Netværk

PS! ønsker at initiere og facilitere netværk mellem aktører i det danske sundhedsvæsen, så gode erfaringer med områder inden for patientsikkerhed og forbedringsarbejde kan komme patienter og borgere til gavn over hele landet. Her kan du se, om vi har et netværk, der er relevant for dig.

Netværk for os, der forbedrer sundhedsvæsenet

Et netværk for alle os, der arbejder med forbedringsmetoder. Her har du mulighed for at sparre med andre, der også arbejder med forbedringsarbejde.

Deltagere på Forbedringsagentuddannelsen inviteres automatisk til deltagelse i netværket.

Netværk for risikomanagere og patientsikkerhedsansvarlige

For alle, der arbejder med patientsikkerhed i hhv. kommuner og regioner. Netværkene giver en gratis mulighed for kompetenceudvikling inden for håndtering af patientsikkerhed.

PS! faciliterer to netværk for risikomanagere og patientsikkerhedsansvarlige; et netværk for kommunale risikomanagere og et netværk for hospitals- og regionale risikomanagere.

FRAMily

Netværket ’FRAMily Danmark’ er et nationalt lærings- og erfaringsnetværk for anvendelsen af metoden FRAM i forbedringsarbejdet med kvalitet og sikkerhed.

Netværket er for alle med teoretisk indsigt og/eller praktisk erfaring med FRAM.

Netværket for hospitalsbehandling i eget hjem

I netværket ”Hospitalsbehandling i eget hjem” er der fokus på de patientsikkerhedsmæssige risici, hospitalsbehandling i eget hjem kan medføre, og hvordan de kan håndteres.

Netværket er relevant for dig, der er i gang med indsatser inden for hospitalsbehandling i eget hjem, gerne vil i gang med indsatser eller dig, der har viden på området.

Netværk for diagnosesikkerhed

Det tværfaglige netværk mødes for at diskutere, tage initiativ til og koordinere den fremtidige indsats for øget diagnosesikkerhed i det danske sundhedsvæsen.

Netværket er for dig, der er kliniker, parakliniker, forsker, arbejder med kvalitet eller patientrepræsentant, med interesse for området. Ved udgangen af 2023 havde netværket 34 medlemmer.

Nationalt netværk om borgerskabte data

Vi borgere opsamler flere og flere data – og samtidig stiger interessen for at anvende borgerskabte data hos både offentlige og private aktører.

Potentialet for at anvende borgerskabte data til nye sundhedsløsninger er enormt – men det samme er behovet for de etiske overvejelser og diskussioner.

Derfor har vi etableret et netværk med fokus på borgerskabte data.

Savner du et netværk om et emne inden for patientsikkerhed og arbejdet med kvalitet? Så send os dit forslag til info@patientsikkerhed.dk