Vibeke Rischel

Vicedirektør / Head of Healthcare Improvement

Strategisk forbedringsledelse- og kundskab, patientsikkerhed, uddannelse og kapacitetsopbygning, internationalt samarbejde.

Som vicedirektør er Vibeke Rischel en del af direktionen i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der udvikler og implementerer selskabets strategi.

Vibeke har været med siden patientsikkerheds- og forbedringsmetoderne blev introduceret i det danske sundhedsvæsen og har særlig interesse for, hvordan forbedringsledelse og -metoder kan bidrage til at fremme kvalitet og patientsikkerhed på alle organisatoriske niveauer i det samlede sundhedsvæsen. Hun bidrager i udviklingen af selskabets projekter og formidler her forbedringskundskab og -ledelse og fungerer som coach for ledere på alle niveauer.

Vibeke er engageret i flere internationale arbejdsgrupper, som arbejder med at udvikle patientsikkerheds- og kvalitetsarbejde i sundhedsvæsenet.

Hun er uddannet sygeplejerske og har suppleret med en bachelor i pædagogik, en master i health science og har senest været fellow hos Institute for Healthcare Improvement. Hun har mere end 30 års erfaring fra arbejde i sundhedsvæsenet.


As the deputy CEO Vibeke Rischel is part of the development and execution of the strategy for Danish Society for Patient Safety.

Vibeke has been engaged in patient safety and improvement since the early introduction in Danish healthcare. She is deeply engaged in improving safety and quality both national and international.

Vibeke is trained as a RN and holds a BA in Educational Theory, a master’s in health science and is a IHI Fellow. She has more than 30 years of experience in Danish Healthcare.


Ansættelser

  • En række forskellige funktioner inden for sygepleje, akkreditering, ledelse, uddannelse og kompetenceudvikling, Rigshospitalet / A number of different functions within nursing, accreditation, management, education and skills development, Rigshospitalet
  • Sygeplejerske på intensiv og kirurgisk afdeling / Nurse in the intensive care and surgical department

Uddannelse

  • 2020 Fellowship Program, IHI
  • 2017 Improvement Coach, IHI
  • 2009 Improvement Advisor, IHI
  • 2005 Master of Health Science (Nursing), Deakin University, Australia
  • 2002 Bachelor i pædagogik, Københavns Universitet
  • 1998 Sygeplejefaglig Diplomstudie med speciale i ledelse, Danmarks sygeplejerskehøjskole, Aarhus Universitet
  • 1994 Efteruddannelse for intensiv sygeplejersker
  • 1989 Sygeplejerske