Årsberetninger og -rapporter

Hvert år udgiver PS!’ bestyrelse en årsberetning, der beskriver indsatsen i det forgangne år. På siden her finder du tillige vores årsrapporter med regnskab. Fra 2014 og frem.

2023: Metoderne til at skabe patientsikkerhed virker

Vi skal bruge den viden, vi allerede har, til at løse fremtidens udfordringer i sundhedsvæsenet og skabe de nødvendige forbedringer, der sikrer et sikkert, bæredygtigt og realistisk sundhedsvæsen for alle.

Gennem PS!’ projekter, konsulentydelser og aktiviteter kan vi se, at sundhedsvæsenet har brug for PS!’ ekspertise inden for patientsikkerhed og forbedringsmetoder – vi har fundet metoden, der virker i forhold til de mange udfordringer, sundhedsvæsenet står over for. Vi håber, at flere får øjnene op for den.

Sådan indleder bestyrelsen årsberetningen for PS! i 2023.

2022: Først, gør ingen skade

Sundhedsvæsenet er til for borgere og patienter, og for at skabe kvalitet og sikkerhed for dem er vi nødt til at passe på de ansatte. Det er tydeligt, efter at presset fra coronaepidemien er lettet, men vi fortsat ser et sundhedsvæsen under pres.

Sådan begynder bestyrelsen sin beretning for PS! i 2022. I årsberetningen kan du bl.a. læse om den nye strategi for selskabet, som bestyrelsen vedtog i 2022.

Læs også om PS!’ projekter, aktiviteter, partnerskaber, udgivelser, netværk og kommunikationsindsats i løbet af året samt om uddannelser og konsulentydelser under PS!mprove.

2021: Hold fast i læring

2021 var ikke et hvilket som helst år… Det blev endnu et travlt år i coronaens tegn. Det har på mange måder været et hårdt år i sundhedsvæsenet: Coronakrisen har nu været langvarig, og sliddet har vist sig på sundhedsvæsenet og på alle dem, der er i det. Det har indimellem været svært at holde fast i læring. Ikke desto mindre er det vigtigt, og måske vigtigere end nogensinde.

Sådan begynder indledningen til årsberetning 2021 fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Læs årsberetningen på din skærm

2020: Patientsikkerhed i en coronatid

Selvom vi ikke kommer uden om coronapandemien, kan du også læse om en masse andre aktiviteter og projekter fra året 2020, der har til formål at forbedre patientsikkerheden i det samlede sundhedsvæsen.

Du kan bl.a. læse om aktiviteter og tiltag under PS!’ indsatsområder for 2020: Patientsikkerhedskultur og udvikling af patientsikkerhedsarbejdet, medicinsikkerhed, forbedring af den diagnostiske proces, det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, behandling i eget hjem (herunder teknologiske løsninger) og International Forum 2020.

Læs også om projekterne I sikre hænder 3, Ernæringsprojektet i regi af I sikre hænder, Medicinsikre botilbud, Mental sundhed for sundhedsprofessionelle, Sikker Sundhed, Patientsikker digital kræftopfølgning og REMOTE.

Coronainitiativer, den international patientsikkerhedsuge og -dag, Patientsikkerhedsprisen, Hvad er vigtigt for dig?-dagen, formidling af Klar til samtalen og Det Nationale Kvalitetsprogram er blandt de aktiviteter, du kan læse om.

Endelig får du også et overblik over internationale og nationale samarbejder; udddannelser, kapacitetsopbygning og konsulentydelser under PS!mprove; kommunikation og presse samt udgivelser i årets løb.

2019: Patientsikkerhedskultur

”Patientsikkerhedskultur” udgjorde et af indsatsområderne for PS! i det forgangne år. Patientsikkerhedskultur er bl.a. en kultur, hvor personalet og hele det system, de arbejder i, understøttes i at tænke på patienternes sikkerhed. I modsætning til en frygtkultur, hvor personalet i højere grad oplever systemet som modstander end en medspiller. Hvor de frygter offentlig udskamning og derfor distraheres og forstyrres i deres fokus på patienterne.

”Tillid. Læring. Tryghed. Psykologisk sikkerhed. Det er nøgleord for os. Patienternes og borgernes sikkerhed styrkes bedst ved, at sundhedsvæsenet systematisk lærer af både det, der går godt og det, der går galt. Hvis fokus skrider fra læring til kontrol, vil det føre til defensiv medicin og have negative konsekvenser for den åbenhed og læringskultur, der er så vigtig for patientsikkerheden.”

Ovenstående citat er taget fra Selskabets nye grundfortælling, som blev færdig i 2019, og som du også kan læse i denne årsberetning. Grundfortællingen er udarbejdet af sekretariatets medarbejde og er i høj grad til internt brug, men samtidig et klart udtryk for, hvad Dansk Selskab for Patientsikkerhed tror på og arbejder for.

2018: Nærhed og sammenhæng

Dansk Selskab for Patientsikkerhed er og skal være det centrale forum for patientsikkerhed i Danmark. Vi skal være katalysator for en kultur, hvor både patienter og personale føler sig sikre. Også sikre til at tale åbent om fejl og til at lære af dem.

I 2018 har vi igangsat et arbejde om psykologisk sikkerhed i sundhedsvæsenet. For udskamning og offentlig gabestok fører ikke til færre fejl og skader. Tværtimod.

Manglende sammenhæng i sundhedsvæsenet er et af de områder, der desværre kan føre til fejl og skade – og er dermed et helt afgørende område for patientsikkerhedsarbejdet.

2017: Kompromisløs patientsikkerhed

PS! skal være kompromisløs i sit arbejde for patientsikkerhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Uafhængig og stærk faglig spiller. Den frække pige i klassen. Enorm legitimitet. Samlet om en fælles dagsorden. Spiller en nøglerolle, når vi skal skabe sammenhæng. Bidrager til at ændre og forbedre virkeligheden …

Bestyrelsen står stærkt samlet omkring Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Det har vi på mange måder fået bekræftet de seneste år. Og det står også klart i de udsagn fra en række bestyrelsesmedlemmer, som er med i denne årsberetning.

2016: 10 år med forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet

Bestyrelsens årsberetning 2016 markerer 10 år med forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet, siden Dansk Selskab for Patientsikkerhed i 2007 – sammen med Danske Regioner og TrygFonden – lancerede kampagnen Operation Life på sygehuse i hele Danmark. Samtidig indeholder årsberetningen resultater og erfaringer, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed har opnået i 2016, og skitserer planerne for 2017.

2015: Et samarbejdende sundhedsvæsen med patienten i centrum

Bestyrelsens årsberetning 2015 fokuserer på patientsikkerhed i den kommunale sundhedssektor. Samtidig indeholder den resultater og erfaringer, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed har opnået i 2015, og skitserer planerne for 2016.

2014: Forbedringer til gavn for patienterne

På trods af mange initiativer og hårdt arbejde internt i sundhedsvæsenet er der stadig grundlæggende kvalitetsproblemer, som ikke har rykket sig, trods de mangfoldige indsatser. Der skal mere tempo på, og behandlingen skal i højere grad tage udgangspunkt i den enkelte patients behov og præferencer.