12 akutsygehuse fra alle fem regioner arbejder i projekt Sikkert Patientflow med at blive bedre til at forudsige udskrivelser og indlæggelser samt tilpasse ressourcer, så der ikke opstår barrierer for patienternes videre færd gennem sygehuset.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Regioner, regionerne og TrygFonden står bag projektet.

Besøg Sikkert Patientflows hjemmeside
Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde besøger Slagelse Sygehus

Sundhedsminister vil udbrede flowkoordinatorer

Sophie Løhde er parat til at iværksætte uddannelse af flere sygeplejesker til flowkoordinatorer inspireret af Sikkert Patientflow.

– Flowkoordinator-ordningen er et godt eksempel på, at vi kan opnå nogle resultater også på den korte bane.

Sådan lyder det fra sundhedsminister, Sophie Løhde, i fagbladet Sygeplejersken. Sundhedsministeren blev inspireret af ordningen i forbindelse med sit besøg på Slagelse Sygehus, hvor hun så arbejdet med projekt Sikkert Patientflow i form af tavlemøder og kapacitetskonferencer.

Læs interviewet med sundhedsminister Sophie Løhde i fagbladet Sygeplejersken

Minister fremhæver Sikkert Patientflow
På Slagelse Sygehus oplevede Sophie Løhde også, hvordan flowkoordinatorerne sørger for at fordele patienterne på sygehuset for at udnytte kapaciteten optimalt og dermed undgå overbelægning og patienter på gangene. Hun er generelt meget begejstret for projekt Sikkert Patientflow.

‘Minister viser interesse for projekt Sikkert Patientflow’

– Det viser, at man med ganske enkle, men systematiske virkemidler kan så godt som fjerne overbelægning og sikre patienterne plads på en patientstue, siger Sophie Løhde til Sygeplejersken og er klar til at udbrede ordningen med flowkoordinatorer.

Flere  af de 12 akutsygehuse, som deltager i projekt Sikkert Patientflow, har ansat flowkoordinatorer til at skabe større sammenhæng på sygehuset og mere sikkerhed i patienternes forløb.

‘Slagelse Sygehus ansætter flowkoordinatorer’

11. december 2015

NyhederSikkert Patientflow