Sig frem – saml oplevelser og erfaringer fra patienter og pårørende

Få indsigt i og viden om oplevelser og erfaringer fra patienter og pårørende på en enkel og nem måde. Sig frem består af et postkort og en plakat samt en lille præsentation, som fx en hospitalsafdeling kan anvende, hvis I ønsker at introducere Sig frem.

Hvad kan I opnå med Sig frem?

Sig frem er et værktøj, der inviterer til dialog og patient- og pårørendeinvolvering ved at have fysiske plakater og postkort, hvor patienternes viden, oplevelser og feedback kan skrives på.

Hvornår er Sig frem velegnet?

Redskabet er relevant, hvis I ønsker skriftlig feedback fra patienter og pårørende, som har haft kontakt med sundhedsvæsenet, fx på en hospitalsafdeling. Samtidig er det også nyttigt for patienter og pårørende, som får mulighed for at give tilbagemelding på de oplevelser, de har haft i mødet med sundhedsvæsenet.

Hvem er Sig frem relevant for?

Redskabet er relevant for patienter og pårørende samt den del af sundhedsvæsenet, fx en hospitalsafdeling, der modtager viden, oplevelser og feedback fra patienter og pårørende.

For patienter og pårørende er der mulighed for at skrive, hvad de har på hjerte. Det er en mulighed for at blive hørt. Ved at gøre brug af Sig frem på fx en hospitalsafdeling signalerer afdelingen, at afdelingen ønsker at fremme en kultur, hvor der i højere grad bliver spurgt og lyttet til patienter og pårørende. Det handler i høj grad om patient- og pårørendeinvolvering.

Hvordan bruges Sig frem?

Materialet består af postkort, som borgere og patienter kan bruge til at give tilbagemeldinger på deres oplevelser.

Desuden findes en plakat, der opfordrer til at bruge postkortene og en forside til egne postkasser.

Der er udarbejdet en præsentation, som kan anvendes ved introduktion af materialet i afdelingen.

Få inspiration til opstart med denne præsentation (pdf)

Herefter skal det afgøres, hvor Sig frem-remedierne skal placeres, og hvordan I vil gøre opmærksom på Sig frem for sundhedsprofessionelle og patienter og pårørende.

Hvad skal I være særligt opmærksomme på, når I bruger Sig frem?

Det er afgørende, at der tages stilling til, hvordan I vil arbejde med de tilbagemeldinger, I får fra patienter og pårørende. Hvem er ansvarlig for indsamling af tilbagemeldinger og hvordan handles der på feedback.

Vi anbefaler, at I bruger tilbagemeldingerne systematisk:

  • Udpeg en, der er ansvarlig for regelmæssig indsamling af tilbagemeldingerne på postkortene.
  • Tag med jævne mellemrum de input, der kommer ind via postkort, op på fx et afdelingsmøde.
  • Diskuter, hvordan I evt. kan bruge dem i konkrete handlingsplaner eller tiltag.

Eksempler på brug af Sig frem

Værktøjet kan bruges i alle kontaktflader, som patienter og pårørende har med sundhedsvæsenet. Det kan fx være hos praktiserende læger, speciallæger, apoteker, hospitaler, kommunale tilbud, sociale tilbud med mere.

Postkort fra patienterne fører til forbedringer på afdelingen

På hjerteafdelingen på Kolding Sygehus er brugen af Sig frem-postkort blevet en del af hverdagen. Ved hjælp af tilbagemeldingerne fra patienterne bliver afdelingen opmærksom på uhensigtsmæssigheder, og det fører jævnligt til ændringer i overensstemmelse med patienternes ønsker.

Patienter og pårørendes stemme i Hej Sundhedsvæsen

Hej Sundhedsvæsen var et samarbejde mellem PS! og TrygFonden fra 2014-2017, der havde som mål at øge patientsikkerheden ved at fremme, at patienter og pårørende får mere indflydelse på egen behandling og forløb og er med til at undgå fejl.

Patienter og pårørende kan være med til at opdage fejl og misforståelser, skabe sammenhæng og give vigtig viden videre til personalet, så man undgår fejl.

På projektsiden kan du finde en række argumenter og undersøgelser fra Hej Sundhedsvæsen, om hvorfor og hvordan patienter og pårørende selv kan gøre en forskel for at få en sikker og korrekt behandling.

Forbedringsmetoder og patientsikkerhedsværktøjskasse

Find nye redskaber til din patientsikkerhedsværktøjskasse, læs om de vigtigste emner inden for patientsikkerhed og find metoder, I kan bruge på jeres forbedringsrejse.

Vi har samlet det hele under Viden og læring. Her finder du også publikationer, lærebøger og netværk.