Din næste samtale med sundhedsvæsenet kan ændre dit liv – tag ordet!

Dét at konsultere en læge eller sundhedsperson består i et samarbejde. I har gensidigt brug for informationer fra hinanden for at komme frem til den rigtige diagnose og behandling. Det er derfor vigtigt, at du ud over at lytte også tager ordet. Det hjælper denne guide dig til.

Hvad kan du opnå med guiden?

Ved at bruge guiden kan du hjælpe dig selv med at få et smidigt og trygt forløb i sundhedsvæsenet, så du får stillet den rigtige diagnose og kan komme i behandling hurtigst muligt.

Lægen eller sundhedspersonen har brug for informationer fra dig – fx omkring dine symptomer og hvordan de påvirker din hverdag. Du har også brug for informationer fra lægen eller sundhedspersonen – fx omkring en kommende undersøgelse, din behandling eller det videre forløb.

Guiden hjælper dig til at forberede dig bedst muligt inden din samtale, hvordan du kan agere under din samtale, og hvordan du kan følge op efter din samtale.

Før

Forbered dig – og overvej at tage en ledsager med.

Under

Vær bevidst om din rolle – lyt og tag ordet undervejs.

Efter

Hold styr på dine aftaler – sig til, hvis der er noget, du ikke forstår.

Hvornår er guiden velegnet?

Guiden kan bruges i de mange berøringsflader, du som borger/patient og pårørende kan have med sundhedsvæsenet.

Det kan være, når du som borger eller patient skal til:

 • læge
 • speciallæge
 • fysioterapeut
 • kiropraktor
 • psykolog
 • m.fl.

Har du oplevet, at noget er gået galt i sundhedsvæsenet, kan du i stedet for bruge denne guide, hvor du kan få inspiration til, hvad du kan spørge om, og hvordan du kan give udtryk for din bekymring

Hvem er guiden relevant for?

Guiden er relevant for borgere/patienter og pårørende, som har kontakt med sundhedsvæsenet.

Hvordan bruges guiden?

Guiden består af 3 dele: før, under og efter din samtale med lægen eller sundhedspersonen.

 • Før-delen hjælper med at forberede dig 1-2 dage inden din samtale, så du får sagt og spurgt om, det du har på hjerte. I denne del skal du også overveje, om du skal tage en ledsager med, og om du har brug for at optage samtalen.
 • Under-delen kan med fordel læses lige inden din samtale. Den hjælper dig til at blive bevidst om din rolle under samtalen, indeholder et talekort du kan gøre brug af undervejs og en tjekliste som du med fordel kan skimme, inden du forlader samtalen.
 • Efter-delen hjælper med at samle op på din samtale, når du kommer hjem, så du bedst muligt kommer videre i forløbet – også hvis der er noget, du er i tvivl om.

Guiden kan læses direkte på din computer, smartphone eller tablet eller downloades og printes. Guiden findes også som 3 små film. Skriv evt. dine noter på et stykke papir, i en notesbog eller på din smartphone.

The guide is also available in English – find it here

Guide: Din næste samtale med sundhedsvæsenet kan ændre dit liv – tag ordet!

Guiden hjælper dig til at få det bedste samarbejde med din læge ellers sundhedsperson. Det er vigtigt, at du udover at lytte også tager ordet. I har gensidigt brug for informationer fra hinanden for at komme frem til den rigtige diagnose og behandling.

Guiden hjælper dig til at forberede dig bedst muligt inden din samtale, hvordan du skal agere under din samtale, og hvordan du kan følge op efter din samtale.

Se guiden til før, under og efter din samtale med sundhedsvæsenet som videoguides

Før-delen hjælper med at forberede dig 1-2 dage inden din samtale, så du får sagt og spurgt om, det du har på hjerte. I denne del skal du også overveje, om du skal tage en ledsager med, og om du har brug for at optage samtalen.
Under-delen kan med fordel læses lige inden din samtale. Den hjælper dig til at blive bevidst om din rolle under samtalen, indeholder et talekort du kan gøre brug af undervejs og en tjekliste som du med fordel kan skimme, inden du forlader samtalen.
Efter-delen hjælper med at samle op på din samtale, når du kommer hjem, så du bedst muligt kommer videre i forløbet – også hvis der er noget, du er i tvivl om.

Plakat med henvisning til guiden

Plakaten er lavet ud fra et ønske fra patienter og pårørende om at have noget helt enkelt at forholde sig til. På plakaten bliver der henvist til guiden.

Plakaten kan hænges op i venteværelser, patientforeninger, boligforeninger og andre relevante steder. Den kan anvendes i patientformidling og digitalt. For at nå en bred målgruppe er plakaten lavet med dansk og engelsk tekst på samme plakat.

Fra patienter og pårørende til patienter og pårørende

Guiden er udviklet af patienter og pårørende, der selv har oplevet at stå i sårbare situationer, hvor det har været svært at tage ordet under samtaler i sundhedsvæsenet.

Materialet er blevet til gennem en samskabelsesproces, hvor patient- og pårørenderepræsentanter fra forskellige patientforeninger er gået sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed om at identificere de erfaringer med samtaler i sundhedsvæsenet, som de gerne selv ville have vidst på et tidligere tidspunkt.

Arbejdsgruppen har lagt stor vægt på at holde det enkelt og tale til forskellige sanser, da det kan være meget forskelligt, hvordan man bedst lærer nyt. Rollen som patient udvikler sig, og der er brug for at både patienter og sundhedspersonale går ind i samtalen med en forståelse af, at de er gensidigt afhængige af hinanden og det samarbejde, de kan opbygge.

Materialet er blevet til på initiativ af Kræftens Bekæmpelse, som ser en styrke i et materiale til patienter på tværs af diagnoser og sygdomsforløb. Bevillingen til at udarbejde materialet kommer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Aktivitetspulje 2022.

Arbejdsgruppen bag guiden består af patienter og pårørende, der til sammen har 167 års erfaring med samtaler i sundhedsvæsenet.

Arbejdsgruppens medlemmer:

 • Emil Maischnack Jensen, Gigtforeningen. Har brugt 5 år på at få en diagnose.
 • Ebbe Bouman, Hjerteforeningen. Har været med sin hustru til snesevis af konsultationer.
 • Nete Franklin Sørensen, Tarmkræftforeningen. Er efterhånden ”professionel” i senfølger.
 • Katrine Kirk, patientambassadør hos PS!. Havde ikke været i live i dag, hvis hun ikke havde stillet spørgsmål og forholdt sig undrende.
 • Kira Ørbækker, patientambassadør hos PS!. Har som pårørende i et kritisk forløb oplevet, hvor svært det kan være at høre og forstå det, lægen siger.
 • Anette Olivarius, Colitis-Crohn Foreningen. Har som pårørende og i kontakten med andre pårørende erfaring med de mange forskellige perspektiver, der kan være i spil.
 • Claus De La Porte, Kræftens Bekæmpelse. Har været igennem 44 indgreb. Er optaget af, at den der sidder lidt stille på den anden side af lægens bord også bliver hørt.
 • Gert Poulsen, Dansk Myelomatose Forening. Pårørende i 29 år. Har stor erfaring med vanskelige samtaler.