Bestyrelsen

PS! er grundet sin konstruktion med centrale aktører på tværs af organisationer og sektorer en helt unik platform for at samarbejde om og accelerere forbedringer af patientsikkerheden i sundhedsvæsenet.

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Patientsikkerhed udpeges for en periode på op til 4 år. Bestyrelsen udpeges i kalenderåret efter kommunal- og regionalvalg.

Selskabets bestyrelse består af 1 medlem udpeget fra hver af de følgende organisationer:

  • Lægeforeningen
  • Dansk Sygeplejeråd
  • Danmarks Apotekerforening
  • Danske Patienter
  • Medicoindustrien
  • Lægemiddelindustriforeningen
  • Danske Handicaporganisationer
  • FOA

Danske Regioner og KL udpeger 2 medlemmer hver. Danske Regioner varetager formandskabet.