Kend din kvalitet og sæt den i system – fremtidens kvalitetsorganisation på social- og sundhedsområdet

Nyt kompetenceforløb hjælper dig med at opnå en helhedsorienteret tilgang til kvalitets- og forbedringsarbejde med en balance mellem kontrol, planlægning og udvikling af kvalitet. Formålet er, at du får viden og metoder til at opbygge og drive en kvalitetsorganisation, hvor I kender kvaliteten gennem kontinuerlig læring og udvikling i relation til det daglige arbejde.

Til dig, der:

Fx sektionsledere, afdelingsledere, områdeledere samt chefkonsulenter, specialkonsulenter, sundhedsfaglige konsulenter og risikomanagere.

Er driftsleder eller konsulent, som leder kvalitets- og forbedringsarbejde på social- og sundhedsområdet.

Indhold:

Kompetenceforløbet tager udgangspunkt i tilgangen ”Whole System Quality”, der beskriver, hvordan organisationer kan lykkes med en holistisk tilgang til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed gennem integration af kvalitetsplanlægning, kvalitetskontrol og kvalitetsforbedring mellem de mange enheder i organisationen.

Kompetenceforløbet har fokus på tre elementer:

 • Kvalitetskontrol: Hvordan er kvaliteten her og nu, og hvordan har den udviklet sig over tid? Hvilke data kan bruges til at få denne viden, og hvordan kan eksisterende data supplere viden om kvalitet, fx tilsyn, UTH, audit, brugerundersøgelser, forbedringsarbejde, mv.? Og hvilken kvalitet ønsker organisationen at have?
 • Kvalitetsplanlægning: Hvordan vil organisationen forbedre kvaliteten, hvad kræver det og hvem skal gøre hvad med hvem og hvornår?
 • Kvalitets- og forbedringsarbejde: Hvilke metoder kan bruges i arbejdet med kvalitet? Hvordan sikres, at kvalitets- og forbedringsarbejdet bliver forankret i organisationen inden for visioner og strategier?

Læringsmål:

Forløbet giver dig viden og færdigheder, så du kan svare på følgende spørgsmål:

 • Hvad er en lærende kvalitetsorganisation? (Forskellige modeller: netværk, hierarkisk, matrix)
 • Hvilke feedbacksystemer og data kan bruges til læring i kvalitetsarbejdet, herunder tilsyn, brugertilfredsundersøgelser, UTH, klager, audit mv.?
 • Hvordan kan forskellige typer af feedbacksystemer og data samtænkes og organiseres i en integreret helhed?
 • Hvordan kan organisationen løbende kende sin kvalitet gennem feedbacksystemer og data?
 • Hvilke ledelsesopgaver kalder det løbende, sammenhængende og lærende kvalitetsarbejde på?

Du får også:

 • metoder og værktøjer til kvalitetsarbejde og forbedringsarbejde, herunder Forbedringsmodellen med særlig fokus på PDSA-cirklen, prøvehandlinger, tavlemøder, refleksion og evaluering.
 • metoder og værktøjer til planlægning af kvalitets- og forbedringsarbejde.
 • mulighed for at lære af andres erfaringer på godt og ondt samt at generere idéer til handlingsalternativer.
 • redskaber til at understøtte en lærende tilgang til løbende kvalitetsudvikling i det daglige arbejde.

Det praktiske

Uddannelsens opbygning:
Kurset forløber over 6 måneder og består af følgende dele:

Indhold

Virtuel opstart

Dag 1 – fysisk fremmøde

Dag 2 – fysisk fremmøde  

Dag 3 – fysisk fremmøde  

Forår 2024

Forløbet udbydes af PS! og Komponent, og de primære undervisere vil være ansatte herfra.

Derudover vil eksperter og andre videnspersoner, herunder erfarne kommunale ledere og kvalitetsmedarbejdere, gæste kompetenceforløbet med både teoretiske og praksisnære oplæg.

Pris:

10.800 kr. + moms pr. person

Ved tilmelding af to eller flere fra samme organisation opnås 15 % rabat.

For yderligere information

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere information om kurset, er du altid velkommen til at kontakte os. Skriv til info@patientsikkerhed.dk eller ring på 8282 8246.

Kend din kvalitet og byg din kvalitetsorganisation: Nyt kompetenceforløb klæder på til fremtidens kvalitetsarbejde

En god kvalitetsorganisation er en vigtig forudsætning for at lykkes med arbejdet med kvalitet. Nyt kompetenceforløb skal ruste ledere og konsulenter til at se hele vejen rundt i arbejdet med kvalitet og forbedringer i organisationen.

Det er med til at skabe den balance mellem kontrol, planlægning og udvikling af kvalitet, der er nødvendig i et sammenhængende sundhedsvæsen.

Det får du ud af kompetanceforløbet

Helhedsorienteret tilgang til arbejdet med kvalitet

Kompetenceforløbet skaber forandringer i praksis

Whole System Quality tager kompetenceforløbet udgangspunkt i