Forløb om forbedringsledelse

Mellemledere, som har ledelses- og personaleansvar i frontlinjen, har en særlig vigtig rolle for at drive forbedringer. For at få succes med forbedringsarbejde, er der brug for at opbygge tilstrækkelige kompetencer og viden om forbedringsmetoden til at gennemføre forbedringsarbejde i praksis. Det får du på dette kursus.

Ledere på alle niveauer har en meget vigtig rolle i arbejdet med forbedringer. De skal overordnet sikre fremdrift og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på langt sigt.

Ønsker I et forløb om forbedringsledelse til jeres ledere, er I meget velkomne til at kontakte os, og så tilrettelægger vi i samarbejde med jer et forløb om forbedringsledelse, der passer til jeres praksis.

Forløb i forbedringsledelse kan variere i omfang fra en enkelt temadag til et forløb over 3-5 dage.

Til dig, der:

Er mellem- eller teamleder, og som står i spidsen for kvalitets- og forbedringsarbejde tæt på patienten og borgeren.

Indhold:

De seneste forløb, vi har tilrettelagt, har taget udgangspunkt i White Paper fra Institute for Healthcare Improvement (IHI) ”Whole system Quality”.

Her præsenteres en ramme for ledelse af forbedringsarbejde i en kontinuerligt lærende organisation. Det handler om at gøre organisationer klar til at lukke kvalitetskløften mellem den ønskede og den nuværende kvalitet. Ledelsen understøtter en udvikling i den faglige og borgeroplevede kvalitet gennem systematisk involvering af borgerne omkring deres behov.

Organisationen skal integrere kvalitetsplanlægning (mål og driverdiagrammer), kvalitetsforbedring (forbedringsmodellen og PDSA) og kvalitetsovervågning og -kontrol (tidstro data) mellem flere niveauer i organisationen. Dokumentet tager udgangspunkt i Jurans trilogi:

Efter endt forløb vil lederne have tilegnet sig følgende viden om og færdigheder i:

  • Ledelse af forbedring af kvalitet og patientsikkerhed i praksis baseret på data, dialog, refleksion og afprøvninger indenfor organisationens visioner og strategier for kvalitet og patientsikkerhed.
  • Ledelse af forbedringsarbejde i samarbejde med medarbejdere, samarbejdspartnere og borgere.
  • Forskellige metoder og redskaber indenfor forbedringsmetodologien til fælles ledelse af forbedringsarbejde i praksis, herunder introduktion til Forbedringsmodellen, seriediagram, PDSA-cirklen, tavlemøder og refleksive dialoger om forbedringsarbejde mhp. fremdrift.
  • Ledelse af kontinuerligt forbedringsarbejde i det daglige arbejde med en balance mellem kontrol, planlægning og udvikling i en helhedsorienteret tilgang til kvalitet og patientsikkerhed.

Det praktiske:

Pris:
Prisen afhænger af antallet af deltagere.
Kontakt os, hvis I er interesserede i at høre mere om uddannelsen.

Ved spørgsmål vedrørende pris og form på forløb, kontakt:

Det virkede rigtig godt, at der blev veksles imellem teori og praksis, hvor vi lavede forskellige opgaver imellem teoridagene.

Det var særligt godt, at vi fik træning i at anvende en systematisk model til forbedringsarbejde – uanset om det drejer sig om patientsikkerhed eller medarbejderudvikling.

Om PS!mprove
Siden 2013 har PS!mprove uddannet over 780 forbedringsagenter. Du kan også uddanne dig til forbedringscoach, lære at håndtere flow eller få metoden FRAM i din værktøjskasse. PS!mprove tilbyder også forløb i forbedringsledelse.

Se alle uddannelser og kurser

PS!mprove udfører en lang række forskellige konsulentydelser for både sygehuse, regioner, kommuner og enkeltinstitutioner, hvor vi på forskellig vis understøtter forbedringen af kvalitet og patientsikkerhed.

Målet er at forbedre og fastholde patientsikkerhed og kvalitet af ydelser til borgere, hovedsageligt inden for social- og sundhedsområdet.

Skal vi også hjælpe jer med at forbedre og fastholde patientsikkerhed og kvalitet til gavn for borgere og patienter?

Læs mere om vores ydelser

Kompetenceforløbet tager udgangspunkt i tilgangen ”Whole System Quality”, ligesom deltagerne arbejder med den velafprøvede ”Model for Improvement” – Forbedringsmodellen.

Forbedringsmetoder og patientsikkerhedsværktøjskasse

Find nye redskaber til din patientsikkerhedsværktøjskasse, læs om de vigtigste emner inden for patientsikkerhed og find metoder, I kan bruge på jeres forbedringsrejse.

Vi har samlet det hele under Viden og læring. Her finder du også publikationer, lærebøger og netværk.