KL og PS! inviterer til virtuelle informationsmøder, hvor du kan høre mere om arbejdet med I sikre hænder, og hvordan din kommune kan være med til at forbedre kvalitet og patientsikkerhed for borgerne.

Det er den 2. og 9. juni kl. 15-17.

Tilmeld dig her

Metoderne, der benyttes i I sikre hænder, giver svaret på en lang række af de udfordringer, som skal finde en løsning i det nære sundhedsvæsen på kvalitets- og patientsikkerhedsområdet.

I sikre hænder: Nu kan nye kommuner søge om at deltage

Erfaringerne fra I sikre hænder skal udbredes til flere kommuner. Vi søger derfor 15 kommuner, der ønsker at deltage i udbredelse af forbedringsprogrammet I sikre hænder.

Vil jeres kommune gå forrest i kvalitetsarbejdet, sætte forbedringer af de sundhedsfaglige indsatser højt på dagsordenen og levere sundhedsydelser sikkert og med høj kvalitet døgnet rundt til jeres borgere?

Så vil I sikre hænder helt sikkert være noget for jer.

I sikre hænder har fra 2013-2018 forbedret kvaliteten på de danske plejehjem og i hjemmeplejen i 18 kommuner markant ved at reducere medicineringsfejl, tryksår, fald og infektioner. Projektet har bl.a. resulteret i, at flere steder har 500 og 600 dage uden medicinfejl og tryksår. I sikre hænder har været med til at skabe en forbedringsmetode, et system, en organisering og en kultur for forbedring af kvalitet og patientsikkerhed i de involverede 18 kommuner, der er med i projektet. Samlet set har programmet I sikre hænder bidraget til:

  • At understøtte et system, en organisering og en kultur for forbedring af kvalitet og patientsikkerhed, der gennemsyrer kvalitetsarbejdet og som sikrer borgerne den rette pleje og behandling – hver gang!
  • At understøtte udviklingen af datadrevet faglighed på alle niveauer af organisationen samt et fælles sprog og platform for at skabe forbedringer af patientsikkerhed og kvalitet.
  • Øget arbejdsglæde og faglig stolthed blandt ældreplejens ansatte
  • Fastholdelsen af medarbejdere og ledere
  • Nedbringelse af sygefraværet blandt medarbejdere og ledere
  • Sikre fokus på kvalitet, effekt og ledelse i kommunerne

Metoderne, der benyttes i I sikre hænder, giver svaret på en lang række af de udfordringer, som skal finde en løsning i det nære sundhedsvæsen på kvalitets- og patientsikkerhedsområdet.

Regeringen har med Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 afsat 16 mio. kroner til udbredelse af ”I sikre hænder”. Derfor søger vi nu 15 nye kommuner til at deltage i 3. bølge af I sikre hænder.

Hør mere på informationsmøder

KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed afholder to virtuelle informationsmøder om I sikre hænder, hvor du kan høre mere om arbejdet med I sikre hænder, og hvordan din kommune kan være med til at forbedre kvalitet og patientsikkerhed for borgerne.

Møderne bliver afholdt via Microsoft Teams:

  • Tirsdag den 2. juni kl. 15.00-17.00
  • Tirsdag den 9. juni kl. 15.00-17.00

Læs mere og tilmeld dig på I sikre hænders hjemmeside

Ansøg om at deltage i I sikre hænder

For at komme i betragtning skal kommunen dele programmets ambition om at levere høj kvalitet, sikker behandling og god pleje til borgerne. Kommunen skal være indstillet på at ville arbejde systematisk med at skabe forbedringer.

Deadline for ansøgning er udsat grundet COVID19 og vil blive meldt ud på et senere tidspunkt.

Læs mere om deltagelse i programmet og hent ansøgningsskema på I sikre hænders hjemmeside

6. marts 2020

I sikre hænderNyheder