Patientsikkerhedsrådet

Patientsikkerhedsrådet arbejder for at forebygge fejl og skader, samt udbrede viden om patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen.

Rådet er nedsat af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og skal fungere som et uafhængigt rådgivende organ for PS!’ bestyrelse. Rådet sidder for en 2-årig periode (2023-2025).

Medlemmer udpeget af organisationer med faste pladser

Mette Bryde Lind
Direktør
Gigtforeningen

Lisbeth Høeg-Jensen
Kvalitets- og udviklingschef
Kræftens Bekæmpelse

Lis Munk
Formand
Jordemoderforeningen

Susanne Wammen
Formand
Foreningen af Speciallæger
Overlægeforeningen

Marie Henriette Madsen
Projektchef
VIVE

Lars Gehlert Johansen
Lægelig leder, SydKIP
Region Syddanmark

Perle Darsø
Overlæge
Region Hovedstaden

Dorthe Vilstrup Tomsen
Sundhedsfaglig chef
Region Sjælland

Mette Kjølby
Vicedirektør
Region Midtjylland

Jens Ravnholt Pedersen
Udviklingschef
Region Nordjylland

Helga Schultz
Forperson
Yngre Læger

Tina Hallund
Risikomanager- og kvalitetskonsulent, Sønderborg Kommune
KL

Louise Weikop 
Kvalitets- og Innovationschef, Aalborg Kommune
KL

Dennis Staahltoft
Praktiserende læge
PLO

Tobias Bøggild-Damkvist
Patientambassadør

Vibeke Andersen
Patientambassadør

Tanja Villumsen
Formand
PharmaDanmark

Marianne Lisby
Lektor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Danske Universiteter

Anna Margrethe Gad
Afdelingsleder, Rescue Center Denmark
Dansk Erhvervsskoler- og gymnasier

Daniel Schwartz Bojsen
Direktør for Sundhed, Social og Engineering, Professionshøjskolen Absalon 
Danske Professionshøjskoler

Mette Højbjerg Skjødt
Næstformand
Danske Sundhedsadministratorers landsforening

Valgte eller udpegede medlemmer

Medlemmer udpeget af bestyrelsen

Bente Ourø Rørth
Hospitalsdirektør
Nordsjællands Hospital

Jan Mainz
Professor, direktør, Ph.D
Psykiatrien, Region Nordjylland

Christina Kjerulff
Næstformand
DSAM

Pernille Cedergreen
Cheflæge
Gentofte Hospital

Anna-Marie Bloch Münster
Lægefaglig direktør
Sydvestjysk Sygehus

Susanne Lauth
Direktør
AUH

Poul Henning Madsen
Cheflæge
Odense Universitets Hospital

Anja Bach
Sundheds- og omsorgschef
Ringkjøbing-Skjern Kommune

Medlemmer valgt på generalforsamlingen

  • Morten Ziebell, vicedirektør, Sjællands Universitetshospital
  • Line Walker, cheflæge, Slagelse Sygehus
  • Marco Bo Hansen, lægefaglig direktør, SaniNudge (suppleant) 
  • Mickael Bech, professor, Syddansk Universitet (suppleant) 

Suppleanter deltager i møder og patientsikkerhedsarbejde på lige fod med de øvrige medlemmer af Patientsikkerhedsrådet.

Om rådets arbejde

Læs baggrundspapir (pdf)

Kontakt