PDSA-ramper – planlæg jeres afprøvninger

PDSA-ramper kan bruges til at planlægge afprøvningerne – både i størrelse og med forskelligt personale, borgere og situationer. Ramper kan bruges til at skabe over et overblik over de næste 3-4 PDSA’er, så arbejdet ikke går i stå efter hver PDSA.
Illustration: Liv Nørregaard Skøtt

Hvad kan I opnå med PDSA-ramper?

Formålet med PDSA-ramper er at skabe et overblik over fremdriften i jeres PDSA’er. I kan bruge ramperne til at planlægge jeres PDSA’er i størrelse og omfang.

Hvornår er PDSA-ramper velegnede?

PDSA-ramperne er særligt velegnede, når I skal planlægge de næste PDSA’er.

Hvem er PDSA-ramper relevant for?

PDSA-ramperne er særligt relevante for medarbejdere med ansvar for kvalitet og patientsikkerhed.

Hvordan bruges PDSA-ramper?

I kan bruge PDSA-ramperne til at planlægge afprøvningen af en konkret idé. Hver rampe skal omhandle afprøvning af én idé. Fx afprøvning af et lommekort på forskelligt personale og i forskellige vagter.

Som nævnt på siden om PDSA (LINK), er det vigtigt, at I afprøver idéerne i småskala og langsomt øger størrelsen på afprøvningen. Det er også vigtigt, at I afprøver på forskelligt personale, borgere og situationer.

PDSA-ramperne kan bruges til at planlægge både størrelsen på afprøvningerne og på at sikre, at afprøvningerne dækker de forskellige områder.

Cirkel 1: Afprøvning i lille skala. Cirkel 2: Afprøvning i lidt større skala. Cirkel 3: Afprøvning i lidt vanskeligere kontekst. Cirkel 4: Afprøvning i større skala.

Tips og tricks til PDSA-ramper

Hav maks. 1 rampe pr. sekundær driver.

Planlæg 3-4 PDSA-cirkler frem, så kollegerne ved, hvad de skal.

Brug ramperne til at sikre fremdrift i PDSA’er, hvis tovholderen for forbedringsindsatsen ikke er til stede hver dag.

Hvad skal I være særligt opmærksomme på, når I bruger PDSA-ramper?

Flere idéer til samme rampe

Det kan være svært at adskille idéerne i ramperne, og der kan snige sig mange forskellige idéer ind i hver rampe. Det er vigtigt, at hver rampe kun omhandler én ide til afprøvning. Dette er med til at sikre, at I får afsluttet afprøvningen og får opsamlet viden om den konkrete idé.

Hjælp hinanden med at sikre, at ramperne kun handler om én ide.

Flere igangværende ramper pr. sekundær driver

En tommelfingerregel er maks. 1 igangværende rampe pr. sekundær driver. Et eksempel på det modsatte kan være et forbedringsprojekt, hvor man ønsker at reducere antallet af udeblivelser i et ambulatorium eller et sundhedscenter.

Forbedringsteamet har mange idéer til, hvordan de kan gøre borgere/patienter opmærksomme på deres tid – sms, brev, opringning og en plakat i venteværelset – og de vælger at igangsætte ramper på alle 4 idéer. Efter et stykke tid kan de se, at antallet af udeblivelser er reduceret, men udfordringen er nu, at de ikke ved hvilken idé, der er skyld i faldet. Og nu tør de ikke at stoppe med noget af det. Hvis dette team havde gennemført én rampe ad gangen, havde de kunne nøjes med at implementere lige præcis den idé, der havde den største virkning.

Forbedringsmetoder og patientsikkerhedsværktøjskasse

Find nye redskaber til din patientsikkerhedsværktøjskasse, læs om de vigtigste emner inden for patientsikkerhed og find metoder, I kan bruge på jeres forbedringsrejse.

Vi har samlet det hele under Viden og læring. Her finder du også publikationer, lærebøger og netværk.