Læring af covid-19: PS! deler erfaringer fra sundhedsvæsenet på Christiansborg

Den 3. maj afholder Epidemiudvalget åben høring om læring af covid-19, hvor PS!-direktør Inge Kristensen er blandt oplægsholderne. Hun vil dele nogle af de vigtigste pointer fra antologien ”Kvalitet og patientsikkerhed under covid-19”, som udkom i september 2021. Som optakt dertil offentliggør vi her 3 af de i alt 40 kapitler.

I september 2021 udkom antologien ”Kvalitet og patientsikkerhed under covid-19”. Over 2 bind og 40 kapitler delte over 100 aktører i og omkring sundhedsvæsenet de vigtigste erfaringer i forhold til, hvad coronakrisen havde lært dem om kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet.

PS! stod bag udgivelsen med støtte fra Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet. Nu er PS!-direktør Inge Kristensen inviteret til at holde oplæg om netop sundhedsvæsenets læring under covid-19, når Epidemiudvalget holder åben høring om læring af covid-19 den 3. maj 2023.

Formålet med høringen er at få belyst erfaringer og læring fra covid-19-epidemien, og hvordan Danmark står rustet i forhold til kommende epidemier med en lignende styrke. Inge Kristensen er én af i alt 5 eksperter, der vil belyse høringens tema fra forskellige vinkler.

Læs nyhed om høringen på Folketingets hjemmeside

Hent 3 kapitler fra bogen gratis

I anledning af høringen deler vi nu 3 af bogens kapitler her, så de kan komme alle i sundhedsvæsenet til gode.

Vil du læse mere, kan du købe hele antologien i to bind her (link)

Faglighed og politik under covid-19-krisen

Bogen er inddelt i 7 temaer, hvoraf det første er ”Ledelse og styring”. I dette kapitel kan du læse om, hvordan samspillet og beslutningsveje mellem politikere, drift og embedsmænd blev ændret under covid-19-epidemien.

Krisen understregede vores afhængighed af både fællesskaber og af at kunne arbejde agilt og fleksibelt – også på tværs af sektorer. Der peges på, at vi ikke var godt nok forberedte, at rådgivningen skal være gennemsigtig og databaseret, samt at der er behov for, at det centrale og decentrale spiller rigtig stærkt sammen.

Kapitlet er skrevet af Inge Kristensen, direktør i PS!, Mickael Bech, daværende forsknings- og analysechef i VIVE, og Nanna Kure-Biegel, daværende konsulent i PS!.

Tæt ved kapacitetsgrænsen – hvad kan vi lære af ”Crisis Standards of Care”?

Under temaet ”Etik og prioritering” finder vi dette kapitel om ”Crisis Standards of Care” (CSC), der sætter fokus på en samlet governancestruktur for krisehåndtering og udvikler metoder, som kan understøtte overgange fra forskellige behandlingstilgange, når der opstår ressourceknaphed.

En vigtig læring er at skabe og bevare åbenhed og involvering af befolkningen i de svære etiske valg, som sundhedsvæsenet kan komme til at stå med. Patientforeninger og befolkning skal være en del af løsningen snarere end den kritiske stemme på sidelinjen.

Kapitlet er skrevet af Mickael Beck, daværende forsknings- og analysechef i VIVE, og Vibeke Rischel, vicedirektør i PS!.

Betydningen af psykologisk tryghed blandt ledere i sundhedsvæsenet under covid-19

Fra temaet ”Psykologisk tryghed og mental sundhed” deler vi dette kapitel om, hvordan psykologisk tryghed, resiliens og læring bør være grundlaget for udviklingen af organisationens kultur. Teorierne bag psykologisk tryghed gennemgås, og betydningen eksemplificeres via erfaringer fra Region Midtjyllands håndtering af krisen omkring værnemidler.

Det fastslås, at psykologisk tryghed er relevant som langsigtet, systemisk tilgang til udvikling af organisationskultur – også efter krisen.

Kapitlet er skrevet af Simon Tulloch, chefkonsulent i PS!, og Karen Ingerslev, kontorchef i Koncern HR, Udvikling, Region Midtjylland.

Bog i 2 bind: Hvad har vi lært af covid-19?

Hvad har coronakrisen lært os om kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet? De vigtigste erfaringer fra over 100 aktører i og omkring sundhedsvæsenet.

Bogens 40 kapitler – og lige så mange unikke vinkler – giver et historisk indblik i, hvordan det danske sundhedsvæsen og samfund har ageret i en global sundhedskrise.

Bind 1: Håb er ikke en strategi.
Bind 2: Nogle er ikke et antal. Snart er ikke tidspunkt.