Emner

Der er en række overordnede emner, der kan være relevante for patientsikkerhed og forbedringsarbejde. Vi tilføjer løbende mere indhold på siden.

Patientsikkerhed

Patientsikkerhed handler om at forebygge, at der sker fejl og skader, når borgere og patienter behandles eller på anden måde er i kontakt med sundhedsvæsenet.

At fremme patientsikkerhed handler ikke om at placere skyld på enkeltpersoner, men om at lære af de utilsigtede hændelser og opbygge systemer, der mindsker risikoen for, at de sker igen.

Ledelse af forbedringsarbejde

Ledere på alle niveauer har en meget vigtig rolle i arbejdet med forbedringer. De skal overordnet sikre fremdrift og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på langt sigt.

Vi fremhæver 3 udgivelser fra Institute for Healthcare Improvement (IHI), der skaber rammen om ledelse af forbedringsarbejde.

Psykologisk tryghed

Et sikkert, pålideligt og effektivt sundhedsvæsen afhænger af, at der er psykologisk tryghed blandt de sundhedsprofessionelle.

Vi ved, at teams, der deltager i forbedringsarbejde, har større succes, når der er en høj grad af psykologisk tryghed.

Inddragelse af borgere, patienter og pårørende i patientsikkerhedsarbejdet

Borgere, patienter og pårørendes perspektiver er vigtige i arbejdet med patientsikkerhed. For at lykkes med inddragelse og samarbejde kræver det ledelsesopbakning, systematik og en beslutning om at ville det.

Vi kommer her med bud på, hvordan I kan arbejde med det, og hvorfor det er vigtigt for patientsikkerheden.