I sikre hænder

Borgerne i ældreplejen skal have en sikker pleje og behandling ved bl.a. at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Det er målet med forbedringsprogrammet I sikre hænder, som 33 kommuner har deltaget i.

Formål

Siden 2013 har lidt over en 3. del af landets kommuner deltaget i forbedringsprogrammet I sikre hænder, og erfaringerne fra I sikre hænder viser, at det er muligt at skabe forbedringer for både borgere og personale på plejehjem og i hjemmeplejen, bl.a. ved at reducere medicineringsfejl, tryksår, fald, uplanlagte vægttab, forebyggelige indlæggelser og infektioner markant.

Det ambitiøse mål med initiativet er på sigt, at alle borgere i landet skal modtage kommunale sundheds- og omsorgsydelser af samme høje kvalitet, og at kommunerne opbygger en varig platform for forbedringsarbejdet.

Baggrund

Mange borgere er udsat for tryksår, medicineringsfejl og andre utilsigtede hændelser og skader i kontakten med sundhedsvæsenet. En del af skaderne medfører sygehusindlæggelser, som kunne have været undgået. En målrettet indsats kan være med til at fremme borgerens sikkerhed og livskvalitet.

Gennem I sikre hænder lærer medarbejdere og ledelse forbedringsmetoder til at skabe systematiske arbejdsgange, indsamle data og have et løbende fokus på læring og udvikling. Erfaringerne viser, at det er med til at sikre borgerne en sikker pleje, men også at det øger den faglige stolthed og arbejdsglæde blandt personalet. Se resultater fra I sikre hænder under faktaboksen.

I sikre hænder begyndte med 5 pilotkommuner i 2013, udvidede i 2016 med 13 kommuner, og i efteråret 2020 kom yderligere 15 kommuner med i forbedringsprogrammet.

Bevilling:
– I sikre hænder 1: 24,6 mio. kr. fra Sundhedsministeriet, KL og Pharmakon.
– I sikre hænder 2: 19,1 mio. kr. fra Sundhedsministeriet.
– I sikre hænder 3: 16,1 mio. kr.
Projektperiode: 2013 – 2023
Projektleder: PS!
Projektpartnere: Sundhedsministeriet og KL
Projektdeltagere: 33 kommuner

Inspirationskatalog og guide

Med dette inspirationskatalog præsenterer vi metoderne fra I sikre hænder som inspiration til jer, der ønsker at skabe større sikkerhed for borgere og patienter. 

I kataloget præsenterer vi cases fra kommunerne om, hvordan resultaterne er opnået, og vi giver en guide som inspiration til jer, der har lyst til at begive jer ud i forbedringsarbejdet for at skabe en mere sikker pleje for jeres borgere.

Det er især henvendt til kvalitetskonsulenter, risikomanagere og andre, som arbejder med borgersikkerhed og ønsker inspiration til, hvordan arbejdet kan gribes an, og hvad der skal til. Ledere og andre kan med fordel læse med.

Resultater fra I sikre hænder

Færre medicinfejl
Kommunerne i I sikre hænder har vist, at medicineringsfejl, der kræver lægekontakt, kan udryddes. Målet har været at opnå 300 dage uden medicineringsfejl, der kræver kontakt til læge. Ved afslutningen af I sikre hænder 1 havde 5 enheder opnået det mål, og ved afslutningen af I sikre hænder 2 havde 9 enheder opnået det mål. En enkelt enhed var endda nået helt op på 700 dage uden medicineringsfejl, der krævede lægekontakt, inden for projektperioden. Rigtig mange enheder i I sikre hænder 3 opnåede 100, 200, 300 og 400 dage uden medicineringsfejl inden for projektperioden.

Flere deltagende kommuner har opnået 500 dage og 600 dage uden medicineringsfejl efter projektperiodens udløb. Et enkelt sted er de oppe på lidt over 4 år med kun 11 medicineringsfejl, der kræver lægekontakt.
Færre tryksår
Tryksår kan elimineres. Det har kommunerne i I sikre hænder vist. Målet har været at opnå 300 dage uden tryksår. Ved afslutningen af I sikre hænder 1 havde 20 af pilotenhederne opnået det mål. Ved afslutningen af I sikre hænder 2 havde 12 enheder opnået det mål.

I flere kommuner har hele plejehjem opnået 500 og 600 dage uden nyopståede tryksår efter projektperiodens udløb.

Enkelte kommuner har endda rundet 1.000 dage uden tryksår. På et enkelt plejehjem i Greve Kommune er det over 5 år siden, at der har været et tryksår.

En beregning fra 2017 viser, at siden Sønderborg Kommune begyndte at arbejde systematisk med tryksårspakken i 2013, har de frigjort ressourcer svarende til 2,6 mio. kr. årligt på grund af færre tryksår.

Se analysen af omkostningseffektivitet af Tryksårspakken i Sønderborg Kommune
Færre forebyggelige indlæggelser, uplanlagt vægttab og fald
Flere deltagende kommuner i I sikre hænder 3 har opnået over 200 dage uden forebyggelige indlæggelser, uplanlagte vægttab og fald inden for projektperioden.
Øget faglighed og arbejdsglæde
Erfaringerne viser, at arbejdet med systematiske forbedringer har styrket de sundhedsprofessionelles faglighed og højnet arbejdsglæden væsentligt. De deltagende kommuner beretter om, at arbejds- glæde, den faglige stolthed, fællesskabet, rekruttering og fastholdelse er blevet væsentligt forbedret med deltagelsen i programmet.
Reduktion i sygefravær
Der er set en betydelig reduktion i sygefraværet i en række af de deltagende enheder.
Ændret kultur til læringskultur
I sikre hænder har skabt et system, der har fokus på læring, udvikling, psykologisk tryghed, forbedring og samarbejde, som sikrer, at borgerne får den rettepleje og behandling. Der er opbygget en læringskultur, hvor der er sket en øget læring af fejl og utilsigtede hændelser.
Viden om forbedringsarbejde og sikre arbejdsgange
Med I sikre hænder har medarbejderne i kommunerne fået kompetencer, et fælles sprog og en platform for at skabe forbedringer af patientsikkerhed og kvalitet, der sikrer, at kvaliteten af plejen er på et højt niveau i det nære sundhedsvæsen.

Kompetencerne indebærer færdigheder i forbedrings- og implementeringsmetoder, samt at eksisterende viden tages i brug og integreres i de daglige rutiner. Kommunerne har fået en systematisk, datadrevet metode til at skabe forbedringer af patientsikkerhed og kvalitet.

Medarbejderne arbejder nu ikke efter fornemmelser, men efter data, og kan derfor følge med i, hvilke forbedringer der skaber størst værdi for borgerne.
Praksisnær ledelse
I sikre hænder har været med til at fremme en praksisnær ledelse, hvor lederne sætter borgersikkerhed og kvalitet på dagsordenen.
Metoderne spredt i kommunerne
I flere af de deltagende kommuner er metoderne fra I sikre hænder nu måden, der arbejdes på i hele kommunen.

40 enheder deltog i I sikre hænder 2, og allerede ved programmets afslutning tre år senere var metoderne spredt til yderligere 53 enheder. Det svarer til, at forbedringsmetoden og de kliniske indsatser i varieret grad var spredt til 53 % af de totale enheder i de 13 kommuner i løbet af projektperioden.

I de 5 pilotkommuner så vi blot halvandet år efter selve programmet fra 2013-2016, at metoden og indsatserne var spredt til hele sundheds- og omsorgsområdet i flere af kommunerne, og at forbedringsmetoden også blev anvendt i relation til andre indsatsområder.

Overordnede erfaringer, evalueringer og dokumenter, der går på tværs af faglige elementer og indsatsområder

Vi gør opmærksom på, at nedenstående dokumenter ikke opdateres.

I sikre hænder er vejen frem mod en sikker ældrepleje med fagligt stolte medarbejdere og praksisnær ledelse

I sikre hænder løfter fagligheden
Det betyder I sikre hænder for personalet
I sikre hænder skaber ny form for ledelse
International ekspert roser I sikre hænder

Deltagende kommuner i I sikre hænder

Region Midtjylland

Holstebro Kommune
Horsens Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Silkeborg Kommune
Syddjurs Kommune
Viborg Kommune
Aarhus Kommune

Region Nordjylland

Mariagerfjord Kommune
Thisted Kommune
Vesthimmerlands Kommune

Region Sjælland

Greve Kommune
Guldborgsund Kommune
Lolland Kommune
Ringsted Kommune
Slagelse Kommune

Region Syddanmark

Billund Kommune
Fredericia Kommune
Kerteminde Kommune
Kolding Kommune
Middelfart Kommune
Sønderborg Kommune
Varde Kommune
Ærø Kommune
Aabenraa Kommune

Region Hovedstaden

Allerød Kommune
Ballerup Kommune
Brøndby Kommune
Frederiksberg Kommune
Gentofte Kommune
Gribskov Kommune
Helsingør Kommune
Hillerød Kommune
Vallensbæk Kommune

Forbedringsmodellen

Projektdeltagerne i I sikre hænder har arbejdet med Forbedringsmodellen, som er en enkel og meget anvendelig metode til at accelerere forandrings- og forbedringsprocesser. Modellen er med succes brugt både i Danmark og internationalt.

Omtale

I sikre hænder er blevet omtalt i flere medier, ligesom vi selv og samarbejdspartnerne har bragt flere artikler. Her er et udvalg af medieomtaler:
»En lille skandale«: Efter 10 år har projekt hjulpet den sidste kommune med at undgå medicinfejl og tryksår, Sundhedsmonitor, 27. april 2023

En tiårig indsats har styrket sikkerheden i ældreplejen, Kommunal Sundhed, 27. april 2023

Gennem ti år er ældre bragt i sikre hænder: Nu er kassen tom, Danske Kommuner, 27. april 2023

Minister roste forbedringsprogram, men lukker kassen i: Her er hendes forklaring, Danske Kommuner, 4. maj 2023

Langt færre medicinfejl og liggesår – to plejecentre har højnet ældreplejen, TV 2 Nord, 27. april 2023

Langt mellem alvorlige medicinfejl på plejehjem, Ugeposten Gribskov, 27. april 2023

Efter dårlig medicinhåndtering: Hjemmeplejen er i mere sikre hænder, Ringsted Dagblad, 28. april 2023

Nu får flere ældre medicin til tiden: – Der var plads til forbedring, Fyens Stiftstidende, 2. maj 2023

– Man kører ikke bare på rutinen, Folketidende, 2. oktober 2022

Kirsten og hendes hold forbedrer ældreplejen – med en særlig metode, Sjællandske Nyheder, 4. november 2021

Nu lærer vi af medicinfejl, Fagbladet FOA, 20. maj 2021

15 kommuner med i projekt for bedre ældrepleje, 20. oktober 2020

Aabenraa har minimeret medicinfejl, Magasinet Pleje, 18. september 2018

Indsats for at komme tryksår til livs reducerer udgifter, Kommunal Sundhed, 1. maj 2018

Tjeklister giver mere tryghed på Solgaven, Nordjyske (Himmerland), 6. april 2018

Thyra fornemmede de sikre hænder, Kerteminde Ugeavis, 28. marts 2018

Antallet af medicinfejl skal halveres, Frederiksborg Amts Avis, 5. marts 2018

Tavlemøder styrker Fagligheden på Frederiksberg, Magasinet Pleje, 20. oktober 2017

Hent I sikre hænders logo (Til fri afbenyttelse i relation til I sikre hænder, men må ikke ændres i farver eller form)