Nuværende projekter

patientsikkerhed

Klar til samtalen

PS! har ledt to store projekter på henholdsvis sygehuse og i kommuner, som skal gøre sundhedsprofessionelle Klar til samtalen med døende patienter og deres pårørende. Projekterne blev finansieret af TrygFonden og Fremfærd Sundhed-Ældre.

patientsikkerhed

Patientambassadørerne

Patientambassadørerne er et netværk af patienter og/eller pårørende til patienter, der har oplevet skade i sundhedsvæsenet.

Netværket er etableret i foråret 2007 i et samarbejde mellem Trygfonden, WHO og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

 

patientsikkerhed

I sikre hænder

Målet med projekt I sikre hænder er at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Det sker ved, at medarbejderne får metoder til at systematisere deres arbejdsgange.

I 2013 begyndte Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Viborg og Thisted Kommuner forbedringsarbejdet i I sikre hænder. De fem pilotkommuner har vist, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår og alvorlige medicinfejl i ældreplejen. På baggrund af disse resultater har yderligere 13 kommuner taget projektets metoder i brug.

Tidligere projekter

Sikker Sammenhæng

I projekt Sikker Sammenhæng er Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Københavns Kommune og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital gået sammen om at styrke patientsikkerheden på tværs af sektorer.

Det skal ske ved at udvikle en samarbejdsmodel til tværsektoriel koordinering af forløb for ældre over 65 år mellem Københavns Kommune og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Målene er at reducere ventetid på udskrivelse og rehabilitering samt at mindske akutte genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser.

Sikker Psykiatri

Målet med projekt Sikker Psykiatri var, at mennesker med psykisk sygdom får en sikker pleje og behandling. Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TrygFonden, Det Obelske Familiefond og Danske Regioner stod bag projekt Sikker Psykiatri, som løb frem til udgangen af 2017.

Sikkert Seniorliv

Lokale partnerskaber i Thisted, Faaborg-Midtfyn og Horsens kommuner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed har samarbejdet om projektet Sikkert Seniorliv, der har haft til formål at opspore og forebygge aldersdepression.

Triple Aim har været rammen, som hviler på en forståelse af, at vi ved at forfølge tre ligeværdige dimensioner samtidigt kan skabe nye veje til bedre sundhed for udvalgte befolkningsgrup­per.

Projektet støttes af TrygFonden.

Hej Sundhedsvæsen

Hej Sundhedsvæsen var et samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, der havde som mål at øge patientsikkerheden ved at fremme, at patienter og pårørende får mere indflydelse på egen behandling og forløb og er med til at undgå fejl. Projektet udløb i 2017, men i 2018 arbejdede vi fortsat videre med Godt du spør’, Hvad er vigtigt for dig?-dagen og Sig Frem.

Patientsikkert Sygehus

Sammen med TrygFonden og Danske Regioner stod Dansk Selskab for Patientsikkerhed bag projektet Patientsikkert Sygehus, som foregik i perioden 2010-2013.

Sikre Fødsler

Projekt på alle landets fødeafdelinger (2012-2014)

European Network (PaSQ)

Projekt i alle 28 EU-lande (2012-2014)

Sikkert Patientflow

I projektet arbejdede 12 akutsygehuse for at skabe et mere sikkert og sammenhængende behandlingsforløb uden ventetid.

Operation Life

Kampagne på 200 sygehusafdelinger (2007-2009)

Klædt på som pårørende

Kampagne rettet mod pårørende (2011)