Arjen Peter Stoop

Chefkonsulent / Senior Advisor

Særligt interesseret i brug af data - både tidstro og som evaluering af forbedringsarbejde – og optimering af sammenhængende patientforløb.

Arjens arbejdsområder varierer blandt andet fra optimering af sammenhængende patientforløb både på operationsområdet og på tværs af hele hospitalet (flow), patientsikkerhed på hospitaler og i ældrepleje og evaluering af indsatser for at forebygge selvmord.

Opgaverne har karakter af kursusledelse og undervisning, facilitering af læringstræf, coaching af medarbejdere og ledere, opsætning og afrapportering af evaluering, sparringspartner med eksterne samarbejdspartnere mm.

Arjen går meget op i at reducere den komplekse virkelighed (for eksempel på hospitaler) til meget mere overskuelige genstandsområder, så patientsikkerhedsarbejdet bliver overskueligt og målrettet.

Han har 10 års erfaring fra det hollandske sundhedsvæsen som forsker og konsulent og 16 års erfaring fra det danske sundhedsvæsen. Efter 10 års erfaring på danske hospitaler har Arjen siden 2016 arbejdet ved Dansk Selskab for Patientsikkerhed.


Arjens areas of work vary from, among other things, optimization of patient flow both in the operating room and across the entire hospital, patient safety at hospitals and in elderly care and suicide prevention.

Tasks include course management and teaching, facilitation of learning meetings, coaching of employees and managers, setting up and reporting of evaluation, sparring partner with external partners, etc.

He is very keen to reduce the complex reality (for example in hospitals) to much more manageable subject areas, so that the patient safety work becomes manageable and targeted.

Arjen has 10 years of experience from the Dutch healthcare system as a researcher and consultant and 16 years of experience from the Danish healthcare system. After 10 years of experience in Danish hospitals he has worked at the Danish Society for Patient Safety since 2016.


Ansættelser

  • 2014–2016 Kvalitetskonsulent ved kvalitetsenheden, Herlev Gentofte Hospital / Quality consultant, Herlev Gentofte Hospital
  • 2007-2004 Kvalitetskonsulent ved kvalitetsafdelingen, Nordsjællands hospital / Quality consultant, North Zealand Hospital
  • 2006–2007 Projektleder for et Telemedicin-projekt, Rigshospitalet / Project leader for a Telemedicin project, Rigshospitalet
  • 2006–2007 Ekstern lektor, IT Universitet København / Extern lector, the IT University
  • 2009–2016 Phd. Studerende, kursusleder og konsulent ved Erasmus Universitetet i Rotterdam / Phd. Student, course leader and consultant, the Erasmus University in Rotterdam

Uddannelse

  • 2005 PhD., Erasmus Universitetet i Rotterdam / PhD., the University of Rotterdam
  • 2019 IHI Hospital Wide Patient Flow
  • 2015 IHI Improvement Advisor Professional Development Program
  • 1992 Sygeplejerske, Groningen / Nurse education Groningen
  • 1995 Kandidat i Sundhedsvidenskab, Universitetet i Maastricht / Master’s of Health Sciences, University of Maastricht