Projekter

Gode resultater opnås ikke alene. Det sker i samarbejde og i samspil med andre. Bl.a. i forbindelse med konkrete projekter, hvor vi opnår ny viden og erfaringer, som vi deler her til inspiration for andre.

Glade deltagere på læringsseminar

Projekter i kommuner

PS!’ projekter finder både sted i kommuner, regioner og på tværs af sektorer. Nogle handler om at opnå ny viden, andre om at implementere kendt viden og opnå nye erfaringer med at skabe patientsikkerhed og kvalitet for borgere og patienter. Vi håber, at de kan inspirere til forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet.

Projekter i regioner

Tværsektorielle projekter