Klar til samtalen

Siden 2017 har PS! sat fokus på, at de sundhedsprofessionelle skal være Klar til samtalen – så flere borgere og patienter kan få en god afslutning på livet.

Formål

De sundhedsprofessionelle skal være bedre til at tale med de ældste og de mest syge om deres ønsker til den sidste levetid – også med hensyn til behandlingsniveauet.

Sundhedsvæsenet har afgørende indflydelse på, hvordan borgere og patienter – og deres pårørende – oplever den sidste del af deres liv, og kun en åben og ærlig samtale kan sikre, at der ikke sker overbehandling – som vi definerer, som en behandling borgeren ville have sagt nej tak til, hvis der var blevet spurgt ordentligt.

Baggrund

Patienter og borgere oplever bedre kvalitet i behandlingen i deres sidste tid, når der er sket en tidlig afklaring af behandling og pleje. Forskning og klinisk erfaring viser imidlertid, at sådanne samtaler ikke er implementeret systematisk i den kliniske praksis, og der er derfor et behov for at arbejde med området.

Hvis ikke der er taget stilling til behandlingsniveau, risikerer man, at patienter udsættes for uønsket og belastende livsforlængende behandling og eventuelt genoplivningsforsøg med dårlig prognose. I ældreplejen er der væsentlige problemer med overmedicinering, polyfarmaci og unødige indlæggelser.

Hvis vi bliver bedre til at få taget stilling i god tid, er det ikke bare godt for borgeren, der slipper for nytteløs behandling, og for de pårørende – men også for sundhedspersonalet, der ikke skal udføre sådan behandling, og for samfundet, der kan bruge behandlingsressourcerne på noget andet.

Vi kalder det en dobbelt win-win situation.

De fleste vil helst dø hjemme, men tal fra Sundhedsdatastyrelsen tyder på, at vi ikke er gode nok til at understøtte det. Og også, at der er stor forskel fra region til region og mellem kommunerne på, hvor gode vi er til det. Vi tror på, at det kan lade sig gøre for mange flere end i dag, hvis vi bliver bedre til at tage samtalen om den sidste levetid.

Se nærmere på de tydelige forskelle i dødssted mellem regioner og kommuner på dr.dk

Projekter inden for Klar til samtalen

PS! er/har været involveret i 4 store projekter, der alle har til formål at gøre de sundhedsprofessionelle klar til at tage samtalen med borgere og patienter om deres ønsker for behandling og pleje i den sidste tid i livet:

Værktøj til samtalen om den sidste tid

Samtaleguiden “Klar til at tage samtalen” er udviklet til at understøtte sundhedsprofessionelles samtaler med patienter om livets afslutning.

Materialet baserer sig på forskning og klinisk erfaring. Intentionen har været at samle alle de gode erfaringer, der eksisterer om disse samtaler, både nationalt og internationalt, i et materiale, der er direkte brugbart i samtalen med patienten.

Download pjece og lommekort

Samtaleguiden består af et lommekort og en uddybende pjece, som du kan downloade og frit anvende her fra siden.

Begge dele fås i to versioner – en version, der er egnet til at se på skærm, og en printvenlig version*.

*Når du udskiver den printvenlige version, skal du indstille printeren til: ”Udskriv på begge sider af papiret” og ”Vend på den korte side”. Så skal du bare folde efterfølgende.

Medieomtale

Klar til samtalen er blevet omtalt i flere medier, ligesom vi selv og samarbejdspartnerne har bragt flere artikler. Her er et udvalg af medieomtaler og debatindlæg:

Hvis flere tager snakken, inden det er for sent, slipper mange ældre for at dø i en sygehusseng, DR.dk, 28. december 2022

Mindre overbehandling kræver dialog om døden, P1 Morgen, 25. november 2022 (01:50:36)

Den svære samtale er blevet en topprioritet for sundhedspersonale, Fagbladet FOA, 10. november 2022

Man kan godt få lov til at dø i fred og ro i Danmark, Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, september 2022

Samtalen om døden er for alvor rykket ind på plejehjemmene i Aalborg, Kommunal Sundhed, 19. maj 2022

Initiativ vinder ny pris, Skive Folkeblad, 25. april 2022

Enig dommerkomité: Projekt Livets Afslutning vinder Den Gyldne Tråd 2022, Kommunal Sundhed, 20. april 2022

Inddragelse af borgere og pårørende ved livets afslutning vinder prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2022, Danske Regioner, 24. marts 2022

Læger er blevet bedre til at tale om døden, Ugeskrift for læger, 21. februar 2022

91-årige Ellen Wichmann vil have ret til at dø i fred og får opbakning af sit barnebarn: »Hvis min mormor får et hjertestop, skal vi respektere, at hun ikke vil genoplives«, Jyllands-Posten og JP Viborg, 12. februar 2022

Overlæge: Vi er godt i gang med samtalen om døden, Altinget, 18. januar 2022

Vil man undgå livsforlængende behandling, skal man handle, mens man kan, Kristeligt Dagblad, 10. december 2021

Fravalg af genoplivningsforsøg, Månedstidsskriftet.dk, september 2021

Vi skal turde tale om døden, Jammerbugtposten, 16. juni 2021

Klar til samtalen om den sidste tid, Ergoterapeuten, 4. juni 2021

Ekspertråd for genoplivning: Vi har overset menneskeretten til at dø, Medicinsk Tidsskrift, 19. april 2021

Svækkede ældre skal genoplives trods deres eget ønske, Kristeligt Dagblad, 13. marts 2021

Din konkrete guide til samtalen om livets afslutning, Hjerteforeningen, 26. februar 2021

Chefkonsulent: Papiret i skuffen er ikke nok, hvis Mona vil undgå livforlængende behandling, debatindlæg i Altinget, 23. februar 2021

Chefkonsulent: Der er brug for en her-og-nu-løsning i reglerne for fravalg af genoplivning, debatindlæg i Altinget, 8. februar 2021

Plejepersonalet i Thisted Kommune vil blive bedre til at tage samtalen om den sidste tid, Viden på tværs, 11. januar 2021

Debat: Grethe kan ikke sige nej til genoplivning, Avisen Danmark, 31. oktober 2020

Der er mange gode grunde til, at vi skal tale mere om døden – også sundhedsøkonomiske, Ugeskriftet, 26. oktober 2020

Sundhedsvæsenet skal blive bedre til samtalen om den sidste tid. Det giver bedre livskvalitet og understøtter patientens eget valg, debatindlæg i Kristeligt Dagblad, 29. september 2020

Frederikshavn-læger gør noget særligt ved samtalen om døden, Dagens Medicin, 5. juni 2020

Har du spurgt, hvor din patient helst vil dø?, Dagens Medicin, 5. juni 2020

Solsidecentret Nibe lykkes med at opfylde beboernes ønsker for den sidste tid, Kommunal Sundhed, 4. juni 2020

Har du spurgt, hvor en borger helst vil dø?, Kommunal Sundhed, 4. juni 2020

No. 1 — Den svære samtale, Sygeplejersken Podcast, 15. november 2019

Temanummer: Den værdige død, Sygeplejersken 1019 (13), 15. november 2019

Her taler de ældre om døden: ‘Man vil ikke ende som en anden grøntsag’, DR, 17. oktober 2019

Temanummer: Tal om døden, Danske Kommuner 2019 (nr. 17), 10. oktober 2019

Nye anbefalinger gør det nemmere at tale om den sidste tid, Fagbladet FOA, 15. juli 2019

Om den sidste tid, TV 2/Bornholm, 21. juni 2019

Tal med din gamle mor om, at hun skal dø, Berlingske, 9. juni 2019

»Der skal bare en samtale til«, Ugeskrift for Læger, 27. maj 2019

Læge ignorerede Sørens mors sidste ønske: ‘Så respektløst’, B.T., 27. maj 2019

Podcast #28: Døden er da noget, vi taler om, Sundhedskommunikation, 4. april 2019