I sikre hænder

Borgerne i ældreplejen skal have en sikker pleje og behandling ved bl.a. at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Det er målet med forbedringsprogrammet I sikre hænder, som 33 kommuner har deltaget i.

Formål

Siden 2013 har lidt over en 3. del af landets kommuner deltaget i forbedringsprogrammet I sikre hænder, og erfaringerne fra I sikre hænder viser, at det er muligt at skabe forbedringer for både borgere og personale på plejehjem og i hjemmeplejen, bl.a. ved at reducere medicineringsfejl, tryksår, fald, uplanlagte vægttab, forebyggelige indlæggelser og infektioner markant.

Det ambitiøse mål med initiativet er på sigt, at alle borgere i landet skal modtage kommunale sundheds- og omsorgsydelser af samme høje kvalitet, og at kommunerne opbygger en varig platform for forbedringsarbejdet.

Baggrund

Mange borgere er udsat for tryksår, medicineringsfejl og andre utilsigtede hændelser og skader i kontakten med sundhedsvæsenet. En del af skaderne medfører sygehusindlæggelser, som kunne have været undgået. En målrettet indsats kan være med til at fremme borgerens sikkerhed og livskvalitet.

Gennem I sikre hænder lærer medarbejdere og ledelse forbedringsmetoder til at skabe systematiske arbejdsgange, indsamle data og have et løbende fokus på læring og udvikling. Erfaringerne viser, at det er med til at sikre borgerne en sikker pleje, men også at det øger den faglige stolthed og arbejdsglæde blandt personalet. Se resultater fra I sikre hænder under faktaboksen.

I sikre hænder begyndte med 5 pilotkommuner i 2013, udvidede i 2016 med 13 kommuner, og i efteråret 2020 kom yderligere 15 kommuner med i forbedringsprogrammet.

Find viden, metoder og materialer samt nyheder fra I sikre hænder på isikrehænder.dk

Bevilling:
– I sikre hænder 1: 24,6 mio. kr. fra Sundhedsministeriet, KL og Pharmakon.
– I sikre hænder 2: 19,1 mio. kr. fra Sundhedsministeriet.
– I sikre hænder 3: 16,1 mio. kr. og 5 mio. kr. til ernæringsprojektet fra Sundhedsministeriet.
Projektperiode: 2013 – 2023
Projektleder: PS!
Projektpartnere: Sundhedsministeriet og KL
Projektdeltagere: 33 kommuner

Resultater fra I sikre hænder

Færre medicinfejl
Flere deltagende kommuner har mange steder 500 dage og 600 dage uden medicinfejl. Rigtig mange enheder oppe på 100, 200, 300 og 400 dage uden medicinfejl. Et enkelt sted er de oppe på lidt over 4 år med kun 11 medicinfejl, der kræver lægekontakt.
Færre tryksår
Flere deltagende kommuner har mange steder 500 og 600 dage uden tryksår. Sønderborg Kommune har bl.a. regnet ud, at siden de begyndte at arbejde systematisk med tryksårspakken i 2013, har de frigjort ressourcer svarende til 2,6 mio. kr. årligt pga. færre tryksår. Enkelte kommuner har endda rundet 1000 dage uden tryksår. På et enkelt plejehjem i Greve Kommune er det over 5 år siden, at der har været et tryksår.
Færre forebyggelige indlæggelser, uplanlagt vægttab og fald
Flere deltagende kommuner i I sikre hænder 3 har over 200 dage uden forebyggelige indlæggelser, uplanlagte vægttab og fald.
Øget faglighed og arbejdsglæde
Erfaringerne viser, at arbejdet med systematiske forbedringer har styrket de sundhedsprofessionelles faglighed og højnet arbejdsglæden væsentligt. De deltagende kommuner beretter om, at arbejdsglæde, den faglige stolthed, fællesskabet, rekruttering og fastholdelse er blevet væsentligt forbedret med deltagelsen i programmet.
Reduktion i sygefravær
Der er set en betydelig reduktion i sygefraværet i en række af de deltagende kommuner/enheder.
Ændret kultur til læringskultur
I sikre hænder har skabt et system, der har fokus på læring, udvikling, psykologisk tryghed, forbedring og samarbejde, som sikrer, at borgerne får den rette pleje og behandling. Der er opbygget en læringskultur, hvor der er sket en øget læring af fejl og utilsigtede hændelser.
Viden om forbedringsarbejde og sikre arbejdsgange
Med I sikre hænder har medarbejderne i kommunerne fået kompetencer og et fælles sprog og platform for at skabe forbedringer af patientsikkerhed og kvalitet, der sikrer, at kvaliteten af plejen er på et højt niveau i det nære sundhedsvæsen. Kompetencerne indebærer færdigheder i forbedrings- og implementeringsmetoder, samt at eksisterende viden tages i brug og integreres i de daglige rutiner. Kommunerne har fået en systematisk, datadrevet metode til at skabe forbedringer af patientsikkerhed og kvalitet. Medarbejderne arbejder nu ikke efter fornemmelser, men efter data, og kan derfor følge med i, hvilke forbedringer, der skaber størst værdi for borgerne.
Praksisnær ledelse
I sikre hænder har været med til at skabe en praksisnær ledelse, hvor lederne sætter patientsikkerhed på dagsordenen.

Deltagende kommuner

Region Midtjylland

Holstebro Kommune
Horsens Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Silkeborg Kommune
Syddjurs Kommune
Viborg Kommune
Aarhus Kommune

Region Nordjylland

Mariagerfjord Kommune
Thisted Kommune
Vesthimmerlands Kommune

Region Sjælland

Greve Kommune
Guldborgsund Kommune
Lolland Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Region Syddanmark

Billund Kommune
Fredericia Kommune
Kerteminde Kommune
Kolding Kommune
Middelfart Kommune
Sønderborg Kommune
Varde Kommune
Ærø Kommune
Aabenraa Kommune

Region Hovedstaden

Allerød Kommune
Ballerup Kommune
Brøndby Kommune
Frederiksberg Kommune
Gentofte Kommune
Gribskov Kommune
Helsingør Kommune
Hillerød Kommune
Vallensbæk Kommune

Forbedringsmodellen

Projektdeltagerne i I sikre hænder har arbejdet med Forbedringsmodellen, som er en enkel og meget anvendelig metode til at accelerere forandrings- og forbedringsprocesser. Modellen er med succes brugt både i Danmark og internationalt.