Bodil Elgaard Andersen

Chefkonsulent / Senior Advisor

Forbedringsarbejde, undervisning, Forbedringsagentuddannelsen, coaching, projektledelse.

Bodil har stor erfaring med patientsikkerheds- og forbedringsarbejde fra både hospital, kommunalt og regionalt niveau.

Som chefkonsulent arbejder Bodil som projektleder i forskellige projekter, herunder I sikre hænder og Implementeringsprojekt med Steno Sårcenter. I sikre hænder bidrager med at skabe et system, der har fokus på udvikling, forbedring og samarbejde, der sikrer, at borgerne på plejecentre, i hjemmepleje og hjemmesygepleje får den rette pleje og behandling hver gang.

Bodil er medunderviser i Sundhedsstyrelsens Implementering og læringsforløb til forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen. Hun bidrager også i projektet Klar til samtalen.

Bodil har stor erfaring og interesse i undervisning og coaching i forbedringsmetodik, -metoder og -redskaber, der kan understøtte forbedringsarbejdet og sikre målopfyldelse.

Er i februar 2023 påbegyndt Master i procesledelse og organisatoriske forandringer ved Aalborg Universitet.


Ansættelser

  • Kvalitetskonsulent / Quality Adviser, Næstved, Slagelse Ringsted Sygehus
  • Afdelingssygeplejerske / Charge nurse, Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehus
  • Teamleder, primær sektoren / Team Leader, primary sector
  • Basissygeplejerske og souschef ved intensiv- og medicinske afdelinger / Nurse and Deputy Manager, intensive care units and medical departmens

Uddannelse

  • Påbegyndt Master i procesledelse og organisatoriske forandringer ved Aalborg Universitet
  • Improvement Coach, IHI
  • Breakthrough Series College, IHI
  • Forbedringsagentuddannelse, Dansk Selskab For Patientsikkerhed / Improvement Adviser, Danish Society for Patient Safey
  • Diplom i ledelse (økonomistyring og ledelse i sundhedsvæsnet) / DG in Economics, Management and Organization of Health
  • Intensivsygeplejerske / Intensive Care Nurse