Infektionsindsatsen i I sikre hænder

Hvis personalet i ældreplejen konsekvent og systematisk anvender alle elementerne i infektionspakken, kan infektioner forebygges.

Infektioner er hyppigt forekommende utilsigtede hændelser blandt de borgere, der modtager sundhedsydelser i kommunerne. Infektioner kan have en række alvorlige konsekvenser og i værste fald medføre sygehusindlæggelse, blivende invaliditet eller død.

En lang række faktorer medvirker til at øge risikoen for, at en borger får en infektion. Nogle af disse risikofaktorer kan reduceres eller fjernes helt, så infektionsrisikoen for den enkelte borger nedsættes. Det forudsætter, at sundhedsprofessionelle, der udfører pleje og behandling, er opmærksomme på infektionsrisici og systematisk forsøger at forebygge dette.

Infektionspakken skal gøre det nemmere at sikre, at denne proces gennemføres systematisk, så forebyggelige infektioner undgås.

Infektionspakken

I I sikre hænders infektionsindsats arbejder personalet med infektionspakken, som beskriver de elementer, der ifølge sundhedsfaglige eksperter er de vigtigste i forhold til plejen og behandlingen på området.

Infektionspakken består af tre områder: blærekatetre, mund- og tandhygiejne samt håndhygiejne.

Materialer i infektionsindsatsen

Vi gør opmærksom på, at dokumenterne senest blev opdateret i 2021 og ikke længere opdateres.

Indsatsområder under I sikre hænder

Dette er 1 af 6 indsatsområder under forbedringsprogrammet I sikre hænder. Du kan finde de 5 andre indsatsområder på hovedsiden om I sikre hænder, hvor du også kan læse mere om programmet og finde materialer.