Om os

PS! samarbejder med sundhedsvæsenet om at forbedre patientsikkerheden.

Siden 2001 er der gjort et stort arbejde med at forbedre patientsikkerheden i Danmark. Alligevel er der udfordringer, og borgere og patienter skades stadig i deres møde med sundhedsvæsenet.

Udfordringer for patientsikkerheden

Patienter og borgere oplever, at sundhedsvæsenet ikke altid leverer den rette behandling, pleje og rehabilitering rettidig og med udgangspunkt i patienternes og borgernes behov med risiko for, at patienter og borgere oplever unødig skade.

Borgere oplever hvert år medicin- og diagnosefejl. Patienter og borgere bliver stadig udsat for overbehandling og ineffektive processer og der er mange patienter og borgere, der oplever manglende sammenhæng i forløbene.

Den demografiske og samfundsmæssige udvikling betyder samtidig, at vi ser relativt flere ældre, der har flere kroniske sygdomme sammenholdt med, at det er stadigt sværere at fastholde og rekruttere sundhedsfagligt personale. Det nødvendiggør et sundhedsvæsen, der konstant forbedrer sig selv og som bringer den nyeste viden om patientsikkerhed i spil.

Vigtig og uafhængig aktør

Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) er en vigtig og uafhængig aktør, der kan understøtte og hjælpe det danske sundhedsvæsen med at accelerere forbedrings- og patientsikkerhedsarbejdet i den udvikling, der er så nødvendig.

PS! er en almennyttig forening, som siden 2001 har arbejdet for at fremme patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen. Vi er stiftet af fremtrædende aktører i det danske sundhedsvæsen. Det er disse organisationer, der står bag PS!, og som gennem selskabets virke understøtter arbejdet med at fremme patientsikkerheden i Danmark.

Specialistkompetencer i patientsikkerheds- og forbedringsmetoder er en del af vores styrke. PS! er det specialmiljø, som kan understøtte arbejdet med patientsikkerhed bredt i hele Danmark – og på tværs af sektorer og fagligheder.

PS!’ roller

Ekspert

Inspirator

Facilitator

PS!’ 3 roller

I arbejdet med at understøtte sundhedsvæsenets forbedrings- og patientsikkerhedsarbejde har selskabets bestyrelse defineret 3 roller, som PS! skal udfylde.

Læs om de 3 roller under strategien