Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en uafhængig organisation, som er sat i verden for at fremme patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen. Et initiativ, som ikke bare er vigtigt, men – desværre – helt nødvendigt. Hver eneste uge er der mennesker, som kommer til skade eller dør på grund af fejlbehandling og utilsigtede hændelser.

Hent bestyrelsens årsberetning 2016

Med Dansk Selskab for Patientsikkerhed er mange gode kræfter gået sammen om dette arbejde. Alle relevante parter – lige fra patientforeninger og sundhedspersonale over apoteker samt medico- og medicinalindustrien til kommuner og regioner – er repræsenterede i vores bestyrelse. Dermed udgør vi en stærk organisatorisk ramme i arbejdet for at skabe en højere grad af sikkerhed og tryghed for patienterne.

Vores arbejde kører i to spor – et, der er målrettet de sundhedsprofessionelle, og et, der er målrettet patienterne og deres pårørende.

I det første spor indsamler og formidler vi viden om patientsikkerhed til de sundheds-professionelle, bl.a. via undersøgelser og vores mange samarbejdspartnere i udlandet. Løsningerne skal dog i høj grad findes i selve behandlingen af patienterne. Derfor igangsætter vi projekter på hospitalerne, som – med udgangspunkt i sundhedspersonalets hverdag – bidrager til at gøre dem klogere på, hvordan de f.eks. undgår medicineringsfejl, og hvordan patienterne i højere grad kan blive inddraget i behandlingen. Oven i alt det skaber vi uddannelsestilbud, der giver sundhedspersonalet bedre kompetencer til at håndtere problemer med patientsikkerheden.

I det andet spor forsøger vi via projekter og kampagner at tale direkte til patienter og pårørende med henblik på at gøre dem stærkere i deres møde med sundhedsvæsenet. Som patient eller pårørende kan man nemlig selv være med til at sikre, at der ikke sker fejl i behandlingen.

Derudover arbejder vi utrætteligt for at placere patientsikkerhed højt på dagsordenen hos de politiske beslutningstagere, som sætter rammerne for det danske sundhedsvæsen.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed blev stiftet i 2001 som et uafhængigt forum. Organisationen har i dag cirka 25 medarbejdere og er finansieret af driftsmidler fra regionerne og bevillinger fra fonde samt i mindre omfang medlemskontingenter fra enkeltpersoner, organisationer og virksomheder.

Bliv medlem af Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Målet for Dansk Selskab for Patientsikkerhed er at mindske risikoen for, at patienter kommer til skade i deres møde med sundhedsvæsenet. Som medlem af Dansk Selskab for Patientsikkerhed støtter du dette arbejde.

Individuelt eller kollektivt medlem
Organisationer har mulighed for at tegne kollektivt medlemskab, mens enkeltpersoner kan tegne et individuelt (personligt) medlemskab. Kollektivt medlemskab koster 4.000 kr. årligt, mens et individuelt medlemskab koster 400 kr. årligt. Kontakt os for at høre mere om medlemskaber.

 

Bestyrelsen
Bestyrelsen for Dansk Selskab for Patientsikkerhed har vedtaget en vision om et sundhedsvæsen, der er til for patienterne. Læs visionen her.
Se bestyrelsesmedlemmerne her.

 

Patientsikkerhedsrådet
Patientsikkerhedsrådet arbejder for at forebygge fejl og skader, samt udbrede viden om patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen. Rådet er nedsat af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og skal fungere som et uafhængigt rådgivende organ for selskabets bestyrelse. Se medlemmerne her.

Projekter

Patientambassadørerne

Patientambassadørerne er et netværk af patienter og/eller pårørende til patienter, der har oplevet skade i sundhedsvæsenet.

Netværket er etableret i foråret 2007 i et samarbejde mellem Trygfonden, WHO og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

 

Læs mere her

Sikker Sammenhæng

I projekt Sikker Sammenhæng er Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Københavns Kommune og Bispebjerg-Frederiksberg Hospital gået sammen om at styrke patientsikkerheden på tværs af sektorer.

Det skal ske ved at udvikle en samarbejdsmodel til tværsektoriel koordinering af forløb for ældre over 65 år mellem Københavns Kommune og Bispebjerg-Frederiksberg Hospital. Målene er at reducere ventetid på udskrivelse og rehabilitering samt at mindske akutte genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser.

Læs mere her

Forbedringsagentuddannelsen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed udbyder en dansk uddannelse til forbedringsagent med inspiration fra Institute for Healthcare Improvements Improvement Advisor Professional Development program.

Læs mere her

I sikre hænder

Målet med projekt I sikre hænder er at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Det sker ved, at medarbejderne får metoder til at systematisere deres arbejdsgange.

I 2013 begyndte Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Viborg og Thisted Kommuner forbedringsarbejdet i I sikre hænder. De fem pilotkommuner har vist, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår og alvorlige medicinfejl i ældreplejen. På baggrund af disse resultater har yderligere 13 kommuner taget projektets metoder i brug.

Læs mere her
Se alle projekter
patientsikkerhed

En god behandling begynder med en god dialog