Emner

Der er en række overordnede emner, der kan være relevante for patientsikkerhed og forbedringsarbejde. Vi tilføjer løbende mere indhold på siden.

Patientsikkerhed

Patientsikkerhed handler om at forebygge, at der sker fejl og skader, når borgere og patienter behandles eller på anden måde er i kontakt med sundhedsvæsenet.

At fremme patientsikkerhed handler ikke om at placere skyld på enkeltpersoner, men om at lære af de utilsigtede hændelser og opbygge systemer, der mindsker risikoen for, at de sker igen.

Ledelse af forbedringsarbejde

Ledere på alle niveauer har en meget vigtig rolle i arbejdet med forbedringer. De skal overordnet sikre fremdrift og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på langt sigt.

Vi fremhæver 3 udgivelser fra Institute for Healthcare Improvement (IHI), der skaber rammen om ledelse af forbedringsarbejde.

Psykologisk tryghed

The provision of safe, reliable and effective healthcare is reliant on high levels of psychological safety (psykologisk tryghed) among healthcare professionals.

We know that health care teams engage in, and benefit from, improvement efforts more successfully in cultures with high levels of psychological safety.