Ny guide hjælper borgere med at få et trygt og sikkert forløb i sundhedsvæsenet

Borgerne skal tage en aktiv del i deres forløb i sundhedsvæsenet, da dét at konsultere en læge eller sundhedsperson består i et samarbejde for at komme frem til den rigtige diagnose og behandling. Ny guide hjælper borgere til at forberede sig, taget ordet og følge op, så de får et trygt og smidigt forløb i sundhedsvæsenet.

Ved at bruge guiden "Din næste samtale med sundhedsvæsenet kan ændre dit liv - tag ordet!" kan borgerne hjælpe sig selv med at få et smidigt og trygt forløb i sundhedsvæsenet, så de får stillet den rigtige diagnose og kan komme i behandling hurtigst muligt.

En ny guide skal hjælpe borgere og patienter med at tage aktiv del i deres forløb i sundhedsvæsenet. Ved at bruge guiden ”Din næste samtale med sundhedsvæsenet kan ændre dit liv – tag ordet!” kan de hjælpe sig selv med at få et smidigt og trygt forløb, så de får stillet den rigtige diagnose og kan komme i behandling hurtigst muligt.

Emil Maischnack Jensen har psoriasis gigt og fibromyalgi og har gentagne lange forløb i sundhedsvæsenet. Nogle af de erfaringer har han fået lov til at bringe i spil ved at være med til at udvikle guiden.

– Jeg håber, guiden kan hjælpe borgere med at få noget magt over egen situation. Ved at man forbereder sig, tager ordet og følger op, så er man også med til at tage noget af magten tilbage og ikke bare være kastebold, og en der ryger rundt i systemet. Man kan være med til at prøve at styre sin situation hen til et sted, hvor man får det bedre. Guiden giver borgere mulighed for selv at hjælpe til hurtigere at komme på rette spor, så de kan få den hjælp og behandling, de har brug for, siger han.

Om guiden ”Din næste samtale med sundhedsvæsenet kan ændre dit liv – tag ordet!”
Guiden ”Din næste samtale med sundhedsvæsenet kan ændre dit liv – tag ordet!” kan bruges i de mange berøringsflader, borgere/patienter og pårørende kan have med sundhedsvæsenet.

Guiden består af 3 dele: før, under og efter samtalen med lægen eller sundhedspersonen:
· Før-delen hjælper borgeren med at forberede sig 1-2 dage inden samtalen, så borgeren får sagt og spurgt om, det vedkommende har på hjerte. I denne del skal borgeren også overveje, om han/hun skal tage en ledsager med.

· Under-delen kan med fordel læses lige inden samtalen. Den hjælper borgeren til at blive bevidst om sin rolle under samtalen, indeholder et talekort borgeren kan gøre brug af undervejs og en tjekliste som borgeren med fordel kan skimme, inden han/hun forlader samtalen.

· Efter-delen hjælper med at samle op på samtalen, når borgeren kommer hjem, så han/hun bedst muligt kommer videre i forløbet – også hvis der er noget, borgeren er i tvivl om.

Guiden kan læses direkte på borgerens computer, smartphone eller tablet eller downloades og printes. Guiden findes også som 3 små film. Guiden findes både på dansk og engelsk.

Find guiden

Find guiden ”Din næste samtale med sundhedsvæsenet kan ændre dit liv – tag ordet!”

Guiden skaber større patientsikkerhed

Rapporten ”Veje til bedre diagnoser” fra 2019 pegede på ”den indledende diagnostiske vurdering”, som omfatter det første møde mellem patient og læge/sundhedsvæsen, som den mest kritiske fase i den diagnostiske proces, men strækker sig i mange af sagerne over en række møder/konsultationer fordelt over tid, i nogle tilfælde en længere tidsperiode.

I bund og grund hjælper guiden til at skabe større sikkerhed for borgerne, mener direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed Inge Kristensen:

– Guiden hjælper til at få borgerne til at få sagt alt det relevante, som den sundhedsprofessionelle skal vide, så der hurtigere bliver stillet en sikker diagnose og lagt en plan for behandling. Har man ikke den information som sundhedsprofessionel, kan det være rigtig svært at stille den rigtige diagnose. Vi ser i sammenhæng især med diagnoser, at rigtig mange fejl sker, fordi der ikke bliver lyttet til patienten og de pårørende.

Man er nødt til at tage et ansvar som patient, selvom det kan føles hårdt og uretfærdigt, at man skal det. Det er vigtigt, at man går til samtalen med tanke på, at det er et fælles projekt, og man har et fælles ansvar for at få den bedst mulige udredning og behandling.

Emil Maischnack Jensen, patient

Det er helt afgørende, at den enkelte patient og pårørendes oplevelser er med i processen, når man er i et forløb i sundhedsvæsenet, mener hun. Det er kun patienter og pårørende, der har den viden, som er vigtig for, at vi ved mest mulig om den sygdom og det, der skal behandles.

– Vi håber, at guiden kan hjælpe til at forhindre en del af de fejl og misforståelser, som kan ske i mødet imellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle, og som kan have negativ indflydelse på helbred, behandlingsresultater og sundhedsomkostninger, siger Inge Kristensen.

Læs om rapporterne “Veje til bedre diagnoser 1 + 2”

Borgeren har et ansvar i samarbejdet med lægen eller sundhedspersonen

Dét at konsultere en læge eller sundhedsperson består i et samarbejde. Sundhedspersonen og borgeren har gensidigt brug for informationer fra hinanden for at komme frem til den rigtige diagnose og behandling. Det er derfor vigtigt, at borgeren ud over at lytte også tager ordet.

– Jeg vil gerne give min læge de bedste forudsætninger for at kunne hjælpe mig. Det er ikke nemt at hjælpe, hvis man ikke får de rigtige informationer. At ”tage ordet” skal forstås på den måde, at man får sagt, det man føler og oplever og får lagt vægt på de ting, der er vigtige og får givet de rigtige informationer til lægerne. Og ikke læner sig tilbage og satser på, at de kan se inde i hovedet og kroppen på en og regne ud, hvordan man har det, siger Emil Maischnack Jensen og fortsætter:

– Man er nødt til at tage et ansvar som patient, selvom det kan føles hårdt og uretfærdigt, at man skal det. Det er vigtigt, at man går til samtalen med tanke på, at det er et fælles projekt, og man har et fælles ansvar for at få den bedst mulige udredning og behandling.

Vi håber, at guiden kan hjælpe til at forhindre en del af de fejl og misforståelser, som kan ske i mødet imellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle, og som kan have negativ indflydelse på helbred, behandlingsresultater og sundhedsomkostninger.

Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Hvorfor har du som patient et ansvar – burde det ikke være lægen, der har det ansvar?

– Alle læger føler, at de har et meget stort ansvar – og de tager også det ansvar. Som patient har jeg en meget stor interesse i, at forløbet udfolder sig bedst og hurtigst muligt, så jeg får den rigtige behandling. Uden at sige noget om ansvar, så kan man sige, at jeg har en meget stor interesse i at gøre det bedst muligt, fordi det i sidste ende gavner mig, svarer han.

Guiden hjælper borgerne til at tage aktiv del i deres forløb i sundhedsvæsenet

Guiden hjælper borgerne til at forberede sig bedst muligt inden deres samtale, hvordan de kan agere under samtalen, og hvordan de kan følge op efter samtalen.

– Selve mødet med lægen varer meget kort tid, så det er vigtigt at få brugt den tid bedst muligt, og derfor er det godt at forberede sig på forhånd og vide, hvordan man skal tage del i samtalen og udfylde sin rolle. Det er vigtigt for mig også at følge op, så jeg har styr på mine aftaler i forhold til fx blodprøver og undersøgelser, så lægerne har det, de skal bruge for at give mig den rigtige diagnose, forklarer Emil Maischnack Jensen om, hvorfor han er så aktiv i sit forløb.

Jeg vil gerne give nogen andre nogle bedre forudsætninger for det, der tog mig 4-5 år og rigtig mange lægebesøg at lære. Forhåbentlig kan andre få lov at lære det lidt hurtigere og komme nemmere igennem en svær periode.

Emil Maischnack Jensen, patient

Er det ikke en omstændig og tidkrævende proces?

– Det kan godt være, det kan føles sådan. Det er også mere omstændigt at blive misforstået hos lægen, ikke at få sagt det, man gerne vil sige, og derfor ikke blive behandlet rigtigt og skulle tilbage igen og igen med noget, der måske kunne være løst efter en eller to konsultationer.

Emil Maischnack Jensen havde en 5 år lang rejse, fra at han fik de første symptomer, til at han fik diagnosen psoriasis gigt.

– Det var en meget hård rejse, hvor jeg brugte mange kræfter på at bekymre mig over, hvad der var galt, og på at lære, hvordan man skaber det her samarbejde, og få fortalt, hvad jeg oplevede. Min største frygt var at komme til at virke klynkende, men så kom jeg til at underdrive, nogle at de ting jeg mærkede, og underspille mine symptomer. Det kan være, at det har været med til at koste, at det var sværere for mig at få en diagnose.

Læs om tilgangen “Hvad er vigtigt for dig?”

Fra patienter og pårørende til patienter og pårørende

Guiden er udviklet af patienter og pårørende, der selv har oplevet at stå i sårbare situationer, hvor det har været svært at tage ordet under samtaler i sundhedsvæsenet. Til sammen har de 167 års erfaring med samtaler i sundhedsvæsenet. Emil Jensen har været med til at udvikle guiden.

– Det er vores oplevelser af, hvad vi gerne ville have vidst tidligere. Hvad vi mener, at man kunne have gavn af, ud fra hvad vi har lært af vores lange sygdomsforløb. Det er vigtigt for os at give den viden videre, så den forhåbentlig kan være med til at hjælpe nogen andre, siger han og fortsætter:

– Jeg vil gerne give nogen andre nogle bedre forudsætninger for det, der tog mig 4-5 år og rigtig mange lægebesøg at lære. Forhåbentlig kan andre få lov at lære det lidt hurtigere og komme nemmere igennem en svær periode.

Materialet er blevet til gennem en samskabelsesproces, hvor patient- og pårørenderepræsentanter fra forskellige patientforeninger er gået sammen med PS!.

– Det er kæmpe stærkt, at guiden er samskabt mellem patienter og professionelle, så den i virkelighed har begge sider med. Det gør guiden utrolig stærk, at det er patienterne, der har været med til at sige, hvad det er, der er rigtig vigtigt at få med i guiden, siger Inge Kristensen.

Materialet er blevet til på initiativ af Kræftens Bekæmpelse, som ser en styrke i et materiale til patienter på tværs af diagnoser og sygdomsforløb. Bevillingen til at udarbejde materialet kommer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Aktivitetspulje 2022.

Læs mere om guiden “Din næste samtale med sundhedsvæsenet kan ændre dit liv – tag ordet!”