#pssammen19

Dag 1 består af plenum- og parallelsessioner, hvor du kan nå at deltage i to forskellige sessioner hhv. formiddag og eftermiddag.

Dag 2 består af heldagsworksshops og site visits, hvor du kan deltage i én workshop eller ét site visit.

Formiddags- og eftermiddagssessioner (dag 1)

Vis/skjul alle | Udskriv
 • A1 (kun formiddag): Klar til Samtalen - lægen skal med i beslutningen

  Der er et tiltagende fokus på at undgå unødig behandling i kommunernes ældreområde, når det gælder den sidste del af livet. Hør om projektet Klar til Samtalen.

  Dansk Selskab for Patientsikkerhed har i maj 2019 udgivet rapporten: ”De sundhedsprofessionelle skal være Klar til samtalen”, som giver anbefalinger til, hvordan både kommuner og sygehuse kan arbejde med at blive bedre til at støtte de ældste og de mest syge i at få afklaret ønskerne til den sidste levetid.

  Hvis livsforlængende behandling skal fravælges, er det et juridisk krav, at der i næsten alle tilfælde arbejdes tæt sammen med borgerens egen læge.

  I de særlige situationer, hvor plejepersonalet finder en livløs person, og hvor der ikke på forhånd er et lægeligt dokumenteret fravalgsønske, kan man opnå et akut lægeligt fravalg enten fra egen læge eller fra vagtlægesystemet.

  Læringsmål – du får indsigt i

  Temaer
  Opbygning af kapacitet og lederskab
  Sammenhæng
  Patientsikkerhedskultur
  Spild, flow og effektivitet
  Borgeren i centrum

  Niveau for sessionen/workshoppen
  Øvet

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til
  Kommuner
  Almen praksis
  Civilsamfund

  Deltagermålgruppe
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent
  Politikere/beslutningstagere

  Oplægsholdere
  Ove Gaardbo, overlæge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

   

 • A2 (kun eftermiddag): Er du klar til en radikal ændring af sundhedsvæsenet?

  Hør om resultater og erfaringer fra Sikkert Seniorliv og hvordan projektet har udviklet nye modeller for samarbejde mellem kommune og civilsamfund.

  Fremtidens komplekse folkesundhedsproblemer kræver nye løsninger, og sundhedsvæsenet kan ikke gøre det alene. Her kan civilsamfundet bidrage. I Sikkert Seniorliv har frivillige og kommuner arbejdet sammen om opsporing og forebyggelse af aldersdepression.

  Læringsmål – du får indsigt i

  Temaer
  Samskabelse

  Niveau for sessionen/workshoppen
  Begynder

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til
  Kommuner

  Deltagermålgruppe
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent

  Oplægsholder(e)

 • B: Rekruttering, fastholdelse og patientsikkerhed

  Manglen på sundhedspersonale kan true patientsikkerheden. Hvordan kan organisationer understøtte fastholdelse og rekruttering?

  Læringsmål – du får indsigt i

  Temaer

  Niveau for sessionen/workshoppen

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til

  Deltagermålgruppe

  Oplægsholder(e)

   

 • C: Ude er godt, hjemme er bedst?

  Hvad betyder det for patientsikkerheden, når behandlingen flytter hjem?

  Det danske sundhedsvæsen står midt i demografiske udfordringer med øget efterspørgsel fra de ældre og meget syge patienter, samtidigt med at man har arbejdskraftsmangel på hospitaler. Nye teknologiske muligheder, især telemedicin, hvor patienten og sundhedsprofessionelle ikke behøver et fysisk møde (f.eks. hjemmemonitorering og -behandling) forventes at kunne løse en del af udfordringerne. Telemedicin forventes at give borgeren en oplevelse af let adgang til sundhedsydelse af høj kvalitet samtidigt med at sundhedsvæsenets ressourcer bruges på de mest syge, der ikke kan behandles uden for et hospital.

  På sessionen vil der blive sat fokus på hvad det betyder for patientsikkerheden, når behandlingen flytter ud af hospitalet og hjem til borgeren.

  Læringsmål – du får indsigt i
  -Hvilke eksempler har vi i Danmark med brug af nye teknologier, som understøtter behandling eller monitorering i borgerens hjem?
  -Hvad betyder det for kvaliteten og patientsikkerheden at sundhedsydelsen flytter ud af hospitalet og ind i borgerens hjem?
  -Hvilken betydning har det for de sundheds professionelles arbejdsbetingelser?

  Temaer

  Niveau for sessionen/workshoppen

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til

  Deltagermålgruppe

  Oplægsholder(e)

 • D: Medicinsikkerhed i tværsektorielle overgange

  Hvordan sikres medicinsikkerheden i tværsektorielle overgange?

  Læringsmål – du får indsigt i

  Temaer

  Niveau for sessionen/workshoppen

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til

  Deltagermålgruppe

  Oplægsholder(e)

 • E: Akutområdet i det sammenhængende sundhedsvæsen

  Hvordan sikres patientsikkerheden mellem sygehuse og kommuner og med akutmodtagelser, midlertidige pladser og praktiserende læger?

  Læringsmål – du får indsigt i

  Temaer

  Niveau for sessionen/workshoppen

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til

  Deltagermålgruppe

  Oplægsholder(e)

Heldagsworkshops og site visits (dag 2)

Vis/skjul alle | Udskriv
 • 1: Når du kan se at kvaliteten kan forbedres, men er i tvivl hvordan?

  Forbedringsmodellen og tidstro data i praksis

  I denne interaktive workshop gennemgås forbedringsmodellen, med bl.a. fokus på anvendelse af data. Vi underviser i teori bag forbedringsmodellen og bruger flere øvelser for at illustrere hvordan teorien kan anvendes i virkeligheden.

  Læringsmål
  – Du får inspiration til at skabe forbedringer ved at anvende Forbedringsmodellen.
  – Du er i stand til at udføre og analysere en PDSA.
  – Du forstår at arbejde med forbedringer over tid kræver anvendelse af tidstro data og Statistisk Proces Kontrol (SPC).

  Temaer
  Opbygning af kapacitet og lederskab
  Data
  Læring

  Niveau for sessionen/workshoppen
  Begynder

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til
  Kommuner
  Regioner
  Almen praksis

  Deltagermålgruppe
  Direktion
  Afdelingsleder/Afsnitsleder
  Frontpersonale
  Kvalitets/Udviklingskonsulent

  Oplægsholder(e)

 • 2: De mange tilsyn – Kan der skabes mere sammenhæng mellem kravene og mere mening for plejehjem, hjemmepleje, bosteder og andre institutioner?

  Læringsmål – du får indsigt i

  Temaer

  Niveau for sessionen/workshoppen

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til

  Deltagermålgruppe

  Oplægsholder(e)

 • 3: Ledelse, fastholdelse, rekruttering og patientsikkerhed

  Hvordan kan ledere understøtte fastholdelse og rekruttering og sikre patientsikkerheden?

  Læringsmål – du får indsigt i

  Temaer

  Niveau for sessionen/workshoppen

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til

  Deltagermålgruppe

  Oplægsholder(e)

   

 • 4: Hvordan kan tværsektorielle samarbejder forhindre alvorlige hændelser og genindlæggelser?

  Få indblik i konkrete eksempler på tværsektorielle samarbejder, der har forhindret alvorlige hændelser og genindlæggelser.

  Læringsmål – du får indsigt i

  Temaer

  Niveau for sessionen/workshoppen

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til

  Deltagermålgruppe

  Oplægsholder(e)

 • Site visit 1: Samarbejde styrker sundhed for sårbare - Det sammenhængende sundhedsvæsen i trekantsområdet (begrænset antal pladser)

  Kom på besøg i Fredericia Sundhedshus og Kolding sygehus og hør hvordan samarbejdet mellem almen praksis, kommune og hospital bidrager til et mere sammenhængende sundhedsvæsen

  På besøg i Fredericia Sundhedshus og Kolding sygehus hører vi om hvordan samarbejdet mellem almen praksis, kommune og hospital bidrager til et mere sammenhængende sundhedsvæsen.

  Fredericia Sundhedshus har som ambition at være Danmarks bedst sundhedshus, med et styrket samarbejde mellem almen praksis og hospital. Deltagerne får indblik i hvordan gangtræning for borgere med åreforkalkning betyder, at færre borgere har brug for karoperation og samtidig har bedring i almentilstanden. Sundhedshuset lægger hus til konferencer mellem specialister fra hospitalet, praktiserende læger og kommunal koordinator, hvor der i samarbejde drøftes de bedste løsninger for borgere med multi sygdom.

  Forbedret kommunikation og indsigt i hinandens arbejdsgange forbedrer kvaliteten. Kolding kommune og sygehus samarbejder om tilbud til gravide i projekt God Start, som skal sikre at nyfødte i Kolding kommune får det bedste start på livet. Ældre med hoftenær fraktur er i en sårbar situation efter udskrivelse, kommune og sygehus samarbejder omkring observation af borgerne som skal sikre tidlig reaktion hvis borgernes tilstand forværres.

  Læringsmål – du får indsigt i

  Temaer

  Niveau for sessionen/workshoppen

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til

  Deltagermålgruppe

  Oplægsholder(e)

 • Site visit 2: Besøg til kommune som har deltaget i I sikre hænder (begrænset antal pladser)

  Læringsmål – du får indsigt i

  Temaer

  Niveau for sessionen/workshoppen

  Hvilke(n) sektor(er) henvender sessionen/workshoppen sig til

  Deltagermålgruppe

  Oplægsholder(e)