Kursus i Funktionel Resonans Analyse Metode (FRAM)

På kurset i Funktionel Resonans Analyse Metode (FRAM) får du hjælp til at forstå, hvorfor utilsigtede hændelser kan ske, selvom der ikke er sket en fejl, og hvordan arbejdet kan understøttes, så endnu flere ting går godt.
Undervisningssituation

Til dig, der:

For eksempel er riskmanager, risikomanager, risikoansvarlig, kvalitetskoordinator, konsulent, leder og klinisk personale, der arbejder med at øge patientsikkerheden i de daglige rutiner.

Med kurset i FRAM har du:

  • fået en indsigt i forståelsesrammen vedr. komplekse systemer og FRAM. En forståelsesramme, som relaterer sig til det daglige arbejde – det, som normalt går godt – og fokuserer på de tilpasninger, der er nødvendige for at nå et acceptabelt resultat.
  • lært at anvende metoden, Funktionel Resonans Analyse Metode (FRAM), til at beskrive og forstå, hvordan det daglige arbejde faktisk udføres i al sin kompleksitet og under hvilke vilkår

Det praktiske

Uddannelsens opbygning:

Kurset består af 2 undervisningsdage og individuel virtuel opfølgning.

Pris:

6.200 Kr. ekskl. moms.

Prisen dækker 2 kursus dage inkl. forplejning ifm. undervisningen, kursus materiale samt individuel virtuel opfølgning. Prisen dækker ikke evt. overnatning.

Holdstart:

Kurset afholdes ved minimum 6 deltagere.
Er du interesseret i at deltage kursus om FRAM, så send en uforpligtende mail til Ditte Snel Hartmann.

Om PS!mprove
Siden 2013 har PS!mprove uddannet over 780 forbedringsagenter. Du kan også uddanne dig til forbedringscoach, lære at håndtere flow eller få metoden FRAM i din værktøjskasse. PS!mprove tilbyder også forløb i forbedringsledelse.

Se alle uddannelser og kurser

PS!mprove udfører en lang række forskellige konsulentydelser for både sygehuse, regioner, kommuner og enkeltinstitutioner, hvor vi på forskellig vis understøtter forbedringen af kvalitet og patientsikkerhed.

Målet er at forbedre og fastholde patientsikkerhed og kvalitet af ydelser til borgere, hovedsageligt inden for social- og sundhedsområdet.

Skal vi også hjælpe jer med at forbedre og fastholde patientsikkerhed og kvalitet til gavn for borgere og patienter?

Læs mere om vores ydelser

Det er en meget brugbar metode til analyse af komplekse systemer (når jeg får rutine i brugen). En spændende ramme at tale med lederne ud fra, idet mange nok stadig mener, at problemet kan fikses en gang for alle.

Deltager, FRAM-kurset

Det er en måte å modellere på, som engasjerer deltagerne. Den legger opp til kreativitet satt i system. Det er en visuell modell, som viser sammenhenger på mange nivå uten å være lineær.

Deltager, FRAM-kurset

Netværk med fokus på FRAM

Netværket ’FRAMily Danmark’ er et nationalt lærings- og erfaringsnetværk for anvendelsen af metoden FRAM i forbedringsarbejdet med kvalitet og sikkerhed.

Netværket er for alle med teoretisk indsigt og/eller praktisk erfaring med FRAM. Det blev etableret i november år 2021, og der er plads til flere.

Formålet med netværket er at inspirere, sparre, dele viden og læring om anvendelse af metoden FRAM til nytte for forbedringsarbejdet

Metoder

Funktionel Resonans Analyse Metode (FRAM) er en metode til at forstå det daglige arbejde, som det faktisk udføres i al sin kompleksitet i sundhedsvæsenet.

Kurset baserer sig på forskning og faglitteratur samt erfaringer opnået med metoden FRAM i Region Syddanmark i de seneste 7 år. Metoden er udviklet af professor Erik Hollnagel og er en internationalt anerkendt metode, der bruges i en bred vifte af industrier og organisationer i og udenfor sundhedsvæsenet.