Patientsikkerhed som en central patientrettighed

En ny udmelding fra WHO anbefaler, at patientsikkerhed bliver en rettighed på linje med andre menneskerettigheder.

WHO har udsendt 10 Patient Safety Rights (1) i ét samlet dokument med håb om, at alle patienters ret til sikker sundhedsbehandling er beskyttet og i fokus. Dokumentet skal understøtte arbejdet med at få implementeret:  ”Global Patient Safety Action Plan 2021-2030: Towards eliminating avoidable harm in health care” (2).

Samtidig skal dokumentet understøtte at patienternes stemme bliver hørt – ” Engaging patients for patient safety” og som udtalt af WHO generaldirektør Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus:  “Patient safety is a collective responsibility. Health systems must work hand-in-hand with patients, families, and communities, so that patients can be informed advocates in their own care, and every person can receive the safe, dignified, and compassionate care they deserve……Because if it’s not safe, it’s not care.”

Alle WHO-medlemslande har ratificeret mindst én international menneskerettighedstraktat, der inddrager ’Ret til sundhed for alle’. Dermed har landene en juridisk forpligtigelse til at udvikle og implementere lovgivning og politikker, der sikrer lige adgang til et sundhedsvæsen, der leverer behandling af høj kvalitet. Enhver patient har ret til sikker behandling at blive hørt, og at der tages hensyn til deres individuelle behov og ønsker. Patientsikkerhed er en integreret del af alle menneskers ret til sundhed.

Én ud af ti oplever fejl

Sundhedsfaglig behandling og patientsikkerhed er baseret på det etiske princip –”For det første, gør ingen skade”. Men der sker fejl i sundhedsvæsenet som medfører patientskade, og bidrager til betydelig øget sygelighed og dødelighed.

Cirka én ud af 10 patienter oplever fejl og får deraf skader i deres møde med sundhedsvæsnet. Der angives mere end tre millioner dødsfald årligt på verdensplan, som følge af fejl i sundhedsvæsenet. Det vurderes at 50% af patientskader, som følge af fejl er forebyggelige (3,4).

WHO ønsker at promovere og skabe fokus med 10 centrale patientsikkerhedsrettigheder.

De er vigtig viden for patienter, pårørende og sundhedsfaglige – men ledere, beslutningstagere, sundhedsfaglige organisationer og myndigheder spiller en stor rolle, for at sikre implementering og overholdelse af disse patientsikkerhedsrettigheder.

Skal understøtte indsatsen for patientsikkerhed

De 10 Patientsikkerhedsrettigheder er universelle og har grobund i internationale menneskerettigheder og retten til sundhed under principperne – Right to health, Right to life, liberty and personal security, Right to dignity, Right to information, Right to privacy, Right to non-discrimination and Right to freedom from cruel, inhuman or degrading treatment.

Patientsikkerhedsrettighederne skal understøtte arbejdet med at forebygge og reducere risikoen for fejl, og de skal være en hjælp til at udvikle og implementere politikker, procedure, arbejdsgange og praksis der samlet skal styrke patientsikkerheden.

Brug din sommerferie på at nærstudere de 10 patientrettigheder:

  • Right to timely, effective and appropriate care
  • Right to safe health care processes and practices
  • Right to qualified and competent health workers
  • Right to safe medical products and their safe and rational use
  • Right to safe and secure health care facilities
  • Right to dignity, respect, non-discrimination, privacy and confidentiality
  • Right to information, education and supported decision making
  • Right to access to medical records
  • Right to be heard and fair resolution
  • Right to patient and family engagement

De er uddybet yderligere i dokumentet. Det er vigtig læsning og giver et overblik over det multifacetterede arbejde, der udestår med at øge patientinddragelsen og sikre patienternes rettigheder på lokalt, nationalt og globalt plan.

Patientens rolle skal styrkes

WHO har fokus på ”Empower patients to actively participate” i patientsikkerheden.

Det bidrager en ny guide til – ”Din næste samtale med sundhedsvæsenet kan ændre dit liv – tag ordet!” – som er udviklet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed i samarbejde patienter og sundhedsprofessionelle på initiativ af Kræftens Bekæmpelse. Det er et redskab der hjælper borgere til at være en aktiv del af deres forløb i sundhedsvæsenet, hjælper dem til at tage ordet og følge op på deres eget forløb – så de får et mere trygt og sikkert forløb i sundhedsvæsenet.  

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt

Referencer

1) Patient Safety Rights Charter.
2) Global Patient Safety Action Plan 2021-2030 accessed 04.06.2024
3) Slawomirski L, Klazinga N. The economics of patient safety: from analysis to action. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development; 2020
4) Panagioti M, Khan K, Keers RN, Abuzour A, Phipps D, Kontopantelis E et al. Prevalence, severity, and nature of preventable patient harm across medical care settings: systematic review and meta-analysis. BMJ.   
    2019;366:l4185. doi:10.1136/bmj.l4185.