Patientsikkerhedsværktøjskasse

Få nye redskaber og inspiration til dit arbejde med at skabe kvalitet og forbedringer for borgere, patienter, pårørende og medarbejdere.

Patientsikkerhedsanalyser

Her finder du forskellige redskaber: En tjekliste til hændelsesanalyser i form af en dækkeserviet, et metodekatalog til at analysere utilsigtede hændelser samt et interaktivt e-læringsmateriale.

Second victim

Når en patient skades i forbindelse med behandlingen i sundhedsvæsenet, er det primært patienten og de pårørende, der påvirkes af hændelsen. Patienten kaldes derfor ”første offer”.

Men også de involverede fagpersoner kan opleve psykiske reaktioner i form af skyldfølelse og tvivl om egne faglige kompetencer. Fagpersoner kaldes derfor ”det andet offer” (second victim).

Den gode samtale, når noget går galt

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, kan der være brug for, at den sundhedsprofessionelle og borger/patient/pårørende får taget en samtale om det.

Derfor har PS! udviklet en række værktøjer, som kan bruges til at tage den gode samtale, når noget går galt i sundhedsvæsenet. Værktøjet er udviklet til brug for borger/patient/pårørende, medarbejdere og ledere.

Sikkerhedsbriefing – huddles for medarbejdere

Sikkerhedsbriefinger, eller huddles, er kortvarige (ca. 5-15 min) og oftest stående møder, hvor frontlinjepersonale og nøglemedarbejdere gennemgår eventuelle hændelser fra det seneste døgn og forsøger at forudse, hvad der kan ske i de kommende timer af betydning for patientsikkerheden.