I sikre hænder

Borgerne i ældreplejen skal have en sikker pleje og behandling ved bl.a. at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Det er målet med forbedringsprogrammet I sikre hænder. 15 kommuner deltager i tredje runde af I sikre hænder, som løber fra april 2020 til marts 2023.

Formål

Siden 2013 har 18 andre kommuner allerede deltaget i forbedringsprogrammet I sikre hænder, og erfaringerne fra I sikre hænder 1 og 2 har vist, at det er muligt at skabe forbedringer for både borgere og personale på plejehjem og i hjemmeplejen, bl.a. ved at reducere medicineringsfejl, tryksår, fald og infektioner markant.

Det ambitiøse mål med initiativet er på sigt, at alle borgere i landet skal modtage kommunale sundheds- og omsorgsydelser af samme høje kvalitet, og at kommunerne opbygger en varig platform for forbedringsarbejdet.

Baggrund

Mange borgere er udsat for tryksår, medicineringsfejl og andre utilsigtede hændelser og skader i kontakten med sundhedsvæsenet. En del af skaderne medfører sygehusindlæggelser, som kunne have været undgået. En målrettet indsats kan være med til at fremme borgerens sikkerhed og livskvalitet.

Gennem I sikre hænder lærer medarbejdere og ledelse forbedringsmetoder til at skabe systematiske arbejdsgange, indsamle data og have et løbende fokus på læring og udvikling. Erfaringerne viser, at det er med til at sikre borgerne en sikker pleje, men også at det øger den faglige stolthed og arbejdsglæde blandt personalet.

I sikre hænder begyndte med 5 pilotkommuner i 2013, udvidede i 2016 med 13 kommuner, og i efteråret 2020 kom yderligere 15 kommuner med i forbedringsprogrammet. Lidt over en tredjedel af landets kommuner har derfor været med i I sikre hænder.

I sikre hænder 3 er finansieret pba. af aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på bl.a. sundhedsområdet, hvor der er afsat 16 mio. kr. Bag programmet står Sundhedsministeriet, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Find viden, metoder og materialer samt nyheder fra I sikre hænder på isikrehænder.dk

Bevilling: Finanslov 2020 (Sundhedsministeriet)
Beløb: 16 mio. kr.
Projektperiode: April 2020 – marts 2023
Projektleder: PS!
Projektpartnere: Sundhedsministeriet og KL
Projektdeltagere: 15 kommuner