Nuværende projekter

patientsikkerhed

Kvalitet og forenkling af dokumentation

Der er potentiale for at frigive mere tid til omsorg og nærvær i ældreplejen gennem forenkling af dokumentationen. Det viser projektet ”Forenkling og kvalitet styrker omsorg og nærvær for borgeren” i Sønderborg Kommune fra 2021-2022.

PS! har været samarbejdspartner i projektet og har bistået Sønderborg Kommune med foranalyse, workshops og sparring. Derudover står PS! bag et inspirationskatalog til gavn for andre, der også ønsker at arbejde med kvalitet og forenkling af dokumentation.

patientsikkerhed

Mental sundhed for sundhedsprofessionelle

Projektet Mental sundhed for sundhedsprofessionelle har til formål at styrke den mentale sundhed hos medarbejdere i sundhedsvæsenet og give sundhedsprofessionelle bedre redskaber til at klare de psykiske belastninger, som jobbet kan indebære.

Projektet er et samarbejde mellem Afdelingen for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling på Herlev Hospital, CAMES og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Det er muliggjort af en bevilling fra Velliv Foreningen.

patientsikkerhed

Medicinsikre botilbud

10 kommuner deltager i projektet Medicinsikre botilbud, hvor formålet er at højne sikkerheden for borgere på botilbud i forbindelse med håndtering af borgernes medicin. Rent praktisk er målet at reducere antallet af medicinfejl.

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet Medicinsikre botilbud.

patientsikkerhed

Klar til samtalen

PS! har stået i spidsen for to store projekter på henholdsvis sygehuse og i kommuner, som skal gøre sundhedsprofessionelle Klar til samtalen med døende patienter og deres pårørende. Projekterne blev finansieret af TrygFonden og Fremfærd Sundhed og Ældre.

patientsikkerhed

Patientambassadørerne

Patientambassadørerne er et netværk af patienter og/eller pårørende til patienter, der har oplevet skade i sundhedsvæsenet.

Netværket er etableret i foråret 2007 i et samarbejde mellem Trygfonden, WHO og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

 

patientsikkerhed

I sikre hænder

Målet med forbedringsprogrammet I sikre hænder er at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Det sker ved, at medarbejderne får metoder til at systematisere deres arbejdsgange.

18 kommuner har allerede gennemført programmet, og 15 nye kommuner er del af I sikre hænder 3 fra 2020-2022.

Tidligere projekter

Sikker Sammenhæng

I projekt Sikker Sammenhæng gik Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Københavns Kommune og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital sammen om at styrke patientsikkerheden på tværs af sektorer.

Det skete ved at udvikle en samarbejdsmodel til tværsektoriel koordinering af forløb for ældre over 65 år mellem Københavns Kommune og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Målene var at reducere ventetid på udskrivelse og rehabilitering samt at mindske akutte genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser.

Sikker Psykiatri

Målet med projekt Sikker Psykiatri var, at mennesker med psykisk sygdom får en sikker pleje og behandling. Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TrygFonden, Det Obelske Familiefond og Danske Regioner stod bag projekt Sikker Psykiatri, som løb frem til udgangen af 2017.

Sikkert Seniorliv

Lokale partnerskaber i Thisted, Faaborg-Midtfyn og Horsens kommuner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed har samarbejdet om projektet Sikkert Seniorliv, der har haft til formål at opspore og forebygge aldersdepression.

Triple Aim har været rammen, som hviler på en forståelse af, at vi ved at forfølge tre ligeværdige dimensioner samtidigt kan skabe nye veje til bedre sundhed for udvalgte befolkningsgrup­per.

Projektet støttes af TrygFonden.

Hej Sundhedsvæsen

Hej Sundhedsvæsen var et samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, der havde som mål at øge patientsikkerheden ved at fremme, at patienter og pårørende får mere indflydelse på egen behandling og forløb og er med til at undgå fejl. Projektet udløb i 2017, men i 2018 arbejdede vi fortsat videre med Godt du spør’, Hvad er vigtigt for dig?-dagen og Sig Frem.

Patientsikkert Sygehus

Sammen med TrygFonden og Danske Regioner stod Dansk Selskab for Patientsikkerhed bag projektet Patientsikkert Sygehus, som foregik i perioden 2010-2013.

Sikre Fødsler

Projekt på alle landets fødeafdelinger (2012-2014)

European Network (PaSQ)

Projekt i alle 28 EU-lande (2012-2014)

Sikkert Patientflow

I projektet arbejdede 12 akutsygehuse for at skabe et mere sikkert og sammenhængende behandlingsforløb uden ventetid.

Operation Life

Kampagne på 200 sygehusafdelinger (2007-2009)

Klædt på som pårørende

Kampagne rettet mod pårørende (2011)