Medarbejdere

PS! stiller gerne sin viden og kompetencer til rådighed. Kontakt ledelse og medarbejdere direkte ved henvendelser om vidensdeling, konkrete projekter mm.
Annelene Højvang Larsen (orlov)

Annelene Højvang Larsen (orlov)

Kommunikationschef / Head of Communications
Presse, strategisk kommunikation, kampagner, kommunikation i forbedringsarbejde, sociale medier, digital journalistik.
Bodil Elgaard Andersen

Bodil Elgaard Andersen

Chefkonsulent / Senior Advisor
Forbedringsarbejde, undervisning, Forbedringsagentuddannelsen, coaching, projektledelse.
Carina Rendbæk

Carina Rendbæk

Projektkoordinator / Project Coordinator
Konferencer, læringsseminarer, virtuelle arrangementer, kursus- og uddannelsesadministration.
Charlotte Frendved

Charlotte Frendved

Kommunikationskonsulent / Communications Advisor
Journalist, cand. med. Kommunikationsrådgiver. Redaktør af Fagligt Nyt. Særlige vidensfelter: Diagnosesikkerhed og brug af kommunikative værktøjer i forbedringsarbejdet.
Ditte Snel Hartmann

Ditte Snel Hartmann

Projektkoordinator / Project Coordinator
Koordinering af konferencer og læringsseminarer. Kursus-, uddannelses- og netværksadministration. Hjemmeside, nyhedsbreve, webinarer og virtuelle arrangementer.
Dorte Lee

Dorte Lee

Specialkonsulent / Special advisor
Forbedringsarbejde, dokumentation, hospital at home-netværk, borgerinvolvering, kontaktperson for patientambassadørerne.
Hanne Miang

Hanne Miang

Chefkonsulent / Senior Advisor
Stor erfaring med patientsikkerheds- og forbedringsarbejde fra hospitaler og kommuner. Har mangeårig erfaring med at lede forbedringsarbejde og coache teams. Kursusleder for Forbedringsagentuddannelsen siden 2019
Inge Kristensen

Inge Kristensen

Direktør / Chief Executive
Deltager i styregrupper, fora mv., samarbejdspartnere, patientsikkerhed, kvalitetsforbedringer og ledelse.
Inge Ulriksen

Inge Ulriksen

Chefkonsulent / Senior Advisor
Projektleder på nationalt projekt Medicinsikre botilbud, konsulent i demens-projekt, underviser på uddannelserne til Forbedringsagent og -coach.
Jacob Nielsen

Jacob Nielsen

Konsulent, overlæge / Advisor, M.D.
Mental sundhed for sundhedsprofessionelle, patientsikkerhed i den kliniske virkelighed
Joan Belling

Joan Belling

Afdelingskoordinator / Office Coordinator
Fakturering, leverandørfakturaer, rykkere, betalinger, post- og varemodtagelse, fremsendelse af materialer, oprettelse af medlemskab.
Maria Lillesø Jepsen

Maria Lillesø Jepsen

Kommunikationskonsulent / Communications Advisor
Presse, digital journalistik, sociale medier, strategisk kommunikation, web, videooptagelse og -redigering, grafisk layout
Michael Rinder

Michael Rinder

Økonomichef / Head of Finance
Økonomi og regnskab, projekt- og porteføljestyring, fundraising, IT-planlægning
Mona Lykke von Osmanski

Mona Lykke von Osmanski

Specialkonsulent / Special advisor
Teknologi, data, medicin, forskningssamarbejde, patientsikkerhed, forbedringsprojekter. Arbejdsmiljørepræsentant i PS!
Ove Gaardboe

Ove Gaardboe

Chefkonsulent, overlæge / Senior Advisor, M.D.
Klar til samtalen om den sidste levetid og døden. Fravalgsjura. Patientinvolvering.
Rikke Ulka

Rikke Ulka

Chefkonsulent
Forbedringsarbejde, patientsikkerhed, undervisning og kapacitetsopbygning, projektledelse, forandringsledelse og facilitering.
Simon Tulloch

Simon Tulloch

Chefkonsulent, psykolog / Senior Advisor
Psykolog og chefkonsulent. Fokus på psykologisk tryghed og forandringens psykologi. Ansvarlig for forskning, undervisning og forbedringsarbejde.
Siri Tribler

Siri Tribler

Læge, ph.d. / M.D. ph.d.
Diagnosesikkerhed og den diagnostiske proces i et patientsikkerhedsperspektiv.
Vibeke Rischel

Vibeke Rischel

Vicedirektør / Head of Healthcare Improvement
Strategisk forbedringsledelse- og kundskab, patientsikkerhed, uddannelse og kapacitetsopbygning, internationalt samarbejde.