øvelser for at illustrere hvordan teorien kan anvendes i virkeligheden.

  Læringsmål
  Du får inspiration til at skabe forbedringer ved at anvende Forbedringsmodellen.
  Du er i stand til at udføre og analysere en PDSA.
  Du forstår at arbejde med forbedringer over tid kræver anvendelse af tidstro data og Statistisk Proces Kontrol (SPC).

  Temaer
  Opbygning af kapacitet og lederskab
  Data
  Læring

  Niveau for sessionen/workshoppen
  Begynder

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til
  Kommuner
  Regioner
  Almen praksis

  Deltagermålgruppe
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent

  Oplægsholder(e)
  Bodil Elgaard Andersen, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
  Rie Laurine Rosenthal Johansen, specialkonsulent og Improvement Advisor, Bisbebjerg Hospital

 • 2: De mange tilsyn – Kan der skabes mere sammenhæng mellem kravene og mere mening for plejehjem, hjemmepleje, bosteder og andre institutioner?

  Plejehjem, bosteder og andre offentlige institutioner bruger mange ressourcer på at håndtere flere forskellige statslige tilsyn, der kan ukoordinerede og komme med modstridende krav.

  På denne workshop vil der blive stillet skarpt på de dilemmaer, der kan forekomme ved de statslige tilsyn. Du vil bl.a. høre, hvordan bosteder oplever modstridende krav, der er svære at efterleve samtidigt.

  Du vil også høre, hvordan de statslige tilsyn ser på deres opgave med at skabe meningsfulde tilsyn.

  På workshoppen vil der også blive diskuteret mulige løsninger til at skabe en bedre koordinering af de forskellige tilsyn, der giver mindre bureaukrati og mere mening for plejehjem, bosteder og andre offentlige institutioner.


  Læringsmål – du får indsigt i

  Temaer
  Sammenhæng
  Spild, flow og effektivitet

  Niveau for sessionen/workshoppen
  Øvet

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til
  Kommuner
  Regioner
  Private tilbud

  Deltagermålgruppe

  Oplægsholder(e)

 • 3: Ledelse, fastholdelse, rekruttering og patientsikkerhed

  Hvordan kan ledere understøtte fastholdelse og rekruttering og sikre patientsikkerheden?

  Læringsmål – du får indsigt i

  Temaer

  Niveau for sessionen/workshoppen

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til

  Deltagermålgruppe

  Oplægsholder(e)

   

 • 4: Hvorfor er det så vanskeligt at være bruger i det psykiatriske system?

  Problemstillinger, barrierer og forslag til forbedringer i det tværsektorielle samarbejde med konkrete eksempler fra Region Midtjylland og Region Nordjylland

  Du får  indblik i konkrete eksempler på tværsektorielle samarbejder. Workshoppen tager udgangspunkt i erfaringer fra Region Midtjylland og Region Nordjylland, men deltagerne kommer i høj grad til selv at arbejde med problemstillingen.

  Psykiatrien i Region Nordjylland og Nordjyllands Politi har lavet en tværgående undersøgelse af udvalgte drab fra 2013-2018 med henblik på læring. Gennemgangen af de alvorlige hændelser har bidraget til  at identificere en række fokusområder for forbedring af PSP-samarbejdet (samarbejdet mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri), så lignende tilfælde undgås i fremtiden. Psykiatrien i Region Nordjylland har desuden arbejdet på at have patient- og pårørendedeltagelse ved analyse af alvorlige utilsigtede hændelser.

  I Region Midtjylland har man foretaget en undersøgelse af, hvordan tværsektorielt samarbejde kan forhindre f.eks. genindlæggelser, magtanvendelse og vold i psykiatrien. De har desuden etableret “Alliancen om den nære psykiatri” hvor der arbejdes tværsektorielt med en række tiltag ift. borgere med en psykisk lidelse, hvor flere af initiativerne bl.a. sætter fokus en styrket sammenhængende indsats og forløb for borgeren.

  Læringsmål – du får indsigt i
  Hvilke muligheder og barrierer der er i at forbedre komplekse problemstillinger i et sektoropdelt sundhedssystem.
  Hvordan der kan skabes forbedringer i forhold til komplekse problemstillinger i det tværsektorielle samarbejde.
  Hvordan vi inddrager brugere og pårørende for at styrke et samlet sundhedssystem.

  Temaer
  Sammenhæng og Samskabelse
  Borgeren i centrum
  Læring
  Psykiatri/Socialområdet

  Niveau for sessionen/workshoppen
  Begynder
  Øvet
  Ekspert

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til
  Kommuner
  Regioner
  Almen praksis
  Civilsamfund

  Deltagermålgruppe
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent

  Oplægsholder(e)
  Jan Mainz, direktør, Psykiatrien i Region Nordjylland, professor, Aalborg Universitet
  Malene Terp, specialkonsulent, Enhed for Samskabelse, psykiatrien i Region Nordjylland
  Klaudia Kristensen, partner i MeandMai Coaching samt pårørenderepræsentant i psykiatrien i Region Nordjylland
  Kirsten Overgaard, specialkonsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland og Marianne S- Balleby, konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland
  Dorthe Klith, kontorchef, sundhedsplanlægning, Region Midjylland
  Anne Marie Roum Svendsen, politidirektør, Nordjyllands Politi
  Line Myrup Gregersen, konsulent og brugerrepræsentant, Enhed for Samskabelse, Aalborg Universitetshospital, psykiatrien

 • Site visit: Samarbejde styrker sundhed for sårbare - Det sammenhængende sundhedsvæsen i trekantsområdet (begrænset antal pladser)

  Kom på besøg i Fredericia Sundhedshus og Kolding sygehus og hør hvordan samarbejdet mellem almen praksis, kommune og hospital bidrager til et mere sammenhængende sundhedsvæsen

  På besøg i Fredericia Sundhedshus og Kolding sygehus hører vi om hvordan samarbejdet mellem almen praksis, kommune og hospital bidrager til et mere sammenhængende sundhedsvæsen.

  Fredericia Sundhedshus har som ambition at være Danmarks bedst sundhedshus, med et styrket samarbejde mellem almen praksis og hospital. Deltagerne får indblik i hvordan gangtræning for borgere med åreforkalkning betyder, at færre borgere har brug for karoperation og samtidig har bedring i almentilstanden. Sundhedshuset lægger hus til konferencer mellem specialister fra hospitalet, praktiserende læger og kommunal koordinator, hvor der i samarbejde drøftes de bedste løsninger for borgere med multi sygdom.

  Forbedret kommunikation og indsigt i hinandens arbejdsgange forbedrer kvaliteten. Kolding kommune og sygehus samarbejder om tilbud til gravide i projekt God Start, som skal sikre at nyfødte i Kolding kommune får det bedste start på livet. Ældre med hoftenær fraktur er i en sårbar situation efter udskrivelse, kommune og sygehus samarbejder omkring observation af borgerne som skal sikre tidlig reaktion hvis borgernes tilstand forværres.

  Læringsmål – du får indsigt i

  Temaer
  Sammenhæng
  Spild, flow og effektivitet
  Borgeren i centrum
  Læring

  Niveau for sessionen/workshoppen
  Begynder
  Øvet
  Ekspert

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til
  Kommuner
  Regioner
  Almen praksis

  Deltagermålgruppe
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent

  Oplægsholder(e)