Forbedringsmetoder

Her kan du læse om Forbedringsmodellen, brug af strategisk kommunikation i forbedringsarbejdet og finde en række metoder til jeres forbedringsrejse.

Forbedringsmodellen

3 spørgsmål og PDSA-cirkler udgør Forbedringsmodellen, som er en enkel og meget anvendelig model til at accelerere forandrings- og forbedringsprocesser i praksis. 

Modellen skaber en fælles ramme for arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed og er med succes brugt i både Danmark og internationalt. PS! har mange års erfaring med at anvende Forbedringsmodellen sammen med det danske sundhedsvæsen.

Forbedringsrejsen

Vi har grupperet en række metoder efter den forbedringsrejse, vi anbefaler. Klik på knapperne og hop direkte til de metoder, der hører til det enkelte stop på rejsen.

Identifikation af kvalitetsbrist

I forbedringsarbejde er det vigtigt, at I forstår det system, I arbejder I, inden I går i gang med fastsættelse af mål, udvikling af forandringsteori og afprøvninger af forbedringsideer.

Vi har samlet en række metoder til at forstå systemet:

Mål og forandringsteori

En forbedringsindsats skal have et tydeligt mål, der skaber motivation og vilje hos ledere og medarbejdere. Når målet er på plads, skal der laves en plan for, hvordan I opnår målet – det kalder vi en forandringsteori.

Vi har samlet en række metoder til mål og forandringsteori:

Afprøvninger

Småskalaafprøvninger – PDSA’er – er motoren i forbedringsarbejdet.

Vi har samlet en række metoder til afprøvninger:

Læring af data

Det er afgørende for ledere og medarbejdere, der arbejder med forbedringer, at indsamle data for at finde ud af, om de forandringer, der er sat i gang, fører til forbedringer.

Vi har samlet en række metoder til læring af data:

Implementering og spredning

Når I har udviklet og afprøvet den nye arbejdsgang og er klar til implementering, kan det være en god idé at planlægge implementeringsfasen for at sikre en fastholdelse af den nye arbejdsgang.

Når implementeringen er gennemført, kan I overveje, om den nye arbejdsgang skal spredes til andre afdelinger/enheder.

Vi har samlet en række metoder til implementering, fastholdelse og spredning:

Kommunikation som driver i forbedringsarbejdet

Kommunikative virkemidler kan aktivt bruges til at øge fremdrift og motivation i forbindelse med forbedringsarbejdet.

Kommunikation både internt i organisationen og eksternt til medier og offentlighed kan anvendes strategisk til at skabe opmærksomhed, fokus og forandringsvilje.