En udfordring til den næste generation af sygeplejersker

Investering i unge sygeplejersker er af afgørende betydning for at forbedre befolkningens sundhed, og der er brug for, at sygeplejerskerne går forrest i sundhedsvæsenet. Det er rationalet bag Nightingale Challenge.

Derfor har  Nursing Now (globale kampagne) lanceret the Nightingale Challenge 2020, hvor du får mulighed for at blive en del af en global bevægelse med det formål at udvikle fremtidens generation af sygeplejersker både klinisk, ledelsesmæssigt og politisk – og at promovere syge­plejerskefaget som et attraktivt karrierevalg. Målet er, at 1000 arbejdsgivere på verdensplan skal forpligte sig på opgaven, så mindst 20.000 sygeplejersker og jordemødre under 35 år vælger lederroller i fremtiden.

Hvad kan du gøre?

Vi opfordrer til, at du som leder:

  • er med til at udvikle programmer for sygeplejersker under 35 år
  • finder de unge sygeplejersker, der skal involveres i udviklings­programmerne
  • deler planlagte aktiviteter og erfaringer på Nursing Nows plat­forme
  • henter støtte og inspiration fra lokale og internationale netværk

Læs mere på International Counsil of Nurses hjemmeside 

3. december 2019

Nyheder