Ove Gaardboe

Chefkonsulent, overlæge / Senior Advisor, M.D.

Klar til samtalen om den sidste levetid og døden. Fravalgsjura. Patientinvolvering.

Ove er speciallæge i samfundsmedicin/arbejdsmedicin og tidligere cheflæge på Akutafdelingen på Regionshospital Horsens.

Han mener, det er afgørende for patientsikkerheden, at patienten aktivt er med i beslutningerne.

Det gælder ikke mindst, når det drejer sig om, hvordan vi skal komme herfra. Alle kan forstå, at den ældre og/eller meget syge patient selv skal bestemme fx, om der skal foretages genoplivning ved hjertestop. Derfor skal de sundhedsprofessionelle være ’Klar til samtalen’ om den sidste levetid, døden og behandlingsniveauet. Så vi kan undgå overbehandling.


Ove is specialist in community medicine/occupational health and former medical director of the Emergency Department at the hospital in Horsens.

His focus is on deep patient involvement as basis for better satisfaction, better results and better patient safety. Not at least when it comes to the end of life. Health care professionals must be ready for the conversation about EOL-care with at least the oldest and the sickest. It benefits the patient, the relatives, the staff and the society.


Ansættelser

  • 2006-2015 Cheflæge, Akutafdelingen, Regionshospital Horsens / Chief Consultant, Emergency Department, Regional Hospital Horsens
  • 1986-2006 Bedriftslæge, projektchef, direktør / CEO and Occupational physician, Bedriftssundhedstjenesten

Uddannelse

  • 1981-1986 Reservelæge og 1. reservelæge,forskellige sygehusafdelinger / physician, different wards on hospitals