Netværk for diagnosesikkerhed

Det tværfaglige netværk mødes for at diskutere, tage initiativ til og koordinere den fremtidige indsats for øget diagnosesikkerhed i det danske sundhedsvæsen.
Den danske delegation som deltog på konferencen i Utrecht. Fra venstre: Overlæge Perle Darsø, Region Hovedstaden, lektor Lene Nøhr-Jensen og adjunkt Nicoline Lykke Hansen, begge fra Bioanalytikeruddannelsen, direktør Inge Kristensen og Charlotte Frendved, begge Dansk Selskab for Patientsikkerhed og kvalitetschef Vivi Pedersen, Regionshospital Nordjylland.

Baggrund for netværket

Diagnosesikkerhed er et relativt nyt fokusområde inden for patientsikkerhed, der først fik international opmærksomhed i 2015 med den amerikanske rapport “Improving Diagnosis in Health Care”.

PS! fulgte i 2019 op med rapporten ”Veje til bedre diagnoser” i samarbejde med Patienterstatningen. I 2023 fulgte rapporten ”Veje til bedre diagnoser 2” med analyse af utilsigtede hændelser.

Vi har ambitioner om at arbejde videre med området og at udvikle og afprøve målemetoder og interventioner, der kan understøtte en sikker diagnostisk proces.

Formål med netværket om hospitalsbehandling i eget hjem

Diagnosesikkerhed er et meget bredt område og berører forskellige sundhedsprofessionelle, alle sektorer i sundhedsvæsnet, patienter og pårørende. Fremtidig forskning og mulige interventioner i dansk regi skal afdækkes nærmere. 

Derfor ønsker PS! at samle folk med interesse for diagnosesikkerhed i et netværk, hvis formål er at dele viden, diskutere, tage initiativ til og koordinere den fremtidige indsats for øget diagnosesikkerhed i det danske sundhedsvæsen på tværs af landet, fagligheder og sektorer.

Målgruppe for netværket

Netværket er for dig, der er kliniker, parakliniker, forsker, arbejder med kvalitet eller patientrepræsentant, med interesse for området. Ved udgangen af 2023 havde netværket 34 medlemmer.

Aktiviteter i netværket

Netværket mødes virtuelt en gang per kvartal og 1-2 gange per år til fysiske netværksmøder.

Der kan desuden arrangeres møder med nationale eller internationale kapaciteter på området. Der koordineres mulige fælles deltagelse i nationale og internationale konferencer.

Tilmelding

Medlemskab af Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en forudsætning for at deltage i netværket. Hvis du ikke er medlem af PS!, så kan du blive medlem her. Hvis du ønsker at deltage i netværket, så kan tilmelding ske til: info@patientsikkerhed.dk.

Kontakt Ditte for tilmelding og Siri for spørgsmål, kommentarer, forslag eller andet ang. netværket

Ditte Snel Hartmann

Ditte Snel Hartmann

Projektkoordinator / Project Coordinator
Koordinering af konferencer og læringsseminarer. Kursus-, uddannelses- og netværksadministration. Hjemmeside, nyhedsbreve, webinarer og virtuelle arrangementer.
Siri Tribler

Siri Tribler

Læge, ph.d. / M.D. ph.d.
Diagnosesikkerhed og den diagnostiske proces i et patientsikkerhedsperspektiv.

Forbedringsmetoder og patientsikkerhedsværktøjskasse

Find nye redskaber til din patientsikkerhedsværktøjskasse, læs om de vigtigste emner inden for patientsikkerhed og find metoder, I kan bruge på jeres forbedringsrejse.

Vi har samlet det hele under Viden og læring. Her finder du også publikationer, lærebøger og netværk.