Ledelse af forbedringsarbejde

Ledere på alle niveauer har en meget vigtig rolle i arbejdet med forbedringer. De skal overordnet sikre fremdrift og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på langt sigt. Vi fremhæver her 3 udgivelser, der skaber rammen om ledelse af forbedringsarbejde.

High Impact Leadership

Her præsenteres 3 dimensioner i ledelse af forbedringsarbejde:

Nye mentale modeller for ledere i deres arbejde med at redesigne rammerne for pleje og behandling, så der styres efter værdiskabelse for borgeren i stedet for volumen.

Effektfuld ledelsesadfærd: Der identificeres 5 typer af ledelsesadfærd, der accelererer kulturændring og støtter forbedringsarbejdet, fx engagement af personale og transparens.

Rammen for forbedringsledelse: Lederne kan se, hvor de skal fokusere deres indsats og ressourcer med henblik på ledelse af forbedringsarbejdet i samarbejde med tværfagligt forbedringsteam. Der er 3 essentielle områder:

  • Arbejdet skal drives i samarbejde med borgere og civilsamfund
  • Den ønskede organisatoriske kultur skal formes og praktiseres
  • Ledere skal engagere aktører på tværs af sektorer og fagligheder.

Læs om High Impact Leadership hos IHI

Sustaining Improvement

Her præsenteres en ramme, organisationer kan bruge til at fastholde forbedringer. Nøglen til fastholdelse er at have faste opgaver og ansvarsområder for ledere på alle niveauer i organisationen.

Dokumentet indeholder et driverdiagram for ledelsesopgaven for ledere med personaleansvar, herunder standardisering af egne ledelsesopgaver i forbindelse med ledelse af forbedringsarbejde.

Læs om Sustaining Improvement hos IHI

Whole System Quality

Her præsenteres en ramme med en holistisk tilgang til ledelse af forbedringsarbejde i en kontinuerligt lærende organisation. Det handler om at gøre organisationer klar til at lukke kvalitetskløften mellem den kvalitet, som borgerne modtager, og den kvalitet, som borgerne ønsker at modtage.

Ledelsen skal være med til skabe en god faglig og borgeroplevet kvalitet gennem involvering og samarbejde med borgerne omkring deres ønsker.

Organisationen skal integrere kvalitetsplanlægning, kvalitetsforbedring og kvalitetskontrol mellem flere niveauer i organisationen.

Læs om Whole System Quality hos IHI

Video: De 5 værdier i forbedringsledelse

Videoen er fra 2015.

Stephen Swensen, medical director i den amerikanske Mayo Clinic, har – i samarbejde med IHI – udviklet 5 værdier kaldet High-Impact Leadership Behaviours, som ledelser i sundhedsvæsenet bør efterleve. De fem værdier er: Person-centeredness, Front Line Engagement, Relentless Focus, Transparency og Boundarilessness.

Jason Leitch, leder af afdelingen for patientsikkerhed og kvalitetsforbedring i det skotske sundhedsministerium, har med succes anvendt værdierne i sit arbejde med at implementere det skotske patientsikkerhedsprogram.

Forløb om forbedringsledelse

Forbedringsmetoder og patientsikkerhedsværktøjskasse

Find nye redskaber til din patientsikkerhedsværktøjskasse, læs om de vigtigste emner inden for patientsikkerhed og find metoder, I kan bruge på jeres forbedringsrejse.

Vi har samlet det hele under Viden og læring. Her finder du også publikationer, lærebøger og netværk.