Medarbejdere

PS! stiller gerne sin viden og kompetencer til rådighed. Kontakt ledelse og medarbejdere direkte ved henvendelser om vidensdeling, konkrete projekter mm.
Annelene Højvang Larsen

Annelene Højvang Larsen

Kommunikationschef / Head of Communications
Presse, strategisk kommunikation, kampagner, kommunikation i forbedringsarbejde, sociale medier, digital journalistik.
Arjen Peter Stoop

Arjen Peter Stoop

Chefkonsulent / Senior Advisor
Særligt interesseret i brug af data – både tidstro og som evaluering af forbedringsarbejde – og optimering af sammenhængende patientforløb.
Bodil Elgaard Andersen

Bodil Elgaard Andersen

Chefkonsulent / Senior Advisor
Forbedringsarbejde, undervisning, Forbedringsagentuddannelsen, coaching, projektledelse.
Carina Rendbæk

Carina Rendbæk

Projektkoordinator / Project Coordinator
Konferencer, læringsseminarer, virtuelle arrangementer, kursus- og uddannelsesadministration.
Charlotte Frendved

Charlotte Frendved

Kommunikationskonsulent / Communications Advisor
Journalist, cand. med. Kommunikationsrådgiver. Redaktør af Fagligt Nyt. Særlige vidensfelter: Diagnosesikkerhed og brug af kommunikative værktøjer i forbedringsarbejdet.
Ditte Snel Hartmann

Ditte Snel Hartmann

Projektkoordinator / Project Coordinator
Koordinering af konferencer og læringsseminarer. Kursus-, uddannelses- og netværksadministration. Hjemmeside, nyhedsbreve, webinarer og virtuelle arrangementer.
Dorte Lee

Dorte Lee

Konsulent / Advisor
Forbedringsarbejde, dokumentation, hospital at home-netværk, borgerinvolvering, kontaktperson for patientambassadørerne.
Hanne Miang

Hanne Miang

Chefkonsulent / Senior Advisor
Stor erfaring med patientsikkerheds- og forbedringsarbejde fra hospitaler og kommuner. Har mangeårig erfaring med at lede forbedringsarbejde og coache teams. Kursusleder for Forbedringsagentuddannelsen siden 2019
Inge Kristensen

Inge Kristensen

Direktør / Chief Executive
Deltager i styregrupper, fora mv., samarbejdspartnere, patientsikkerhed, kvalitetsforbedringer og ledelse.
Inge Ulriksen

Inge Ulriksen

Chefkonsulent / Senior Advisor
Projektleder på nationalt projekt Medicinsikre botilbud, konsulent i demens-projekt, underviser på uddannelserne til Forbedringsagent og -coach.
Jacob Nielsen

Jacob Nielsen

Konsulent, overlæge / Advisor, M.D.
Mental sundhed for sundhedsprofessionelle, patientsikkerhed i den kliniske virkelighed
Jens Christian Reventlov

Jens Christian Reventlov

Chefkonsulent / Senior Advisor
Bestyrelses- og ledelsesbetjening, konferencer, høringer, strategi, fundraising, politisk arbejde, nationale og internationale samarbejder
Joan Belling

Joan Belling

Afdelingskoordinator / Office Coordinator
Fakturering, leverandørfakturaer, rykkere, betalinger, post- og varemodtagelse, fremsendelse af materialer, oprettelse af medlemskab.
Liv Nørregaard Skøtt

Liv Nørregaard Skøtt

Projektchef / Head of Projects
Improvement Advisor og Coach, vejledning og coaching af forbedringsteams, undervisning i Forbedringsmodellen og forbedringsledelse
Maria Lillesø Jepsen

Maria Lillesø Jepsen

Kommunikationskonsulent / Communications Advisor
Digital journalistik, sociale medier, strategisk kommunikation, web, videooptagelse og -redigering, grafisk layout
Michael Rinder

Michael Rinder

Økonomichef / Head of Finance
Økonomi og regnskab, projekt- og porteføljestyring, fundraising, IT-planlægning
Mona Lykke von Osmanski (barselsorlov)

Mona Lykke von Osmanski (barselsorlov)

Specialkonsulent / Special advisor
Teknologi, data, medicin, forskningssamarbejde, patientsikkerhed, forbedringsprojekter. Arbejdsmiljørepræsentant i PS!
Ove Gaardboe

Ove Gaardboe

Chefkonsulent, overlæge / Senior Advisor, M.D.
Klar til samtalen om den sidste levetid og døden. Fravalgsjura. Patientinvolvering.
Simon Tulloch

Simon Tulloch

Chefkonsulent, psykolog / Senior Advisor
Psykolog og chefkonsulent. Fokus på psykologisk tryghed og forandringens psykologi. Ansvarlig for forskning, undervisning og forbedringsarbejde.
Siri Tribler

Siri Tribler

Læge, ph.d. / M.D. ph.d.
Diagnosesikkerhed og den diagnostiske proces i et patientsikkerhedsperspektiv.
Vibeke Rischel

Vibeke Rischel

Vicedirektør / Head of Healthcare Improvement
Strategisk forbedringsledelse- og kundskab, patientsikkerhed, uddannelse og kapacitetsopbygning, internationalt samarbejde.