Medicinindsatsen i I sikre hænder

I sikre hænder har vist, at det kan lade sig gøre at udrydde medicinfejl, der kræver lægekontakt, i ældreplejen.

Mange borgere i ældreplejen får medicin og ofte mange forskellige lægemidler. Derfor er det en central opgave for personalet på plejecentre og i hjemmepleje at hjælpe borgerne med at tage den rette medicin og holde styr på den, så der ikke sker fejl.

Selv om personalet i kommunerne hver dag gør en stor indsats for at undgå medicinfejl, opstår de. For eksempel viser opgørelser fra rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser, at størstedelen af hændelserne omfatter medicin.

I I sikre hænders medicinindsats arbejder personalet i kommunerne med medicinpakken, der skal gøre det nemmere at sikre processen omkring håndtering af medicin, så fejl forhindres. Hvis personalet i ældreplejen konsekvent og systematisk anvender alle elementerne i pakken, kan alvorlige medicinfejl – der medfører skader eller kræver ekstra behandling af borgeren – udryddes.

Medicinpakken

Medicinpakken er inddelt i tre områder, som tilsammen dækker vigtige dele af medicinhåndteringen i kommunerne, og som beskriver best practice på området. De tre områder er: medicinafstemning, medicindispensering og medicinadministration.

Materialer i medicinindsatsen

Vi gør opmærksom på, at dokumenterne senest blev opdateret i 2021 og ikke længere opdateres.

Indsatsområder under I sikre hænder

Dette er 1 af 6 indsatsområder under forbedringsprogrammet I sikre hænder. Du kan finde de 5 andre indsatsområder på hovedsiden om I sikre hænder, hvor du også kan læse mere om programmet og finde materialer.