REMOTE

I REMOTE er skabt en guide til læger og andet sundhedspersonale i almen praksis, der ønsker hjælp til at skabe gode videokonsultationer, hvor patienter føler sig trygge, og risikoen for, at vigtige informationer går tabt, er minimeret.

Formål

REMOTE havde til formål at undersøge, hvordan den virtuelle lægekonsultation kan forbedres.

Innovationsfonden bevilgede i foråret 2020 midler til at udvikle både læge- og patientrettet støttemateriale, der kunne bidrage til en sikker og virkningsfuld anvendelse af videokonsultationer i almen praksis.

Resultatet af projektet er bl.a. en tjekliste og en udvidet guide, der skal bidrage til en sikker og virkningsfuld anvendelse af videokonsultationer i almen praksis.

Baggrund

Med udbruddet af covid-19 blev mange af de vanlige konsultationer, hvor patienter møder op hos deres praktiserende læger, erstattet af videokonsultationer – via bl.a. Min Læge-appen – for at undgå unødig smitte-spredning.

Omstillingen til videokonsultationer skete hurtigt og gav nye vilkår for mødet mellem patienter og praktiserende læger.

Bevilling: Innovationsfonden

Beløb: 4,3 mio. kr.

Projektperiode: 2020-2021

Projektleder: Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus

Projektpartnere: De fire Forskningsenheder for Almen Praksis, PS! og European Society for Quality and Safety in Family Practice (EQuiP)

Guide til videokonsultationer i almen praksis

REMOTEguiden kan hjælpe jer til at komme i gang med videokonsultationer og til at få styr på det basale.

Guiden er delt op i 6 kategorier: Sæt video op i praksis, test om det virker, beslut hvordan I vil bruge video, forbered patienten, foretag videokonsultationen, skab en rutine for booking af patienterne.

Derudover er der en række tips og værktøjer, der også kan være relevante, når I skal i gang med videokonsultationer.

Fordi den er samskabt i udviklingsprocesser med læger, praksispersonale og patienter, er vi lykkedes med at løse de konkrete udfordringer og problemer, man som praktiserende læge kan stå i, hvis man gerne vil tage videokonsultationer i brug.

Ulrik Bak Kirk, projektleder på REMOTE, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus

Der var en læge, der sagde, at hun egentlig havde styr på alt det med teknik, men hvordan kommunikerer vi det til patienterne og rækker ud til dem og laver en konsultation, der passer til dem? Det var det, guiden havde givet hende.

Amanda Sandbæk, projektkoordinator på REMOTE, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus

Guiden skal gerne kunne give tryghed for borgerne, når de bliver tilbudt videokonsultationer. Samtidig er den med til at minimere risikoen for, at vigtige informationer går tabt. Det er en styrke, at den også lægger op til refleksioner over, hvilke patienter og situationer det giver mening at bruge videokonsultationer til.

Vibeke Rischel, vicedirektør, PS!

Kontakt ang. REMOTE: