Pressehenvendelser og fotos

Dansk Selskab for Patientsikkerhed stiller gerne sin viden og kompetencer til rådighed.

Journalister, der ønsker et interview, en kommentar eller baggrundsviden om emner relateret til patientsikkerhed, er velkomne til at henvende sig. PS! stiller gerne sin viden og kompetencer til rådighed.

Vi hjælper med baggrundsinformation, ekspertviden og konstruktive vinkler på, hvordan vi skaber patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen.

I PS! arbejder vi ud fra følgende centrale kommunikationsprincipper:

• Vi er kritiske og sætter fingeren på de væsentligste udfordringer for patientsikkerheden, men vi er samtidig konstruktive og løsningsorienterede.

• Når vi mener noget, er det baseret på solid viden.

• Vi går altid ud fra, at alle har de bedste intentioner – det gælder både personale, patienter og pårørende.

Øvrige henvendelser

Kontakt gerne ledelse og medarbejdere direkte for henvendelser om vidensdeling, konkrete projekter m.m.

Ledelsen i PS!

Inge Kristensen

Inge Kristensen

Direktør / Chief Executive
Deltager i styregrupper, fora mv., samarbejdspartnere, patientsikkerhed, kvalitetsforbedringer og ledelse.
Vibeke Rischel

Vibeke Rischel

Vicedirektør / Head of Healthcare Improvement
Strategisk forbedringsledelse- og kundskab, patientsikkerhed, uddannelse og kapacitetsopbygning, internationalt samarbejde.