Der er nu meget tæt på at være fri besøgstid på landets hospitaler

Tæt på fri besøgstid på alle landets hospitaler

Der er nu meget tæt på at være fri besøgstid på landets hospitaler. Det viser besøgstidsundersøgelsen 2018, som er gennemført af Hej Sundhedsvæsen, et samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden. Undersøgelsen baserer sig på oplysninger på hospitalernes hjemmesider, og er nu gennemført for sjette år i træk.

Besøgstidsundersøgelsen 2018

Undersøgelsen viser en fordobling af det gennemsnitlige antal åbne timer på landets sygehuse fra 12 timer i 2013 til nu 23 timer. Der er samme periode sket mere end en 9-dobling i andelen med fri besøgstid fra 9% i 2013 til 84% i 2018.

Formålet med Hej Sundhedsvæsen er at understøtte, at patienter og pårørende får mere indflydelse på behandlingsforløbet. Derfor skal de strukturelle barrierer, der forhindrer patienter og pårørendes indflydelse, fjernes eller minimeres. En af dem er restriktive besøgstider.

“Jeg tror, at begrebet besøgstid i løbet af få år vil glide helt ud. Det hører ikke til i en kultur med fokus på inddragelse af patienter og pårørende,” siger direktør Inge Kristensen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

 

 

4. juni 2018

Nyheder