Personoplysninger

Du er ejer af dine personoplysninger, når du færdes på patientstikkerhed.dk

Dataejer

Du er ejer af dine personoplysninger. Vi indsamler, håndterer og opbevarer dem derfor i respekt for dit privatliv.

Dataansvar

Dansk Selskab for Patientsikkerhed behandler personoplysninger afledt af organisationens aktiviteter. Vi har stor respekt for din ret til privatliv, og gør altid vores bedste for at behandle dem med omhu og omtanke. Relevante medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere instrueres i korrekt og respektfuld håndtering og opbevaring, og enhver tvivl skal altid komme den registrerede person til gode.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål.

Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Vores dataansvarlige

Dansk Selskab for Patientsikkerhed er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis du har spørgsmål til vores brug af persondata, er du velkommen til at kontakte:

Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Nordre Fasanvej 57
2000 Frederiksberg

Tlf. 82828246
info@patientsikkerhed.dk

CVR: 28647239

Databehandlere

Vi anvender en række eksterne tjenester til behandling af personoplysninger. Vi anvender kun anerkendte leverandører, der kan levere den nødvendige sikkerhed for korrekt behandling og adgang til data.

Vi behandler personoplysninger om:

Medlemmer

Det er muligt at være medlem enten som organisation eller via et personligt medlemskab. Vi indsamler oplysninger nødvendige for at kontakte dig som medlem, og til opkrævning af kontingent. Oplysningerne gemmes i hele din medlemsperiode plus den regnskabspligtige periode.

Blev medlem her

Deltagere

Hvis du tilmelder dig et af vores arrangementer som f.eks. kurser eller konferencer, gemmer vi det minimum af oplysninger, som skal til for at levere en god oplevelse for dig som deltager.

Til afvikling af vores arrangementer anvender vi flere eksterne tjenester til fx deltageradministration, e-læring, deling af kursusmaterialer, udsendelse af evalueringsskema, og tilsvarende direkte afledt af arrangementets formål og form.

Efter arrangementet sletter vi dine oplysninger, når vi har afsluttet og opgjort arrangementet med mindre du ved tilmelding har givet tilsagn til at vi må gemme dine oplysninger eller vi er forpligtet til det i forhold til vores regnskabspligt.

Abonnenter

Vi udsender en række nyhedsbreve med faglige nyheder, nyt fra forbedringsprojekterne, annoncering for vores arrangementer samt øvrige nyheder om organisationens virke, som vi mener er relevante for abonnenter med interesse for patientsikkerhed og kvalitets- og forbedringsarbejde.

Du skal selv tilmelde dig nyhedsbrevene eller i anden kontakt med os, fx en kursustilmelding, give os dit tilsagn om at blive tilmeldt. Vi har som minimum brug for din e-mailadresse ved tilmelding, men vil også spørge til andre oplysninger, som hjælper os med at gøre nyhedsbrevene så relevante for dig som muligt, og dermed give dig en bedre oplevelse. Alle udsendelser indeholder et direkte link til afmelding fra vores udsendelseslister.

Besøgende

Når du besøger en af vores digitale tjenester, som f.eks. patientsikkerhed.dk, anvender vi teknologien cookies til flere formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer via din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus. Du kan i alle gængse browsere selv slette alle cookies.

Vi anvender cookies til:

 1. Indsamle generel statistik om brug af tjenesten til vores løbende indsats for at forbedre din oplevelse af f.eks. vores hjemmesider.
 2. Til brug for målretning af online annoncer gennem annonceudbydere som f.eks. Google, Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram.
 3. Teknisk funktionalitet, der skal forbedre din oplevelse af tjenesten. Vi har f.eks. funktionalitet, der gør hjemmesiderne hurtigere ved ikke at hente indhold igen som du allerede har hentet.

Læs om cookies

Medarbejdere

Som arbejdsgiver gemmer vi alle oplysninger nødvendige for dit ansættelsesforhold.

Fotopolitik

Billeder og video er vigtige i vores kommunikationsaktiviteter. Til de fleste af vores arrangementer bliver deltagere, medarbejdere og oplægsholdere fotograferet. Billederne bruger vi til omtale af arrangementerne, annoncering af kommende arrangementer, ledsagelse af nyheder og anden kommunikationsvirksomhed. Men vi har følgende principper for brug af billeder og video:

 1. Vi gør alt hvad vi kan for uden unødigt ophold at standse brugen af og slette billeder, hvor personerne på billederne har bedt os om at slette billederne.
 2. Vi bruger alene billeder, hvor vi vurderer personerne på billederne vil være tilfredse med den måde de er afbilledet.
 3. Vi fotograferer kun i situationer, hvor det er forventeligt, at der bliver fotograferet. F.eks. ved deltagelse i et af vores arrangementer eller en aftalt fotografering.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet her.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre med mindre vi enten er lovmæssigt forpligtet til det eller det er nødvendigt og forventeligt for at levere den aftalte ydelse til dig – f.eks. hvis vi får trykt navneskilte på et eksternt trykkeri i forbindelse med et arrangement eller lignende formål eller skal bruge en tjeneste til at udsende evalueringsskema til dig. Men vi videregiver kun de oplysninger, som er strengt nødvendigt for at løse opgaven.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter formålet med registreringen. For hvert formål udarbejder vi retningslinjer for medarbejdere, leverandører og samarbejdspartneres håndtering af oplysningerne, og vores arbejdscomputere og tjenester anvender individuel adgangsbegrænsning, der gør det muligt at spærre en adgang, når en medarbejder ikke længere har behov for at tilgå oplysningerne. Udstyr og tjenester opdateres og udskiftes løbende for at sikre tidssvarende og korrekt håndtering af personoplysninger. Vi tilstræber kun at anvende tjenester, der registrerer brugen af oplysningerne, der gør det muligt at foretage stikprøvevis sikkerhedskontrol.

Vi sletter oplysningerne, når:

 1. Vi ikke længere er lovmæssigt forpligtet til at gemme dem
 2. Vi ikke længere har et legitimt og nødvendigt formål.
 3. Vi ikke længere har dit samtykke til at gemme oplysningerne.

Vi opbevarer dog anonymiserede oplysninger til statistik og historisk værdi. F.eks. historiske deltagerantal for vores arrangementer eller antal læsere af vores nyhedsbreve.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Revideret 06. august 2018 af Frans Storr-Hansen