Bøger og guides

Vi præsenterer her forskellige lærebøger, guides og en enkelt podcast, som kan give ny viden, metoder eller konkrete værktøjer til arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed. PS! står enten selv bag udgivelserne eller har bidraget til dem.

Kvalitet og patientsikkerhed under covid-19

Hvad har coronakrisen lært os om kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet? De vigtigste erfaringer fra over 100 aktører i og omkring sundhedsvæsenet.

Bogens 40 kapitler – og lige så mange unikke vinkler – giver et historisk indblik i, hvordan det danske sundhedsvæsen og samfund har ageret i en global sundhedskrise.

Bogen er udgivet af PS! med støtte fra Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet (DSKS), 2021.

Læge – kend din kvalitet

En håndbog af og for læger om forbedringsarbejde og kvalitetsudvikling. Den beskriver en række redskaber til at forbedre processer og arbejdsgange og øge kvaliteten af patientbehandlingen.

Formålet med håndbogen er at give lægerne de bedste forudsætninger for at engagere sig i kvalitetsudvikling i sundhedsvæsnet herunder at sikre, at ny evidens kommer alle relevante patienter til gavn.

Håndbogen er blevet til i et samarbejde mellem Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og PS!, november 2021.

Podcasten FORBEDRINGER

En podcast i 5 afsnit, der sætter fokus på, hvordan du systematisk kan arbejde med at forbedre kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet.

I hvert afsnit bliver du præsenteret for konkrete eksempler fra hele landet, og du kan finde inspiration i de mange guldkorn, de erfarne fagfolk kommer med.

Podcasten er lavet af Odense Universitetshospital og PS! i samarbejde med Lydtryk.

Patientsikkerhed, UTH og risikostyring

Grundbog der – med afsæt i den nyeste viden, teori og retningslinjer – giver viden om patientsikkerhed og metoder til at kunne arbejde med proaktive og reaktive arbejdsgange i sundhedsvæsenet.

Bogen henvender sig til alle sundhedsprofessionelle – på hospitaler, i kommuner, praksissektoren og sociale virksomheder – men kan læses af alle med interesse for patientsikkerhed.

Den er udgivet på FADL’s Forlag, 2022.

Kvalitetsguiden

Et fælles opslagsværk med anerkendte begreber, metoder og værktøjer for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, der skal sikre et fælles sprog og en fælles tilgang til arbejdet med kvalitet på tværs af sektorer.

PS! har bidraget med beskrivelser af forbedringsmetoder og patientsikkerhedsværktøjer.

Udgivet af Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, 2022.

Kvalitet og patientsikkerhed

Hvordan sikrer vi et systematisk arbejde med kvalitet og patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen? Det forsøger dette værk at besvare med en gennemgang af alle relevante begreber, metoder og gældende terminologi i det samlede sundhedsvæsen.

PS! har bidraget til kapitel 12 ”Improvement”, der bl.a. omhandler Forbedringsmodellen, PDSA-cirklen, forbedringsvidenskab samt nationale og internationale erfaringer.

Udgivet af Munksgaard, 2023.