Billede

Hej Sundhedsvæsen

Hej Sundhedsvæsen var et samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, der havde som mål at øge patientsikkerheden ved at fremme, at patienter og pårørende får mere indflydelse på egen behandling og forløb og er med til at undgå fejl.

Vi satte målet om at øge patientsikkerheden ved at samle og dele gode råd, viden, redskaber og inspiration til, hvordan man som patient eller pårørende kan være med til at undgå fejl og sikre, at man får den bedst mulige behandling, når man er i kontakt med sundhedsvæsenet.

Projektet udløb 31. december 2017, men i 2018 vil vi fortsat arbejde videre med Godt du spør’, Hvad er vigtigt for dig?-dagen og Sig Frem.

Billede
Billede

Udgivelser fra Hej Sundhedsvæsen

 
Patienter og pårørende kan være med til at opdage fejl og misforståelser, skabe sammenhæng og give vigtig viden videre til personalet, så man undgår fejl. Vi har her samlet en række argumenter og undersøgelser om hvorfor og hvordan patienter og pårørende selv kan gøre en forskel for at få en sikker og korrekt behandling.

Pårørendeinddragelse – personale på gyngende grund?

Barrierer og indsatser for pårørendeinddragelse. Opsamling på interview med 11 centrale aktører indenfor feltet. PS!, TrygFonden og ViBIS, 2017

Thanks for asking

Leaflet. PS and Trygfonden,

Are families part of your team?

Poster, PS and Trygfonden, 2015.

Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017

Hermed resultaterne af Hej Sundhedsvæsens femte årlige undersøgelse af besøgstider på danske sygehusafdelinger. Undersøgelsen baserer sig alene på hje...

Det patientcentrerede sygehus

Gennemført af DEFAC­TUM på vegne af Dansk Selskab for Patient­ sikkerhed og TrygFonden, og udgivet 19. august 2016. Undersøgels...

Pårørendeinvolvering – fakta og evidens

Litteraturgennemgang Pårørende spiller en vigtig rolle i sundhedsvæsenet som ledsagere, støtte og ressourcepersoner for patienterne[i]. Pårørend...

Pårørende på spring

Hej Sundhedsvæsen har bedt DEFACTUM gennemføre en undersøgelse af pårørendes oplevelser, roller og holdninger. 400 pårørende til nyligt indlagte patie...

Pårørende er velkomne

April 2015 Isager, C. Pårørende er velkomne - Godt på vej fra meddelelse til inddragelse. Retorisk analyse af sygehuses webkommunikation til pårøre...

Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2016

Hej Sundhedsvæsen har i januar-marts 2016 gentaget besøgstidsundersøgelsen fra 2013-2015. Undersøgelsen baserer sig som tidligere alene på oplysninge...

Fra information til invitation – Et stykke vej endnu før de pårørende bliver partnere

Retorisk analyse af sygehusenes web-kommunikation til pårørende 2. Ligesom i 2015 har Hej Sundhedsvæsen bedt en retoriker undersøge sygehusenes kom...

De pårørendes rolle

Hej Sundhedsvæsen, publikation, 2015. En kvalitativ undersøgelse af, hvad pårørende gør for at være en hjælp og støtte, når deres nærmeste er i behand...

Godt du spør – spørgeguide

Hej Sundhedsvæsen, spørgeguide, 2015 (opdt. april 2018). Når man som patient stiller spørgsmål, bliver man bedre rustet til at tage de beslutninger, d...

Besøgstids-undersøgelse 2015

Hej Sundhedsvæsen, publikation, 2015. Begrænsede besøgstider er en af de strukturelle barrierer, som patienter og pårørende kan møde i sundhedsvæsenet...

Besøgstids-undersøgelse 2014

Hej Sundhedsvæsen, publikation, 2014. Begrænsede besøgstider er en af de strukturelle barrierer, som patienter og pårørende kan møde i sundhedsvæsenet...

Vejen til en bedre behandling

Hej Sundhedsvæsen, publikation, 2014. Hvad gør personalet med deres kendskab og indsigt i sundhedsvæsenet for at sikre sig selv eller deres pårørende ...

Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet – en kvantitativ analyse

Hej Sundhedsvæsen, publikation, 2014. Hver fjerde, 24 %, patient svarede ja til, at de havde spørgsmål eller bekymringer, som de ikke fik talt med per...

Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet – en kvalitativ analyse

Hej Sundhedsvæsen, publikation, 2014. Hver fjerde, 24 %, patient svarede ja til, at de havde spørgsmål eller bekymringer, som de ikke fik talt med per...

Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet – faktaark

Hej Sundhedsvæsen, publikation, 2014. Hver fjerde, 24 %, patient svarede ja til, at de havde spørgsmål eller bekymringer, som de ikke fik talt med per...

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Trygfonden har samlet spørgsmål fra patienter og pårørende og offentliggjort dem sammen med deres svar, som du k...

Når din nærmeste bliver syg

Gode råd til pårørende. Når man bliver syg, er omsorg og besøg fra familie og nære venner vigtigt. Jo dårligere man har det, jo mere har man brug for ...

Frits Bredal

Kommunikationschef

Head of Communications

T

(+45) 29476704

Læs mere her