Bliv medlem af PS!

Som medlem af Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) støtter du arbejdet med at forbedre patientsikkerheden i det samlede sundhedsvæsen økonomisk. Du får medlemsfordele og indflydelse via vores generalforsamling.
Medlemmer får bl.a. rabat på deltagelse i PS!’ patientsikkerhedskonference.

Støt vores arbejde for et sikkert sundhedsvæsen

PS! er en almennyttig forening med det formål at fremme og styrke patientsikkerheden i det samlede sundhedsvæsen. PS! skal fungere som organisatorisk ramme og virke samlende og inspirerende for arbejdet med patientsikkerhed.

PS! er stiftet af fremtrædende aktører i det danske sundhedsvæsen. Det er disse organisationer, der står bag PS!, og som gennem PS!’ virke understøtter arbejdet med at fremme patientsikkerheden i Danmark.

Selskabet bidrager til at opbygge kapacitet i forbedringsmetoder og styrke kompetencer til at forbedre patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet og tilgrænsende sektorer.

Som medlem har du mulighed for indflydelse på selskabets årlige generalforsamling, der bliver afholdt inden udgangen af april. På generalforsamlingen råder fremmødte individuelle medlemmer over én stemme, mens fremmødte kollektive medlemmer (organisationer, virksomheder, etc.) råder over 10 stemmer.

Læs mere om os

Få medlemsfordele

Som medlem har du mulighed for at opnå rabatter og få fordele*. Medlemsfordelene vil løbende blive opdateret. Det kan fx være rabat på deltagelse i PS!’ konferencer Patientsikkerhedskonference og Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen.

PS! tilbyder hjælp og rådgivning til kollektive medlemmer i forbindelse med planlægning af studieture til udlandet. PS! har et bredt internationalt netværk inden for patientsikkerhed og kvalitet.

Medlemmer får også rabat på bogen Kvalitet og patientsikkerhed under covid-19 fra 2021, som samler erfaringer fra mere end 100 aktører i og omkring sundhedsvæsenet.

Læs om bogen og køb den her

*PS! forbeholder sig retten til at ændre betingelserne/fordelene for medlemskabet til enhver tid.

Bliv individuelt eller kollektivt medlem

Enkeltpersoner kan tegne et individuelt (personligt) medlemskab, mens organisationer har mulighed for at tegne et kollektivt medlemskab.

  • Individuelt medlemskab koster 400 kr. årligt.
  • Kollektivt medlemskab koster 4.500 kr. årligt.

Bliv medlem

Ønsker du individuelt eller kollektivt medlemskab?(Påkrævet)
Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.