Luk

Luk

Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder for at forbedre patientsikkerheden i det samlede sundhedsvæsen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en selvstændig organisation, som arbejder for at fremme patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen. Vores afsæt er et moderne og personcentreret patientsikkerhedsbegreb.

Med PS! er mange gode kræfter gået sammen. Alle relevante parter – patientforeninger, sundhedspersonale, apoteker, medico- og medicinalindustrien, kommuner og regioner – er repræsenteret i vores bestyrelse. Dermed udgør vi en stærk organisatorisk ramme i arbejdet for at skabe en højere grad af sikkerhed, tryghed, effektivitet og sammenhæng for patienterne. Hele tiden og for alle.

Vores arbejde kører i to spor – et, der er målrettet de sundhedsprofessionelle, og et, der henvender sig direkte til patienterne og deres pårørende.

Strategi for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

I det første spor indsamler og formidler vi viden om patientsikkerhed til de sundhedsprofessionelle, bl.a. via undersøgelser og vores mange internationale samarbejdspartnere. Løsningerne skal i vid udstrækning findes i selve behandlingen af borgere og patienter. Vi igangsætter projekter, som – med udgangspunkt i sundhedspersonalets hverdag – bidrager til kompetenceudviklingen. Gør de sundhedsprofessionelle klogere på, hvordan de f.eks. undgår medicineringsfejl, og hvordan patienterne i højere grad kan inddrages i behandlingen. Vi har samtidig en vifte af uddannelsestilbud, der giver sundhedspersonalet bedre kompetencer til at håndtere problemer med patientsikkerheden.

I det andet spor taler vi direkte til patienter og pårørende gennem projekter og kampagner. Formålet er at gøre borgere og patienter stærkere i deres møde med sundhedsvæsenet. Som patient eller pårørende kan man i høj grad selv bidrage til, at der ikke sker fejl i behandlingen.

Vi arbejder samtidig for at placere patientsikkerhed højt på dagsordenen hos de politiske beslutningstagere, som sætter rammerne for det danske sundhedsvæsen.

Bestyrelsens årsberetning 2017

Dansk Selskab for Patientsikkerhed blev stiftet i 2001 som et selvstændigt forum. Organisationen har i dag cirka 25 medarbejdere og er finansieret af driftsmidler fra regionerne, KL og bevillinger fra fonde samt i mindre omfang medlemskontingenter fra enkeltpersoner, organisationer og virksomheder.

Bliv medlem af Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Som medlem af Dansk Selskab for Patientsikkerhed støtter du arbejdet med at forbedre patientsikkerheden i det samlede sundhedsvæsen.

Læs vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed her

Individuelt eller kollektivt medlem
Organisationer har mulighed for at tegne kollektivt medlemskab, mens enkeltpersoner kan tegne et individuelt (personligt) medlemskab. Kollektivt medlemskab koster 4.000 kr. årligt, mens et individuelt medlemskab koster 400 kr. årligt.

Kontakt os for at høre mere om medlemskaber.

 

Bestyrelsen
Bestyrelsen for Dansk Selskab for Patientsikkerhed har vedtaget en strategi for PS! arbejde.

Læs strategien her
Strategi – grafisk fremstilling
Se bestyrelsesmedlemmerne her

 

Patientsikkerhedsrådet
Patientsikkerhedsrådet arbejder for at forebygge fejl og skader, samt udbrede viden om patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen. Rådet er nedsat af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og skal fungere som et uafhængigt rådgivende organ for selskabets bestyrelse.

Se medlemmerne her

Billede

Hele tiden og for alle

Vision
PS! Arbejder for at forbedre patientsikkerheden i det samlede sundhedsvæsen. Borgere og patienter skal opleve tryghed, effektivitet og sammenhæng – hele tiden og for alle.

Mission
Accelerere forbedring af patientsikkerheden i et sammenhængende sundhedsvæsen.

Strategi
PS! Udvikler, samskaber og faciliterer bæredygtige og skalerbare resultater, der fremmer patientsikkerheden. Vi opbygger kultur, kapacitet og kompetencer til at forandre og forbedre med henblik på at skabe resultater.

Roller
Katalysator
Integrator
Implementator
Videnshaver

Forbedringsarbejdet

Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder for systematiske forbedringer.

Læs mere

Patientsikkerhed

Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder for at forbedre patientsikkerheden og for et proaktivt og personcentret patientsikkerhedsbegreb.

Læs mere

Tryghed

Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder for strukturel tryghed for borgere og patienter.

Læs mere

Effektivitet

Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder for et sundhedsvæsen, der er effektivt for både patienter og personale.

Læs mere

Sammenhæng

Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder for et sammenhængende sundhedsvæsen.

Læs mere

Hele tiden og for alle

Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder for, at alle borgere og patienter får den optimale behandling.

Læs mere

Projekter

Forbedringsagentuddannelsen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed udbyder en dansk uddannelse til forbedringsagent med inspiration fra Institute for Healthcare Improvements Improvement Advisor Professional Development program.

Læs mere her

Klar til samtalen

PS! leder to store projekter på henholdsvis sygehuse og i kommuner, som skal gøre sundhedsprofessionelle Klar til samtalen med døende patienter og deres pårørende. Projekterne er finansieret af TrygFonden og Fremfærd Sundhed-Ældre.

Læs mere her

I sikre hænder

Målet med projekt I sikre hænder er at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Det sker ved, at medarbejderne får metoder til at systematisere deres arbejdsgange.

I 2013 begyndte Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Viborg og Thisted Kommuner forbedringsarbejdet i I sikre hænder. De fem pilotkommuner har vist, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår og alvorlige medicinfejl i ældreplejen. På baggrund af disse resultater har yderligere 13 kommuner taget projektets metoder i brug.

Læs mere her

Sikkert Seniorliv

Lokale partnerskaber i Thisted, Faaborg-Midtfyn og Horsens kommuner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed har igangsat projektet Sikkert Seniorliv, der skal opspore og forebygge aldersdepression.

Projektet anvender Triple Aim-tilgangen, som hviler på en forståelse af, at vi ved at forfølge tre ligeværdige dimensioner samtidigt kan skabe nye veje til bedre sundhed for udvalgte befolkningsgrup­per.

Projektet støttes af TrygFonden.

Læs mere her
Se alle projekter
patientsikkerhed

En god behandling begynder med en god dialog