Nuværende projekter

patientsikkerhed

Patientambassadørerne

Patientambassadørerne er et netværk af patienter og/eller pårørende til patienter, der har oplevet skade i sundhedsvæsenet. Netværket er etableret i foråret 2007 i et samarbejde mellem Trygfonden, WHO og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

 

patientsikkerhed

Sikker Sammenhæng

Sikker Sammenhæng forbedrer borgernes forløb på tværs af sygehus og kommune.

patientsikkerhed

I sikre hænder

Projektet forbedrer patientsikkerheden i den kommunale ældrepleje.

patientsikkerhed

Sikker Psykiatri

Projektet arbejder for, at mennesker med psykisk sygdom får en bedre og mere sikker behandling.

patientsikkerhed

Triple Aim

Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden arbejder på et Triple Aim-initiativ, som skal forebygge, opspore og behandle depression blandt mennesker over 65 år. Initiativet udvikles i samarbejde med Faaborg-Midtfyn, Horsens, Thisted og Aarhus Kommuner. Projektet anvender Triple Aim-tilgangen, som hviler på en forståelse af, at vi ved at forfølge tre ligeværdige dimensioner samtidigt kan skabe nye veje til bedre sundhed for udvalgte befolkningsgrup­per.

patientsikkerhed

Hej Sundhedsvæsen

Et initiativ, der skal skabe en god dialog mellem sundhedsvæsenet og patienter og pårørende

patientsikkerhed

Patientsikkert Sygehus

Sammen med TrygFonden og Danske Regioner stod Dansk Selskab for Patientsikkerhed bag projektet Patientsikkert Sygehus, som foregik i perioden 2010-2013.

patientsikkerhed

European Network (PaSQ)

Projekt i alle 28 EU-lande (2012-2014)

patientsikkerhed

Sikkert Patientflow

I projektet arbejdede 12 akutsygehuse for at skabe et mere sikkert og sammenhængende behandlingsforløb uden ventetid.

patientsikkerhed

Forbedringsagentuddannelsen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed udbyder en dansk uddannelse til forbedringsagent med inspiration fra Institute for Healthcare Improvements Improvement Advisor Professional Development program.

Tidligere projekter

Sikre Fødsler

Projekt på alle landets fødeafdelinger (2012-2014)

Operation Life

Kampagne på 200 sygehusafdelinger (2007-2009)

Klædt på som pårørende

Kampagne rettet mod pårørende (2011)