Spørg: Hvad er vigtigt for dig?

Idéen bag den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag er helt enkelt, at sundhedsprofessionelle spørger patienter, borgere, brugere og pårørende ”Hvad er vigtigt for dig?” for at sætte ekstra fokus på alt det, der er vigtigt for modtagerne af plejen og behandlingen i danske sundhedsvæsen.

Hvad kan I opnå ved at spørge: Hvad er vigtigt for dig?

Hvad er vigtigt for dig? Når man stiller dette spørgsmål, oplever borgeren eller patienten at blive mødt som et helt menneske – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat.

Ved at vide, hvad der er vigtigt for borgeren eller patienten, kan sundhedsprofessionelle tilrettelægge behandlingsforløbet, så det tager udgangspunkt i patientens, borgeren eller brugerens vaner, behov og ønsker. Resultatet er større patienttilfredshed, bedre behandlingsresultater og i sidste instans større patientsikkerhed.

Selve spørgsmålet – eller variationer herover – stiller sundhedspersonale året rundt, men vi bruger den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag til at minde os selv og hinanden om vigtigheden af at tage udgangspunkt i mennesket foran os, så det har et vedvarende fokus i sundhedsvæsenet.

Dagen afholdes hvert år den 6. juni (bortset fra de år hvor d. 6. falder i weekenden. Der rykkes dagen til 9. juni)

Hvornår er det relevant at spørge Hvad er vigtigt for dig?

Det er altid relevant at stille spørgsmålet Hvad er vigtigt for dig? – eller variationer herover – når patienter, borgere, brugere og pårørende møder sundhedsvæsenet.

I kan spørge Hvad er vigtigt for dig? på mange måder:

  • Er der noget, der fylder ekstra meget lige nu?
  • Hvad vil du gerne have ud af besøget her i dag?
  • Kan jeg gøre noget særligt for dig i dag?
  • Hvad er det, der gør en dag god for dig?
  • Er der noget vigtigt, jeg ikke har spurgt dig om?

Den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag er en ekstra anledning til at sætte fokus på den patientcentrerede tilgang, som de fleste i forvejen arbejder med. Det er ikke en kampagne, der skal afvikles, men en tilgang og tankegang, som kan få ekstra opmærksomhed på denne dag.

Hvem er Hvad er vigtigt for dig?-dagen relevant for?

Dagen er relevant for alle dele af sundhedsvæsenet, som har kontakt med patienter, borgere, brugere og pårørende, og som ønsker at blive mindet om, hvor vigtig og værdifuld dialogen med patienter, borgere, brugere og pårørende er.

Hvordan kan I være med til at markere dagen?

Der er ikke en bestemt fremgangsmåde, som Hvad er vigtigt for dig?-dagen skal markeres på. I kan sætte fokus på dagen på mange måder. Det kan være med særlige aktiviteter eller en særlig indsats for at indsamle besvarelser denne dag.

I kan også skabe synlighed med plakater, postkort, roll-ups, lommekort, badges m.m., som kan bruges til at skabe opmærksomhed om tilgangen og starte dialogen op.

Her på siden kan du læse en række eksempler på, hvordan dagen tidligere er blevet markeret rundt omkring i det danske sundhedsvæsen.

PS! stiller desuden materialer til rådighed, som kan downloades her fra siden, men I er også velkomne til at udvikle jeres egne.

Materialer

Til inspiration og fri benyttelse stiller PS! plakater, postkort, lommekort, grafik til badges og roll-ups til rådighed, som I er velkomne til selv at printe og bruge i det antal eksemplarer, I har brug for.

#vigtigtfordig – del jeres historier og tiltag med #vigtigtfordig på sociale medier, og vær med til at sprede budskabet og skabe synlighed.

Læs mere

Hvad er vigtigt for dig?-tilgangen er en verdensomspændende bevægelse. En gang om året markeres den med Hvad er vigtigt for dig?-dagen, hvor mere end 49 lande deltager.

Læs mere om den globale What Matters to You-bevægelse på wmty.world

Du kan også finde yderlige oplysninger, inspiration og redskaber her:

The Power of Four Words: “What Matters to You?” – ihi.org 

“What Matters to You?” Conversation Guide for Improving Joy in Work – ihi.org

What matters conversations

Podcast: Wild Card – Whose Shoes? Episode 31. #WMTY – What Matters To you?

VIDEO: Svarene fra Hvad er vigtigt for dig?-dagen bruges til at skabe større trivsel for borgerne på Plejecenter Klarahus

Plejecenter Klarahus markerede Hvad er vigtigt for dig?-dagen den 6. juni 2023 med en række aktiviteter for borgerne og fællesspisning, mens de dagen igennem indsamlede borgernes svar på, hvad der er vigtigt for dem – svarene bruger de til at skabe bedre trivsel for beboerne.

VIDEO: Afdeling for Øjensygdomme i Glostrup uddanner personalet efter svarene fra Hvad er vigtigt for dig?-dagen

På Afdeling for Øjensygdomme på Rigshospitalet i Glostrup mødte de patienterne til en snak om, hvad er der er vigtigt for dem på Hvad er vigtigt for dig?-dagen den 6. juni 2023. Svarene bliver brugt til at uddanne personalet på udvalgte områder.

VIDEO: Borgerinvolvering på plejehjemmet Kastanjehaven

På plejehjemmet Kastanjehaven på Frederiksberg arbejder medarbejderne på, at borgerne bliver involveret så meget som muligt i beslutninger om hverdagslivet på plejehjemmet. I videoen kan du komme med til et festudvalgsmøde på plejehjemmet – og selvfølgelig også til selve festen! Og så kan du høre mere om, hvordan beboerne oplever at blive spurgt i det daglige, og hvordan medarbejderne er kommet frem til den måde at arbejde på.

PS!-formand: I dag skal minde os om, hvor vigtig dialogen er med vores patienter

Inddragelsen af patienter og pårørende skal være en systematisk og fast bestanddel af de kliniske arbejdsgange, og her hjælper ”Hvad er vigtigt for dig?”-dagen med at øge opmærksomheden på behovet.

Sådan skrev PS!-formand Lars Gaardhøj i et debatindlæg ifm. dagen i 2022.

Eksempler på aktiviteter ifm. Hvad er vigtigt for dig?-dagen

Nedenfor kan I se eksempler på, hvordan forskellige aktører i sundhedsvæsenet – en hjemmeplejeenhed, et Center for HR og Uddannelse og en hospitalsafdeling – tidligere har afholdt Hvad er vigtigt for dig?-dagen:


“Jeg har det bedst, når jeg sidder i min stol”

Axel Marinus Olsen på 83 år har haft et langt og begivenhedsrigt liv med forretningsrejser i fast rutefart fra Danmark til fjerne egne. Nu ønsker han blot at sidde i sin stol og slappe af. Det fortæller han til Diakonissestiftelsens Hjemmepleje, der igen i år spørger borgerne på Frederiksberg, hvad der er vigtigt for dem.

Læs hele artiklen på diakonissestiftelsen.dk


Erantis-projekt og første afholdelse af Hvad er vigtigt for dig?-dag

I 2021 deltog hjemmeplejen i Ikast-Brande Kommune for første gang i Hvad er vigtigt for dig?-dagen.

Ikast-Brande Kommune har fra maj 2021 arbejdet med projekt Erantis, selvbestemmelse og involvering – en vej til øget omsorg og nærvær. Udgangspunktet i ”erantis” er at skabe en ældrepleje, hvor selvbestemmelse og involvering af borgere og medarbejdere er de grundlæggende værdier, fordi vi ved mennesker trives bedst med selvbestemmelse og indflydelse – hele livet. Et af temaerne vi har arbejdet med er ”Mødet mellem borger og medarbejder”. I den forbindelse hørte vi om Hvad er vigtigt for dig?-dagen, og vi fandt det naturligt at deltage i denne internationale begivenhed og være med til at holde fokus på Hvad er vigtigt for dig?-dagen.

På dagen spørger vi alle borgere, vi møder i dagvagten: Hvad er vigtigt for dig? Derudover spørger vi os selv: Hvad er vigtigt for mig i mit arbejde i hjemmeplejen?

– Hjemmeplejen, Ikast-Brande Kommune


Webinar for facilitatorer inden for interprofessionel læring og samarbejde

Vi markerer dagen gennem et webinar, hvor den primære målgruppe er et netværk af uddannede IPLS-facilitatorer (IPLS=Interprofessionel læring og samarbejde). IPLS har stor fokus på brugerinvolvering. Derfor synes vi, at det er så oplagt, at vi mødes på netop Hvad er vigtigt for dig?-dagen. Vi har først og fremmest et panel af patientundervisere repræsenteret på dagen til løbende af minde os om, hvad der er vigtigt for dem. Vi har derudover 3 oplæg; dels har vi et oplæg fra et medlem af Etisk Råd om betydningen af Omsorg i sundhedsvæsenet; et bud på hvorfor det er så svært (fra VIBIS- rapporten) og en intro til Narrativ Medicin fra en, der ved rigtig meget om emnet. Vi glæder os til at markere dagen:-)

– Center for HR og Uddannelse, Region Hovedstaden


Interview med patienter

Vi lod de enkelte plejepersonaler fortage et kort interview hos de patienter, som de var tilknyttet. Spørgsmålene gav anledning til at tale med patienterne om andre ting end de symptomer og gener, deres sygdom foranlediger. På en planche samlede vi udsagn, der er statements på spørgsmålet Hvad er vigtigt for dig som patient?

– Hjerteafsnittet, Regionshospitalet Viborg


Live streaming fra kajakken

Som ny ledende overlæge i psykiatrien i Vejle i Region Syddanmark og med en baggrund som psykiatriaktivist (#VærdigPsykiatriForAlle) ved jeg, hvor vigtig relationen er, og hvor langt man kan komme i den gode behandling ved netop at inddrage og forstå den andens ønsker.

Emnet er så vigtigt, så selvom jeg havde ferie og var med kajakken på vandet, gik jeg live online på Facebook fra kajakken for at få en direkte snak om netop “Hvad er vigtigt for dig?”

Det gav mig en masse input både under sessionen og efterfølgende med kommentarer på Facebook, som jeg kan bruge til at forbedre mit arbejde i psykiatrien. Så jeg kom beriget til fastlandet igen og tak for det!

– Mikkel Rasmussen, ledende overlæge, Psykiatrisk Afdeling i Vejle


Indsamling og udgivelse af de vigtigste refleksioner

Alle 16 teams får materiale, der er downloadet fra PS!. Desuden får de et hæfte med de interviews af borgere, som blev samlet sidste år i område Nord. Alle teams skal på dagen drøfte erfaringer med “Hvad er vigtigt for dig?” – og lederen skal sende de 3 vigtigste refleksioner, indsigter, ahaoplevelser osv. til direktionen i område Nord, som samler og “udgiver” det.

– Aarhus Kommune, område Nord, Sundhed og Omsorg


Nye rammer og patienternes oplevelse

Hjerteafsnittet på Regionshospitalet Viborg flyttede i nye rammer den 1. oktober 2019. Personalet synes, at det er nogle fine, flotte rammer at være akut og indlagt patient i – men er det også patienternes oplevelse?

Ved kortfattet interview vil vi gerne spørge både de akutte patienter, der kommer til vurdering, om indlæggelse er nødvendig, og de patienter, der er indlagt, om deres oplevelse af at være patient på hjerteafsnittet RH Viborg.

COVID-19 sætter også her dagsordenen, hvorfor Hvad er vigtigt for dig?-dagen markeres internt i afsnittet – men resultaterne forventes at kunne komme kommende patienter til gode.

– Hjerteafsnittet, Regionshospitalet Viborg, HEMIDT


Inspirationsmateriale til enheder i kommunens enheder

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har udviklet inspirationsmateriale, som kommunens enheder fik tilsendt.

– Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Se inspirationsmaterialet fra København


Samtale over flødeboller og kaffe

”Jeg mødes med borgerne til kaffe og flødeboller, hvor vi vil snakke om de udfordringer, der eksempelvis er ved at komme tilbage i eget hjem.”

– Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter


Opsamling fra dagen på poster

I 2018 samlede vi pointer, indsigter og aktiviteter fra dagen på en poster.

– Organkirurgiske senge, Kolding Sygehus

Se posteren her


Voxpop med medarbejderne

Diakonissestiftelsen har lavet en voxpop med medarbejdernes bemærkninger fra dagen.

– Diakonissestiftelsen, Frederiksberg Kommune

Læs artiklen på Diakonissestiftelsens hjemmeside


Fokus på “værdi for dig som patient”

Opholdsrum pyntes med plakater, flyers, balloner, og der vil blive serveret kaffe/sodavand etc. for patienterne. Vi har valgt at have fokus på “værdi for dig som patient” og vil interviewe de patienter, vi løbende kan nå – uden at skynde på! Spørgsmål er udarbejdet ud fra de indsatsområder, vi kan se, vi kan udvikle i forbindelse med den seneste LUP (Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser).

– Gynækologisk Ambulatorium, Slagelse Sygehus


Afdækning af de vigtigste temaer

Sidste år stillede vi spørgsmålet: Hvad er vigtigt for dig? til alle vores patienter. Svarene blev kategoriseret i 8 vigtige temaer. I år vil vi i en spørgeskemaundersøgelse afdække, hvilke af temaerne patienterne synes, er de vigtigste.

– Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus – En del af Sygehus Lillebælt


Spørgsmål både til patienter og pårørende

Hos os vil det ofte være de pårørende, der har behov for inddragelse. Derfor har vi i år lavet to ark med spørgsmål, så henholdsvis patienter og pårørende kan svare.

– Intensiv, Sønderborg Sygehus


Festdag med lokale indslag

Vi holder en lille festdag for patienterne. Vi får besøg fra den lokale musikskole, som spiller for patienterne om formiddagen. Vi får besøg fra den lokale SFO, som vil fremføre sange af Kim Larsen om eftermiddagen. Vi har kontaktet den lokale skole for massører og har således også et tilbud til de sengeliggende. Vi pynter op med blomster og bannere. Vores fokus i år er 100 % at gøre noget for patienterne, de skal være kernen og omdrejningen i vores virke.

– Mave-tarm og Karkirurgisk Afdeling, Slagelse Sygehus, NSR


Fokusgruppeinterviews med patienter

Patientsikkerhedsteamet i Nord-KAP foretager en kvalitativ analyse af 4 fokusgruppeinterviews med patienter tilknyttet almen praksis og fysioterapeutpraksis i Nordjylland. Analysen skal præsentere perspektiver på, hvad der er vigtigt for patienter, der kommer jævnligt hos praktiserende læge og fysioterapeut.

– Nord-KAP, Kvalitetsenheden for almen praksis i Region Nordjylland

Patienter og pårørendes stemme i Hej Sundhedsvæsen

Hej Sundhedsvæsen var et samarbejde mellem PS! og TrygFonden fra 2014-2017, der havde som mål at øge patientsikkerheden ved at fremme, at patienter og pårørende får mere indflydelse på egen behandling og forløb og er med til at undgå fejl.

Patienter og pårørende kan være med til at opdage fejl og misforståelser, skabe sammenhæng og give vigtig viden videre til personalet, så man undgår fejl.

På projektsiden kan du finde en række argumenter og undersøgelser fra Hej Sundhedsvæsen, om hvorfor og hvordan patienter og pårørende selv kan gøre en forskel for at få en sikker og korrekt behandling.

Forbedringsmetoder og patientsikkerhedsværktøjskasse

Find nye redskaber til din patientsikkerhedsværktøjskasse, læs om de vigtigste emner inden for patientsikkerhed og find metoder, I kan bruge på jeres forbedringsrejse.

Vi har samlet det hele under Viden og læring. Her finder du også publikationer, lærebøger og netværk.