Uddannelse til forbedringsagent

Som forbedringsagent kan du iværksætte og lede ambitiøst forbedringsarbejde, der kan føre til markante forbedringer til gavn for borgere og patienter.
undervisningssituation

Til dig, der:

Er kliniker/fagperson eller kvalitets- og patientsikkerhedsperson, som i dag arbejder med og leder forbedringsarbejde i praksis, og som ønsker at øge din viden og dine kompetencer i at gennemføre og facilitere forbedringsarbejde.

Forbedringsarbejdet foregår i tæt samarbejde med et lokalt og gerne multidisciplinært team i praksis.

Som forbedringsagent kan du:

  • sætte systematiske ambitiøse mål
  • anvende metoder til at afprøve nye arbejdsgange
  • måle forbedringer systematisk og hyppigt
  • lede forbedringsarbejde og eliminere barrierer
  • accelerere implementering
  • anvende metoder til at sprede forbedringer og fastholde opnåede resultater.

Det praktiske

Uddannelsens opbygning:

Uddannelsen strækker sig over 10-12 måneder, hvor deltagerne gennemfører et mindre forbedringsprojekt i egen organisation. Uddannelsen inkluderer vejledning i projektet og metoderne ud fra otte afleveringer, tre seminarer af 2-3 dages varighed samt en serie webkonferencer. Til uddannelsen hører pensum med en del litteratur bl.a. på engelsk.

Arbejdet med projekt samt forberedelse betyder, at deltagerne skal regne med at sætte 5-10 timer af ugentligt.

Ved tilmelding skal sendes minimum et forslag til et velegnet projekt, der kan gennemføres på de 10-12 måneder, uddannelsen varer. I løbet af uddannelsen skal du aflevere 8 opgaver, hvor du løbende skal beskrive status for eget forbedringsprojekt.

For at modtage et uddannelsesbevis forventes det, at man deltager i alle uddannelsesaktiviteter.

Pris:

35.000 Kr. ekskl. moms.

Prisen inkluderer forplejning under samlinger, middag samt overnatning på samlingerne.

Prisen dækker ikke transport til samlingerne.

Holdstart:

Holdet starter den 1. november 2024 med første aflevering (hold 37).

Forbedringsmetoder gennemsyrer udviklingssygeplejerskes arbejde: – Jeg ville ikke kunne varetage mit job uden

Som udviklingssygeplejerske i Kolding Kommune arbejder Linda Kristensen med at forbedre sikkerheden og kvaliteten for borgerne på plejehjem. Alt hendes arbejde har grobund i forbedringsmetoder, som hun har tilegnet sig gennem sin uddannelse som forbedringsagent.

Kvinde skriver på en plakat siddende ved et bord

Antagelser rykker ikke, men bruger man data, kan man virkelig skabe forbedringer.

Susanne Lund, afdelingssygeplejerske

I have not failed 10.000 times. I found 10.000 ways not to do it! Uddannelsen har givet mig den viden og forståelse, der skal til i forhold til at vælge, igangsætte, implementere og fastholde nye fremtidige projekter.

Sarah Bodekær Hansen, specialsygeplejerske

Takk for et strålende ‘skoleår’ – Da er det bare å keep up the good work.

Bodil Bøe Bettum, enhetsleder
Om PS!mprove
Siden 2013 har PS!mprove uddannet over 780 forbedringsagenter. Du kan også uddanne dig til forbedringscoach, lære at håndtere flow eller få metoden FRAM i din værktøjskasse. PS!mprove tilbyder også forløb i forbedringsledelse.

Se alle uddannelser og kurser

PS!mprove udfører en lang række forskellige konsulentydelser for både sygehuse, regioner, kommuner og enkeltinstitutioner, hvor vi på forskellig vis understøtter forbedringen af kvalitet og patientsikkerhed.

Målet er at forbedre og fastholde patientsikkerhed og kvalitet af ydelser til borgere, hovedsageligt inden for social- og sundhedsområdet.

Skal vi også hjælpe jer med at forbedre og fastholde patientsikkerhed og kvalitet til gavn for borgere og patienter?

Læs mere om vores ydelser

Netværk for forbedringsagenter

På initiativ af Dansk Selskab for Patientsikkerhed er der oprettet et netværk for sundhedsprofessionelle, der har afsluttet enten Forbedringsagentuddannelsen, IHI’s Improvement Advisor-uddannelse eller Scottish Patient Safety Programme (SPSP) Fellowship.

Formålet er at give deltagerne et forum, hvor de kan vedligeholde og videreudvikle forbedringskompetencerne, når deres uddannelsesforløb er slut.
Ønsker du at deltage i netværket kontakt venligst vicedirektør Vibeke Rischel, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, på mail: vr@patientsikkerhed.dk.

Metoder

Uddannelsen til forbedringsagent tager udgangspunkt i den velafprøvede ”Model for Improvement” – Forbedringsmodellen.

Kontakt Ditte for praktiske spørgsmål og Hanne for spørgsmål omkring det faglige indhold.

Hanne Miang

Hanne Miang

Chefkonsulent / Senior Advisor
Stor erfaring med patientsikkerheds- og forbedringsarbejde fra hospitaler og kommuner. Har mangeårig erfaring med at lede forbedringsarbejde og coache teams. Kursusleder for Forbedringsagentuddannelsen siden 2019
Ditte Snel Hartmann

Ditte Snel Hartmann

Projektkoordinator / Project Coordinator
Koordinering af konferencer og læringsseminarer. Kursus-, uddannelses- og netværksadministration. Hjemmeside, nyhedsbreve, webinarer og virtuelle arrangementer.