Ydelser

Kompetenceløft af medarbejdere og ledelse. Undervisning i forbedringsmetoder. Læringsnetværk. Analyse og evaluering. Under PS!mprove kan vi hjælpe jer med at forbedre og fastholde patientsikkerhed og kvalitet til gavn for borgere og patienter.

PS!mprove udfører en lang række forskellige konsulentydelser for både sygehuse, regioner, kommuner og enkeltinstitutioner, hvor vi på forskellig vis understøtter forbedringen af kvalitet og patientsikkerhed.

Målet er at forbedre og fastholde patientsikkerhed og kvalitet af ydelser til borgere, hovedsageligt inden for social- og sundhedsområdet. PS!mprove har bidraget til markante forbedringer af patientsikkerheden i kommunerne.

PS!mproves konsulentydelser spænder vidt fra fx opbygning af kapacitet i forbedringskompetencer, over undervisning i ledelse af patientsikkerheds- og forbedringsarbejde til bidrag til indhold om e-læringsmoduler om patientsikkerhed.

Uddannelser og kurser

Siden 2013 har PS!mprove uddannet over 780 forbedringsagenter. Du kan også uddanne dig til forbedringscoach, lære at håndtere flow eller få metoden FRAM i din værktøjskasse. Vi tilbyder også forløb om forbedringsledelse.

PS!mprove udbyder en række faste uddannelser og kurser, der opbygger kapacitet i forbedringsmetoder og styrker sundhedsprofessionelles kompetencer i at udvikle patientsikkerheden.

Vil du lære at gøre dit arbejde smartere, mere systematisk og databaseret? Vil du have flere redskaber i værktøjskassen og højne din faglighed, så du kan gøre en endnu større forskel for patienter og borgere?

Forløb om forbedringsledelse

Mellemledere, som har ledelses- og personaleansvar i frontlinjen, har en særlig vigtig rolle for at drive forbedringer. For at få succes med forbedringsarbejde, er der brug for at opbygge tilstrækkelige kompetencer og viden om forbedringsmetoden til at gennemføre forbedringsarbejde i praksis. 

Ønsker I et forløb om forbedringsledelse til jeres ledere, er I meget velkomne til at kontakte os, og så tilrettelægger vi i samarbejde med jer et forløb om forbedringsledelse, der passer til jeres praksis.

Om PS!mprove

PS!mprove er et videnscenter for forbedringsmetoder, der har unikke kompetencer i at understøtte organisationer i at forbedre patientsikkerhed og opbygge kapacitet i forbedringsmetoder for medarbejdere og ledere til at forbedre patientsikkerheden og kvaliteten for borgerne.

PS!mproves konsulenter er uddannet i forbedringsmetoder hos Institute for Healthcare Improvement, og vi arbejder i hele Danmark med at facilitere praksisnære, evidensbaserede forbedringer. PS!mproves tilgang bygger på analyse og refleksion over egen praksis som afsæt for implementering af sikre arbejdsgange og forbedring af patientsikkerheden og kvaliteten.

PS!mprove er en virksomhed, der er udsprunget og 100 % ejet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. PS!mprove er et not-for-profit ApS, og et eventuelt overskud af virksomhedens aktiviteter bliver ført tilbage til PS!’ almene formål.

Ønsker I hjælp af PS!mprove, kontakt:

Inge Kristensen

Inge Kristensen

Direktør / Chief Executive
Deltager i styregrupper, fora mv., samarbejdspartnere, patientsikkerhed, kvalitetsforbedringer og ledelse.
Vibeke Rischel

Vibeke Rischel

Vicedirektør / Head of Healthcare Improvement
Strategisk forbedringsledelse- og kundskab, patientsikkerhed, uddannelse og kapacitetsopbygning, internationalt samarbejde.